Heroes III: Magie a kouzla

. Publikováno v Heroes 3. Zobrazení: 19392

Magie v Heroes III se poprvé začala rozdělovat dle čtyř základních elementů: Vzduch, Oheň, Voda a Země. Některá kouzla se nacházela ve více magiích a například takový Magický šíp byl k naučení v každé.

Kouzla se dělila klasicky podle úrovně Cechu magie, který jste postavili ve městě (I. - V.). Nově už neměla všechna města až 5 úrovní Cechu magie, ale některé méně magicky založené národy si holt museli vystačit jen se 3 či 4 úrovněmi Cechu.

Ke každé "škole" magie, jak se dá označit jednotlivé rozdělení kouzel dle elementů, pak patřila i sekundární dovednost, díky níž se kouzla posilovala či měnila počet cílů. Při základní dovednosti mělo kouzlo třeba jen jeden cíl, kdežto na expertní dovednosti už zasáhlo všechny jednotky nepřítele nebo vaše (pokud šlo o prospěšné kouzlo).

Stejně tak, jako dovednosti, i někteří hrdinové měli speciální schopnosti, které posilovaly daná kouzla. V neposlední řadě pak bylo několik artefaktů ovlivňujících používání kouzel v boji, nebo jej i kompletně zakazovali.


Magie Vzduchu

Magie Země

Magie Ohně

Magie Vody


Pozn.: Pro naučení kouzel III., IV. a V. úrovně je třeba dovednost Moudrost a pro všechna kouzla pak Kniha kouzel.


Magie Vzduchu
Kouzlo Typ  Cena  Trvání
Základní

Pokročilá

Expertní
Cech Magie I

Spěch
(Haste)
Bitva 6 1 kolo
Síla kouzel
Rychlost cílové jednotky je navýšena o 3 hexy. ...5 hexů. Rychlost tvých všech jednotek je navýšena o 5 hexů.

Magický Šíp
(Magic Arrow)
Bitva 5 okamžité Cílové nepřátelské jednotce udělí zranění za:
((Síla kouzel x 10) + 10).
((Síla kouzel x 10) + 20). ((Síla kouzel x 10) + 30).

Ukaž Vzduch
(View Air)
Dobrodružství 2 okamžité Ukáže všechny artefakty na mapě. ...artefakty a hrdiny. ...artefakty, hrdiny a města.
Cech magie II

Přestrojení
(Disguise)
 Dobrodružství  4 1 den Zamaskuje vašeho hrdinu pro ostatní lidské  hráče tak, že když na vás klikne pravým tlačítkem, uvidí vaše jednotky zamaskované. Všechny jednotky se zobrazí jako kdybyste měli armádu složenou jen z nejsilnějších jednotek, které právě máte u sebe. To samé co v Základní, akorát počty jednotek se zamaskují také (místo přesného počtu bude "0"). To samé co v Pokročilé, ale místo nejsilnější jednotky v armádě bude nejsilnější jednotka, kterou máte ve  vašem království od začátku hry nejdéle.

Paprsek Narušení
(Disrupting Ray)
Bitva 10  po celou bitvu  Sníží obranu cíle o 3 (kumulativní). Sníží obranu cíle o 4 (kumulativní). Sníží obranu cíle o 5 (kumulativní).

Štěstí
(Fortune)
Bitva 7 1 kolo
Síla kouzel
Zvýší štěstí cíle o 1. Zvýší štěstí cíle o 2. Zvýší štěstí všech vašich jednotek o 2.

Blesk
(Lightning Bolt)
Bitva 10 okamžité Cílové nepřátelské jednotce udělí zranění za:
((Síla kouzel x 25) + 10).
((Síla kouzel x 25) + 20). ((Síla kouzel x 25) + 50).

Přesnost
(Precision)
Bitva 8 1 kolo
Síla kouzel
Střelecký útok jednotky je zvýšen o 3. ...zvýšen o 6. Střelecký útok všech vašich jednotek je zvýšen o 6.

