Heroes II: Magie a kouzla

. Publikováno v Heroes 2. Zobrazení: 7962

Magie v druhém dílu série Heroes již využívá tzv. magické body (spell points), které jsou zapotřebí k sesílání všech kouzel. Počet těchto bodů přímo určuje hrdinova hodnota Znalosti (1 bod = 10 magickým bodům). Účinek kouzel pak ovlivňuje Síla kouzel a rovněž udává, jak dlouho bude dané kouzlo v boji trvat (počet kol).

Kouzla se hrdina učí primárně v hradech, kde je třeba vystavět příslušnou úroveň Cechu magie a mít i odpovídající dovednost - Moudrost, aby se mohl naučit silnější kouzla. Další možností je navštívení magické svatyně na mapě dobrodružství, kde se může (má-li potřebnou úroveň Moudrosti) naučit novému kouzlu. A datadisk Price of Loyalty představil speciální artefakt: Kouzelný Svitek, který může nést libovolné kouzlo (toto kouzlo se hrdina neučí, ale má jej k dispozici tak dlouho, dokud má u sebe tento artefakt).

Níže naleznete seznam všech dostupných kouzel, rozdělený dle úrovně Cechu magie.

C e c h   m a g i e   I
Kouzlo  Cena  Cíl Trvání  Typ  Popis

Požehnání
(Bless)
3 1 spojenec 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla Požehnané jednotky způsobí vždy maximální zranění.

Krvežíznivost
(Bloodlust)
3 1 spojenec 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla Cílové jednotce přidá +3 k Útoku.

Léčení
(Cure)
6 1 spojenec okamžité Bojová kouzla Odstraní všechna negativní kouzla z cílové jednotky a vyléčí 5x Síla kouzel životů.

Prokletí
(Curse)
3 1 nepřítel 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla Cílová jednotka udělí pouze minimální zranění.

Zruš Magii
(Dispel Magic)
5 1 jednotka okamžitě Bojová kouzla Odstraní všechna kouzla seslaná na jednotku.

Spěch
(Haste)
3 1 spojenec 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla Navýší rychlost jednotky o +2.

Kouzelný Šíp
(Magic Arrow)
 3 1 nepřítel okamžitě Bojová kouzla  Zraní cílovou jednotku za 10x Síla kouzel.

Štít
(Shield)
3 1 spojenec 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla Jednotka získá 50% ochranu vůči střeleckým útokům.

Zpomalení
(Slow)
3 1 nepřítel 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla Zpomalí rychlost jednotky na polovinu.

Kamenná Kůže
(Stoneskin)
3 1 spojenec 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla Cílové jednotce přidá +3 k Obraně.

Ukaž Doly
(View Mines)
1 - - Kouzla dobrodružství Ukáže všechny doly na mapě + jejich vlastníky.

Ukaž Suroviny
(View Resources)
1 - - Kouzla dobrodružství Ukáže všechny suroviny na mapě.
C e c h   m a g i e   II
 
Oslepení
(Blind)
6 1 nepřítel 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla  Oslepí jednotku, která se nemůže hýbat ani útočit. Pokud utrpí zranění,
kouzlo se zruší a protiúder bude o 50% slabší.
 
Ledový Paprsek
(Cold Ray)
 6 1 nepřítel okamžitě Bojová kouzla Zraní cílovou jednotku ledem za 20x Síla kouzel.

Dech Smrti
(Death Ripple)
6 všechny živé
jednotky
okamžitě Bojová kouzla Zraní všechny živé jednotky magií smrti za 5x Síla kouzel.

Paprsek Narušení
(Disrupting Ray)
7 1 nepřítel celý boj Bojová kouzla Sníží Obranu cíle o -3. Kouzlo je kumulativní.

Zabiják Draků
(Dragon Slayer)
6 1 spojenec 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla Cílová jednotka získá +5 k Útoku proti Drakům.

Strašidelné Doly
(Haunt)
8 1 důl do poražení
obránců
Kouzla dobrodružství Nastaví důl jako neutrální a ke vchodu přidá Duchy v počtu 4x Síla kouzel.

Blesk
(Lightning Bolt)
7 1 nepřítel okamžitě Bojová kouzla Zraní cílovou jednotku elektřinou za 25x Síla kouzel.

Ocelová Kůže
(Steelskin)
6 1 spojenec 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla Cílové jednotce přidá +5 k Obraně.

