Heroes IV: Magie a kouzla

. Publikováno v Heroes 4. Zobrazení: 9175

Magie se ve čtvrtém díle mírně změnila v tom smyslu, že namísto čtyř základních elementů se rozdělila dle pěti národů / měst.

Eden se specializoval v Magii Života, která zahrnovala především léčení, požehnání a ochranu vlastních jednotek. Nekropole se specializovala v Magii Smrti, která zahrnovala prokletí a oslabení nepřátelských jednotek spolu s vyvoláváním nemrtvých a oživováním padlých bojovníků. Akademie se specializovala v Magii Řádu, která zahrnovala ovládání mysli, tvoření iluzí a rušení nepřátelských kouzel a očarování. Azyl se specializoval v Magii Chaosu, která zahrnovala přímé zranění ohněm a blesky, posilování vlastních jednotek a plošná kouzla. Rezervace se specializovala v Magii Přírody, která zahrnovala především přivolávání bytostí a démonů, aby pomáhali v boji.

Dovednosti, nesoucí název dle daných magií byly nově zapotřebí k naučení kouzel stejné úrovně (namísto Moudrosti). Pro naučení kouzla III. úrovně Magie Ohně byla zapotřebí stejnojmenná dovednost na pokročilé úrovni. Více viz následující přehled:

  • kouzlo I. úrovně - základní úroveň dané magie
  • kouzlo II. úrovně - pokročilá úroveň dané magie
  • kouzlo III. úrovně - expertní úroveň dané magie
  • kouzlo IV. úrovně - mistrovská úroveň dané magie
  • kouzlo V. úrovně - velmistrovská úroveň dané magie

Níže najdete přehledný seznam všech kouzel rozdělený dle jednotlivých druhů magie.

 

Kouzlo  Úroveň   Cena  Popis

Ošetřit Ránu
(Bind Wound)
I. 2 Vyléčí menší množství životů v závislosti na úrovni hrdiny.

Požehnání
(Bless)
I. 2 Cíl bude po dobu trvání kouzla působit maximální zranění.

Exorcismus
(Exorcism)
I. 2 Odstraní všechna negativní kouzla, která jsou na cíli aktivní.

Svaté Slovo
(Holy Word)
I. 2 Způsobí poškození jednomu cíli dle úrovně hrdiny. Podmínkou je jednotka Smrti (Death).

Duševní Brnění
(Spiritual Armor)
I. 2 Svému cíli zvýší obranu na blízko i na dálku o +25%.

Přivolej Loď
(Summon Ship)
I. 2 Přivolá loď poblíž sesilatele na mapě dobrodružství.
 

 Ochrana před Chaosem 
(Chaos Ward)
II. 3 Cíl získá 50% rezistenci na kouzla Magie Chaosu
a obrana na blízko i na dálku vůči jednotkám Chaosu vzroste o +50%.

Ochrana před Smrtí
(Death Ward)
II. 3 Cíl získá 50% rezistenci na kouzla Magie Smrti 
a obrana na blízko i na dálku vůči 
jednotkám Smrti vzroste o +50%.

Obránce
(Defender)
II. 3 Všechny přátelské cíle získají +50% k obraně na blízko i na dálku při bránění před útokem.

Léčení
(Heal)
II. 3 Vyléčí větší množství životů jednoho cíle dle úrovně hrdiny. Rovněž léčí jed a mor.

Božský Štít
(Heavenly Shield)
II. 3 Lze seslat pouze na hrdinu, který jej sesílá. Hrdina získá životy navíc (štít) dle své úrovně.

Mučedník
(Martyr)
II. 3 Na seslaný (přátelský) cíl bude až do konce bitvy přesměrováváno zranění z cíle jiného.

Radost
(Mirth)
II. 3 Cíl získá maximální morálku.

Ochrana před Přírodou
(Nature Ward)
II. 3 Cíl získá 50% rezistenci na kouzla Magie Přírody 
a obrana na blízko i na dálku vůči 
jednotkám Přírody vzroste o +50%.

Ochrana před Řádem
(Order Ward)
II. 3 Cíl získá 50% rezistenci na kouzla Magie Řádu 
a obrana na blízko i na dálku vůči 
jednotkám Řádu vzroste o +50%.

Odplata
(Retribution)
II. 3  Pokud nepřítel zaútočí zblízka na cíl tohoto kouzla, bude mu uděleno zranění dle úrovně hrdiny. 

Píseň Míru
(Song of Peace)
II. 3  Příští kolo nebude moci nepřátelský cíl tohoto kouzla zaútočit či seslat kouzlo na vaše jednotky. 
Cíl musí být v dohledu sesilatele kouzla.
 

Nebeské Brnění
(Celestial Armor)
III. 5 Všem přátelským cílům na bojišti se zvedne obrana na blízko i na dálku o +25%.

Svatý Výkřik
(Holy Shout)
III. 5 Způsobí poškození dle úrovně hrdiny všem jednotkám Smrti (Death).

Hromadné Požehnání
(Mass Bless)
III. 5 Všechny přátelské cíle budou po dobu trvání kouzla působit maximální zranění.