Ochrana proti Vzduchu
(Protection from Air)
Bitva 7 1 kolo
Síla kouzel
Cílové jednotce sníží zranění kouzly vzduchu o 30% ...o 50%. Všem vašim jednotkám sníží zranění kouzly vzduchu o 50%.

Vize
(Visions)
Dobrodružství 4 1 den Zobrazí počet jednotek na mapě dobrodružství. Stejné jako Základní s tím, že se zobrazí i počet jednotek hrdinů a jejich primární dovednosti. Stejné jako Pokročilá s tím, že se zobrazí i informace o městech a hradech (včetně posádky).
Cech magie III

Vzdušný Štít
(Air Shield)
Bitva 12 1 kolo
Síla kouzel
Cílové jednotce sníží zranění ze střeleckých útoků o 25%. ...o 50%. Všem vašim jednotkám sníží zranění ze střeleckých útoků o 50%.

Znič Nemrtvé
(Destroy Undead)
Bitva 15 okamžité Zraní všechny nemrtvé jednotky za
((Síla kouzel x 10) +10).
((Síla kouzel x 10) +20). ((Síla kouzel x 10) +50).

Hypnóza
(Hypnotize)
Bitva 18 extra Získáte kontrolu nad nepřátelskou jednotkou pokud má méně životů jak
((Síla kouzel x 25) +10).
((Síla kouzel x 25) +20). ((Síla kouzel x 25) +50).
Cech magie IV

Řetězový Blesk
(Chain Lightning)
Bitva 24 okamžité Zraní cílovou jednotku za
((Síla kouzel x 40) + 25) a dále 3 další jednotky vždy za ½ předchozího zranění.
Zraní cílovou jednotku za
((Síla kouzel x 40) + 50) a dále 4 další jednotky vždy za ½ předchozího zranění.
Zraní cílovou jednotku za
((Síla kouzel x 40) + 100) a dále 4 další jednotky vždy za ½ předchozího zranění.

Odvetný Úder
(Counterstrike)
Bitva 24 1 kolo
Síla kouzel
Cílová jednotka získá navíc 1 odvetný úder proti nepřátelům. ...2 odvetné údery... Všechny vaše jednotky získají navíc 2 odvetné údery proti nepřátelům.
Cech magie V

Dimenzionální Brána
(Dimension Door)
Dobrodružství 25 okamžité Přemístí hrdinu na volné viditelné pole na mapě dobrodružství. Lze seslat 2x denně. Každé seslání ubere 3 body pohybu. Lze seslat 3x denně. Lze seslat 4x denně. Každé seslání ubere 2 body pohybu.

Létání
(Fly)
Dobrodružství 20 1 den Umožní přechod překážek na mapě dobrodružství. Vzdálenost letu může být maximálně 60% normálního pohybu. ...80% normálního pohybu. ...100% normálního pohybu.

Kouzelené Zrcadlo
(Magic Mirror)
Bitva 25 1 kolo
Síla kouzel
20% šance pro jednotku, že kouzlo na ní seslané bude odraženo na náhodného nepřítele. 30% šance... 40% šance...

Přivolání Vzdušného Elementála
(Summon Air Elemental)
Bitva 25 po celou bitvu Přivolá daný počet elementálů:
Síla kouzel x 2
Přivolá daný počet elementálů:
Síla kouzel x 3
Přivolá daný počet elementálů:
Síla kouzel x 4


Magie Země
Kouzlo Typ  Cena  Trvání
Základní

Pokročilá

Expertní
Cech Magie I

Magický Šíp
(Magic Arrow)
Bitva 5 okamžité Cílové nepřátelské jednotce udělí zranění za:
((Síla kouzel x 10) + 10).
((Síla kouzel x 10) + 20). ((Síla kouzel x 10) + 30).

Štít
(Shield)
Bitva 5 1 kolo
Síla kouzel
Zranění na blízko je cílové jednotce sníženo o 15%. ...o 30%. Zranění na blízko je všem vašim jednotkám sníženo o 30%.

Zpomalení
(Slow)
Bitva 6 1 kolo
Síla kouzel
Rychlost cíle je snížena o 25%. ...o 50%. Rychlost všech nepřátelských jednotek je snížena o 50%.