Přivolej Loď
(Summon Boat)
5 - - Kouzla dobrodružství Přivolá nejbližší prázdnou loď k sesilateli kouzla.

Ukaž Artefakty
(View Artifacts)
2 - - Kouzla dobrodružství Ukáže umístění všech artefaktů na mapě.

Vize
(Visions)
6 jednotky na mapě
dobrodružství
okamžitě Kouzla dobrodružství Odhalí počty jednotek na mapě dobrodružství a také informaci o tom,
zda se k vám přidají či nikoliv.
C e c h   m a g i e   III

Oživ Mrtvé
(Animate Dead)
10 zabitá nemrtvá
jednotka
trvale Bojová kouzla Oživí cílovou zabitou nemrtvou jednotku v počtu 50x Síla kouzel životů.

Antimagie
(Anti-Magic)
7 1 spojenec 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla Cílová jednotka je imunní vůči všem kouzlům.

Ledový Kruh
(Cold Ring)
9 6 hexů
(políček na bojišti)
okamžitě Bojová kouzla Zraní ledem všechny jednotky nacházející se vně cílového hexu za 10x Síla kouzel.

Vlna Smrti
(Death Wave)
10 všechny živé
jednotky
okamžitě Bojová kouzla Zraní všechny živé jednotky magií smrti za 10x Síla kouzel.

Zemětřesení
(Earthquake)
15 - okamžitě Bojová kouzla Poškodí zdi hradu při obléhací bitvě.

Ohnivá Koule
(Fireball)
9 7 hexů
(políček na bojišti)
okamžitě Bojová kouzla Zraní všechny jednotky na cílovém hexu a kolem něj ohněm za 10x Síla kouzel.

Svaté Slovo
(Holy Word)
9 všechny nemrtvé
jednotky
okamžitě Bojová kouzla Zraní všechny nemrtvé jednotky svatou magií za 10x Síla kouzel.

Identifikuj Hrdinu
(Identify Hero)
3 1 nepřátelský hrdina okamžitě Kouzla dobrodružství Odhalí vám přesné statistiky nepřátelského hrdiny a sílu jeho armády.

Hromadné Požehnání
(Mass Bless)
12 všichni spojenci 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla Všichni spojenci způsobí vždy maximální zranění.

Hromadné Prokletí
(Mass Curse)
12 všichni nepřátelé 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla Všichni nepřátelé způsobí vždy minimální zranění.

Hromadné Zrušení Magie
(Mass Dispel)
12 všechny jednotky okamžitě Bojová kouzla Odstraní všechna kouzla ze všech jednotek na bojišti.

Hromadný Spěch
(Mass Haste)
10 všichni spojenci 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla Navýší rychlost všech spojenců o +2.

Paralýza
(Paralyze)
9 1 nepřítel 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla Paralyzuje nepřátelskou jednotku, která se nemůže pohybovat ani útočit. Pokud
je zraněna, kouzlo se zruší, ale jednotka nemůže oplatit útok. 

Teleport
9 1 spojenec okamžitě Bojová kouzla Přemístí spojeneckou jednotku na volné pole na bojišti.

Ukaž Hrdiny
(View Heroes)
2 - - Kouzla dobrodružství Ukáže pozici všech hrdinů a jejich barvy na mapě.

Ukaž Města
(View Towns)
2 - - Kouzla dobrodružství Ukáže všechna města/hrady a jejich barvy na mapě.
C e c h   m a g i e   IV

Zuřivost
(Berserk)
12 1 nepřítel po dobu útoku Bojová kouzla Zuřivá jednotka zaútočí bez rozmyslu na nejbližší jednotku (přátelskou i nepřátelskou).

Řetězový Blesk
(Chain Lightning)
15 1+ nepřítel okamžitě Bojová kouzla Zraní cílovou jednotku elektřinou za 40x Síla kouzel. Následně přeskočí na nejbližší
jednotku, kterou zraní za ½ původního zranění (max 4 cíle).

Ohnivý Výbuch
(Fireblast)
15 19 hexů
(políček na bojišti)
okamžitě Bojová kouzla Zraní ohněm všechny jednotky na cílovém hexu a na přilehlých
18 hexech za 10x Síla kouzel.

Svatý Výkřik
(Holy Shout)
12 všechny nemrtvé
jednotky
okamžitě Bojová kouzla Zraní všechny nemrtvé jednotky svatou magií za 20x Síla kouzel.