Kamenná Kůže
(Stone Skin)
Bitva 5 1 kolo
Síla kouzel
Obrana cíle je zvýšena o 3. ...o 6. Obrana všech vašich jednotek je zvýšena o 6.

Ukaž Zemi
(View Earth)
 Dobrodružství  2 okamžité Ukáže všechny suroviny na mapě. ...všechny suroviny a doly na mapě. ...všechny suroviny, doly a povrch na mapě.
Cech magie II

Vlna Smrti
(Death Ripple)
Bitva 10 okamžité Zraní všechny živé jednotky za
((Síla kouzel x 5) + 10).
((Síla kouzel x 5) + 20). ((Síla kouzel x 5) + 30).

Tekutý Písek
(Quick Sand)
Bitva 8  do aktivace  Vytvoří 4 písečné jámy náhodně na bojišti. Tyto jsou pro nepřítele neviditelné, pokud ovšem není na svém domovském terénu. Po vstoupení do jámy se již jednotka nemůže toto kolo hýbat. Vytvoří 6 písečných jam... Vytvoří 8 písečných jam...

Vize
(Visions)
Dobrodružství 4 1 den Zobrazí počet jednotek na mapě dobrodružství. Stejné jako Základní s tím, že se zobrazí i počet jednotek hrdinů a jejich primární dovednosti. Stejné jako Pokročilá s tím, že se zobrazí i informace o městech a hradech (včetně posádky).
Cech magie III

Oživ Mrtvé
(Animate Dead)
Bitva 15 trvalé Oživí padlé nemrtvé jednotky v počtu životů:
((Síla kouzel x 50) + 30).
((Síla kouzel x 50) + 60). ((Síla kouzel x 50) + 160).

Ochrana před Magií
(Anti-Magic)
Bitva 15 1 kolo
Síla kouzel
Na cíl mohou být seslána jen kouzla úrovně IV a V. ...kouzla úrovně V. Cíl je imunní vůči magii.

Zemětřesení
(Earthquake)
Bitva 20 okamžité Poškodí dvě náhodné zdi při obléhání hradu. Poškodí tři náhodné zdi... Poškodí čtyři náhodné zdi...

Silové Pole
(Force Field)
Bitva 12 2 kola Vytvoří silové pole na bojišti, skrz které nelze projít.
Velikost pole jsou 2 hexy.
Velikost pole jsou 3 hexy. Velikost pole jsou 3 hexy.

Ochrana proti Zemi
(Protection from Earth)
Bitva 12 1 kolo
Síla kouzel
Cílové jednotce sníží zranění kouzly země o 30% ...o 50%. Všem vašim jednotkám sníží zranění kouzly
země o 50%.
Cech magie IV

Sprška Meteorů
(Meteor Shower)
Bitva 16 okamžité Cíl a jeho okolí (1 hex) jsou zraněni za
((Síla kouzel x 25) + 25).
((Síla kouzel x 25) + 50). ((Síla kouzel x 25) + 100).

Vzkříšení
(Resurrection)
Bitva 20 do konce boje
/trvalé
Oživí mrtvé jednotky do konce boje za:
((Síla kouzel x 50) + 40) životů.
Oživí mrtvé jednotky trvale za:
((Síla kouzel x 50) + 80) životů.
Oživí mrtvé jednotky trvale za:
((Síla kouzel x 50) + 160) životů.

Zármutek
(Sorrow)
Bitva 16 1 kolo
Síla kouzel
Morálka cíle je snížena o 1. ...o 2. Morálka všech nepřátelských jednotek je snížena o 2.

Městská Brána
(Town Portal)
Dobrodružství 16 okamžité Hrdina je přemístěn do nejbližšího spřáteleného města a je mu odebráno 300 bodů pohybu. Hrdina si může vybrat, kam se přemístí (město). Je mu odebráno 300 bodů pohybu. Hrdina si může vybrat, kam se přemístí (město). Je mu odebráno 200 bodů pohybu.
Cech magie V

Imploze
(Implosion)
Bitva 30 okamžité Cílové jednotce udělí zranění za
((Síla kouzel x 75) + 100).
((Síla kouzel x 75) + 200). ((Síla kouzel x 75) + 300).

Přivolání Zemského Elementála
(Summon Earth Elemental)
Bitva 25  do konce boje  Přivolá daný počet elementálů:
Síla kouzel x 2
Přivolá daný počet elementálů:
Síla kouzel x 3
Přivolá daný počet elementálů:
Síla kouzel x 4


Magie Ohně
Kouzlo Typ  Cena  Trvání
Základní

Pokročilá

Expertní
Cech Magie I

Magický Šíp
(Magic Arrow)
Bitva 5 okamžité Cílové nepřátelské jednotce udělí zranění za:
((Síla kouzel x 10) + 10).
((Síla kouzel x 10) + 20). ((Síla kouzel x 10) + 30).

Krvežíznivost
(Bloodlust)
Bitva 5 1 kolo
Síla kouzel
Cílová jednotka získá +3 k útoku pro boj na blízko. ...+6 k útoku... Všechny vaše jednotky získají +6 k útoku na blízko.

Prokletí
(Curse)
Bitva 6 1 kolo
Síla kouzel
Cílová jednotka způsobí jen minimální zranění. Cílová jednotka způsobí (80% minimálního zranění) - 1). Všechny nepřátelské jednotky způsobí (80% minimálního zranění) - 1).

Ochrana před Ohněm
(Protection from Fire)
Bitva 5 1 kolo
Síla kouzel
Cílové jednotce sníží zranění kouzly ohně o 30% ...o 50%. Všem vašim jednotkám sníží zranění kouzly ohně o 50%.
Cech magie II

Oslepení
(Blind)
Bitva 10 1 kolo
Síla kouzel
Cílová jednotka nemůže útočit ani se hýbat. Útokem na oslepenou jednotku se kouzlo ruší a ta provede odvetný úder v síle 50%. Stejné jako základní s tím, že odvetný útok bude mít sílu jen 25%. Stejné jako základní s tím, že oslepená jednotka poté, co bude napadena, odvetný úder vůbec neprovede.

Ohnivá Zeď
(Fire Wall)
Bitva 8 2 kola Ohnivá zeď o 2 hexech se vytvoří na daném místě na bojišti. Procházející či stojící jednotky v tomto ohni budou zraněny za (Síla kouzel x 10) + 10). Ohnivá zeď o 3 hexech se vytvoří na daném místě na bojišti. Procházející či stojící jednotky v tomto ohni budou zraněny za (Síla kouzel x 10) + 20). (Síla kouzel x 10) + 50).

Vize
(Visions)
 Dobrodružství  4 1 den Zobrazí počet jednotek na mapě dobrodružství. Stejné jako Základní s tím, že se zobrazí i počet jednotek hrdinů a jejich primární dovednosti. Stejné jako Pokročilá s tím, že se zobrazí i informace o městech a hradech (včetně posádky).
Cech magie III

Ohnivá Koule
(Fireball)
Bitva 15 okamžité Cíl a jeho okolí (1 hex) budou zraněni za (Síla kouzel x 10) + 15). (Síla kouzel x 10) + 30). (Síla kouzel x 10) + 60).

Nášlapná Mina
(Land Mine)
Bitva 18 do aktivace 4 miny jsou náhodně umístěny na bojiště. Jednotka, jež na minu vstoupí, bude zraněna za (Síla kouzel x 10) + 25). Jednotky, které se nachází na svém domovském terénu, tyto miny uvidí a nebudou pro ně nebezpečné. 6 min... ...(Síla kouzel x 10) + 50). 8 min... ...(Síla kouzel x 10) + 100).

Neštěstí
(Misfortune)
Bitva 12 1 kolo
Síla kouzel
Štěstí cílové jednotky je sníženo o 1. ...o 2. Štěstí všech nepřátelských jednotek je sníženo o 2.
Cech magie IV

Poslední Soud
(Armageddon)
Bitva 24 okamžité Všechny jednotky na bojišti budou zraněny za (Síla kouzel x 50) + 30). (Síla kouzel x 50) + 60). (Síla kouzel x 50) + 120).