Hromadné Léčení
(Mass Cure)
15 všichni spojenci okamžitě Bojová kouzla Odstraní všechna negativní kouzla ze spojenců a vyléčí je za 5x Síla kouzel životů.

Hromadný Štít
(Mass Shield)
7 všichni spojenci 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla Spojenci získají 50% ochranu vůči střeleckým útokům.

Hromadné Zpomalení
(Mass Slow)
15 všichni nepřátelé 1 kolo / Síla kouzel Bojová kouzla Zpomalí rychlost nepřátel na polovinu.

Sprška Meteorů
(Meteor Shower)
15 7 hexů
(políček na bojišti)
okamžitě Bojová kouzla Zraní cílový hex a všechny okolní hexy za 25x Síla kouzel.

Oživení
(Resurrection)
12 zabitá jednotka boj Bojová kouzla Oživí zabitou jednotku o síle 50x Síla kouzel životů.

Vzdušný Strážce
(Set Air Guardian)
15 1 důl do poražení
obránců
Kouzla dobrodružství Ke vchodu dolu přidá Vzdušné Elementály v počtu 4x Síla kouzel.

Zemský Strážce
(Set Earth Guardian)
15 1 důl do poražení
obránců
Kouzla dobrodružství Ke vchodu dolu přidá Zemské Elementály v počtu 4x Síla kouzel.

Ohnivý Strážce
(Set Fire Guardian)
15 1 důl do poražení
obránců
Kouzla dobrodružství Ke vchodu dolu přidá Ohnivé Elementály v počtu 4x Síla kouzel.

Vodní Strážce
(Set Water Guardian)
15 1 důl do poražení
obránců
Kouzla dobrodružství Ke vchodu dolu přidá Vodní Elementály v počtu 4x Síla kouzel.

Živelná Bouře
(Elemental Storm)
15 všechny jednotky okamžitě Bojová kouzla Zraní všechny jednotky na bojišti za 25x Síla kouzel.

Městské Brány
(Town Gate)
10 hrdina okamžitě Kouzla dobrodružství Přesune hrdinu do nejbližšího města/hradu.

Ukaž Vše
(View All)
3 - - Kouzla dobrodružství Ukáže celou mapu se všemi detaily (artefakty, hrdinové, města, doly, suroviny).
C e c h   m a g i e   V

Armagedon
(Armageddon)
20 všechny jednotky okamžitě Bojová kouzla Zraní všechny jednotky na bojišti za 50x Síla kouzel.

Dimenzionální Dveře
(Dimension Door)
10 - - Kouzla dobrodružství Přesune hrdinu na volné místo na mapě dobrodružství, které je v dohledu.

Hypnóza
(Hypnotize)
15 1 nepřítel 1 kolo Bojová kouzla Pokud je součet životů cílové jednotky nižší než 25x Síla kouzel hrdiny, pak je tato
jednotka zhypnotizována.

Zrcadlový Obraz
(Mirror Image)
25 1 spojenec boj Bojová kouzla Vytvoří přesnou kopii jednotky. Pokud utrpí jakékoliv zranění, je zrušena.

Trvalé Oživení
(Resurrection True)
15 zabitá jednotka trvalé Bojová kouzla Oživí natrvalo zabitou jednotku o síle 50x Síla kouzel životů.

Přivolání Vzdušného Elementála
(Summon Air Elemental)
30 - boj Bojová kouzla Přivolá 3x Síla kouzel Vzdušných Elementálů jako posily do boje.

Přivolání Zemského Elementála
(Summon Earth Elemental)
30 - boj Bojová kouzla Přivolá 3x Síla kouzel Zemských Elementálů jako posily do boje.

Přivolání Ohnivého Elementála
(Summon Fire Elemental)
30 - boj Bojová kouzla Přivolá 3x Síla kouzel Ohnivých Elementálů jako posily do boje.

Přivolání Vodního Elementála
(Summon Water Elemental)
30 - boj Bojová kouzla Přivolá 3x Síla kouzel Vodních Elementálů jako posily do boje.

Městský Portál
(Town Portal)
20 hrdina - Kouzla dobrodružství Přemístí hrdinu do zvoleného spojeneckého města/hradu na mapě dobrodružství.

Tags: Heroes II Kouzla

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.