Zuřivost
(Berserk)
Bitva 20 1 útok Cíl za útočí na nejbližší jednotku (v dosahu 1 hexu). ...(v dosahu 7 hexů). ...(v dosahu 19 hexů).

Ohnivý Štít
(Fire Shield)
Bitva 16 1 kolo
Síla kouzel
Vrátí útočníkovi při boji na blízko 20% způsobeného zranění. ...25% způsobeného zranění. ...30% způsobeného zranění.

Šílenství
(Frenzy)
Bitva 16 do další akce Útok cíle je zvýšen o 100% jeho obrany. Obrana je však snížena na 0! ...zvýšen o 150% jeho obrany. ...zvýšen o 200% jeho obrany.

Pekelný Oheň
(Inferno)
Bitva 16 okamžité Cíl a jeho okolí (2 hexy) budou zraněni za (Síla kouzel x 10) + 20). (Síla kouzel x 10) + 40). (Síla kouzel x 10) + 80).

Zabiják
(Slayer)
Bitva 16 1 kolo
Síla kouzel
Útok cíle je zvýšen o +8 proti: Behemthům, Drakům a Hydrám. Útok cíle je zvýšen o +8 proti: Behemthům, Drakům, Hydrám, Ďáblům a Andělům. Útok cíle je zvýšen o +8 proti: Behemthům, Drakům, Hydrám, Ďáblům, Andělům a Titánům.
Cech magie V

Obětování
(Sacrifice)
Bitva 25 trvalé Zničí (obětuje) vaši živou jednotku, aby byla jiná mrtvá oživena v počtu životů: (Síla kouzel + počet životů obětované jednotky + 3) x počet obětovaných jednotek). (Síla kouzel + počet životů obětované jednotky + 6) x počet obětovaných jednotek). (Síla kouzel + počet životů obětované jednotky + 10) x počet obětovaných jednotek).

Přivolání Ohnivého Elementála
(Summon Fire Elemental)
Bitva 25 do konce boje Přivolá daný počet elementálů:
Síla kouzel x 2
Přivolá daný počet elementálů:
Síla kouzel x 3
Přivolá daný počet elementálů:
Síla kouzel x 4


Magie Vody
Kouzlo Typ  Cena  Trvání
Základní

Pokročilá

Expertní
Cech Magie I

Magický Šíp
(Magic Arrow)
Bitva 5 okamžité Cílové nepřátelské jednotce udělí zranění za:
((Síla kouzel x 10) + 10).
((Síla kouzel x 10) + 20). ((Síla kouzel x 10) + 30).

Požehnání
(Bless)
Bitva 5 1 kolo
Síla kouzel
Cílová jednotka vždy udělí maximální poškození. Cílová jednotka vždy udělí maximální poškození + 1. Všechny vaše jednotky vždy udělí maximální poškození + 1.

Léčení
(Cure)
Bitva 6 okamžité Odstraní z cíle všechny negativní efekty a vyléčí jej za (Síla kouzel x 5) + 10) životů. ...(Síla kouzel x 5) + 20) životů. Odstraní z všech vašich jednotek všechny negativní efekty a vyléčí je za (Síla kouzel x 5) + 30) životů.

Zruš Magii
(Dispel)
Bitva 5 okamžité Z jedné vaší jednotky odstraní všechny efekty kouzel. Z jedné vaší či nepřátelské jednotky odstraní všechny efekty kouzel. Ze všech jednotek na bojišti odstraní všechny efekty kouzel.

Ochrana před Vodou
(Protection from Water)
Bitva 5 1 kolo
Síla kouzel
Cílové jednotce sníží zranění kouzly vody o 30% ...o 50%. Všem vašim jednotkám sníží zranění kouzly vody o 50%.

Přivolej Loď
(Summon Boat)
Dobrodružství 8 okamžité Přivolá jednu z vašich volných lodí k hrdinovi. Šance na přivolání je 50%. Přivolá jednu z vašich volných lodí k hrdinovi. Pokud není žádná volná loď k přivolání, bude jedna vytvořena (max. 64). Šance na přivolání je 75%. Šance na přivolání je 100%.
Cech magie II

Ledová Střela
(Ice Bolt)
Bitva 8 okamžité Cílové nepřátelské jednotce udělí zranění za:
((Síla kouzel x 20) + 10).
((Síla kouzel x 20) + 20). ((Síla kouzel x 20) + 50).

Odstraň Překážku
(Remove Obstacle)
Bitva 7 okamžité Odstraní jednu nemagickou překážku z bojiště. Stejné jako základní s tím, že může být odstraněna i Ohnivá Zeď. Stejné jako pokročilá s tím, že všechny překážky mohou být odstraněné

Potopit Loď
(Scuttle Boat)
 Dobrodružství  8 okamžité Zničí neobsazenou loď. Šance na zničení je 50%. Zničí neobsazenou loď. Šance na zničení je 75%. Zničí neobsazenou loď. Šance na zničení je 100%.

Vize
(Visions)
Dobrodružství 4 1 den Zobrazí počet jednotek na mapě dobrodružství. Stejné jako Základní s tím, že se zobrazí i počet jednotek hrdinů a jejich primární dovednosti. Stejné jako Pokročilá s tím, že se zobrazí i informace o městech a hradech (včetně posádky).

Slabost
(Weakness)
Bitva 8 1 kolo
Síla kouzel
Cílové jednotce je snížen útok o -3. ...o -6. Všem nepřátelským jednotkám je snížen útok o -6.
Cech magie III

Zapomnětlivost
(Forgetfulness)
Bitva 12 1 kolo
Síla kouzel
Střelné zranění se u cílové jednotky sníží o 50%. Cílová jednotka nebude moci používat střelecký útok. Všechny nepřátelské jednotky nebudou moci používat střelecký útok.

Ledový Kruh
(Frost Ring)
Bitva 12 okamžité Všechny jednotky kolem cílového hexu (který nebude zasažen) jsou zraněny za (Síla kouzel x 10) + 15). (Síla kouzel x 10) + 30). (Síla kouzel x 10) + 60).

Radost
(Mirth)
Bitva 12 1 kolo
Síla kouzel
Morálka cílové jednotky je zvýšena o +1. ...o +2. Morálka všech vašich jednotek je zvýšena o +2.

Teleport
(Teleport)
Bitva 15 okamžité Přesune jednu vaši jednotku na volné místo na bojišti (nelze přesouvat za hradby a příkopy). Přesune jednu vaši jednotku na volné místo na bojišti (nelze přesouvat za hradby). Přesune jednu vaši jednotku na volné místo na bojišti.
Cech magie IV

Klon
(Clone)
Bitva 24 do konce bitvy Vytvoří klon (přesnou kopii) cílové spřátelené jednotky úrovně 1-5. Jakmile je tato jednotka zraněna, zmizí. ...jednotky úrovně 1-6. ...jednotky úrovně 1-7.

Modlitba
(Prayer)
Bitva 16 1 kolo
Síla kouzel
Útok, obrana a rychlost cílové jednotky jsou zvýšené o +2. ...o +4. Útok, obrana a rychlost cílové jednotky jsou zvýšené o +4.

Procházka po Vodě
(Water Walk)
Dobrodružství 12 1 den Umožní hrdinovi přecházet vodní plochy, pokud vždy na konci cesty stane na pevné zemi. Pohyb je omezen na 60% jeho maximálního pohybu. ...na 80%... ...na 100%...
Cech magie V

Přivolání Vodního Elementála
(Summon Water Elemental)
Bitva 25 do konce bitvy Přivolá daný počet elementálů:
Síla kouzel x 2
Přivolá daný počet elementálů:
Síla kouzel x 3
Přivolá daný počet elementálů:
Síla kouzel x 4

Tags: Heroes III Kouzla

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.