Hromadné Léčení
(Mass Healing)
III. 5 Vyléčí větší množství životů všem přátelským cílům dle úrovně hrdiny. Rovněž léčí jed a mor.

Regenerace
(Regeneration)
III. 5 Cíl bude každé kolo léčen v závislosti na úrovni hrdiny.
 

Hromadná Ochrana
před Chaosem

(Mass Chaos Ward)
IV. 8 Všechny spřátelené cíle získají 50% rezistenci na kouzla Magie Chaosu
a jejich obrana na blízko i na dálku vůči 
jednotkám Chaosu vzroste o +50%.

Hromadná Ochrana 
před Smrtí

(Mass Death Ward)
IV. 8 Všechny spřátelené cíle získají 50% rezistenci na kouzla Magie Smrti
a jejich obrana na blízko i na dálku vůči 
jednotkám Smrti vzroste o +50%.

Hromadná Ochrana 
před Přírodou

(Mass Death Ward)
IV. 8 Všechny spřátelené cíle získají 50% rezistenci na kouzla Magie Přírody
a jejich obrana na blízko i na dálku vůči 
jednotkám Přírody vzroste o +50%.

Hromadná Ochrana 
před Řádem

(Mass Death Ward)
IV. 8 Všechny spřátelené cíle získají 50% rezistenci na kouzla Magie Řádu
a jejich obrana na blízko i na dálku vůči 
jednotkám Řádu vzroste o +50%.

Hromadný Exorcismus
(Mass Exorcism)
IV. 8 Odstraní všechna negativní kouzla, která jsou na všech spřátelených cílech aktivní.

Hromadná Radost
(Mass Fervour)
IV. 8 Všechny spřátelené cíle získají maximální morálku.

Modlitba
(Prayer)
IV. 8 Všem jednotkám Života zvýší životy a zranění o +25%.
 

Božský Zásah
(Divine Intervention)
V. 12 Vyléčí naráz všechny vaše jednotky na bojišti.

Anděl Strážný
(Guardian Angel)
V. 12 Dle úrovně hrdiny bude vybraný cíl střežit strážný anděl, který oživí padlé bojovníky,
jakmile jsou zabiti (počet oživených jednotek je určován úrovní hrdiny).

Svatyně
(Sanctuary)
V. 12 Cíl pod tímto kouzlem nemůže být napadnut nepřítelem a nelze na něj sesílat žádná kouzla.
Jakmile se však cíl pohne či zaútočí, účinek pomine.
Na bojišti smí být maximálně 2 svatyně (na každé straně jedna).

Kouzlo  Úroveň   Cena  Popis

Zrušení
(Cancellation)
I. 2 Odstraní všechna prospěšná kouzla z cíle.

Prokletí
(Curse)
I. 2 Cíl bude působit minimální zranění v boji.

Paprsek Narušení
(Disruption Ray)
I. 2 Sníží cíli obranu na blízko i na dálku o 20%.

Jed
(Poison)
I. 2 Až do konce boje bude cíl zraňován každé kolo jedem.

Vyvolat Kostlivce
(Raise Skeletons)
I. 2  Vyvolá Kostlivce z jakékoliv padlé jednotky na bojišti dle úrovně hrdiny. Počet Kostlivců nemůže přesáhnout 
počet padlých, ze kterých byli vyvoláni. Po skončení boje tito zmizí.
 

Oživ Mrtvé
(Animate Dead)
II. 3 Povolá zpět do boje jakoukoliv padlou jednotku (počet oživených bojovníků určuje úroveň hrdiny).
Po boji tito zmizí.

Únava
(Fatigue)
II. 3 Sníží rychlost a pohyblivost cíle v boji o 50%.

Vysátí Života
(Life Drain)
II. 3 Vysaje životy ze všech jednotek Života a Přírody. Následně část těchto životů vrátí sesilateli kouzla.

Bažina
(Mire)
II. 3 Zpomalí cíl na mapě dobrodružství o 50% v jeho příštím kole.

Smutek
(Sorrow)
II. 3 Cíl bude mít maximální špatnou morálku.

Bezbožná Píseň
(Unholy Song)
II. 3 Všechny jednotky Života budou působit o 20% méně zranění a jejich obrana na blízko
i na dálku bude snížena o 20%.

Slabost
(Weakness)
II. 3 Cíl bude působit o 25% menší zranění.
 

Aura Strachu
(Aura of Fear)
III. 5 Přátelský cíl získá auru, díky které na jeho útoky nebudou nepřátelé odpovídat protiútokem.

Vysávání Many
(Magic Leech)
III. 5 Při každém seslání kouzla cílem, získá sesilatel 1 magický bod za 2 magické body vynaložené
cílem na seslání kouzla. Navíc mu všechna kouzla podraží na dvojnásobek.

Hromadné Zrušení
(Mass Cancellation)
III. 5 Odstraní všechna prospěšná kouzla ze všech nepřátelských cílů.

 Hromadné Prokletí 
(Mass Curse)
III. 5 Všechny nepřátelské cíle budou působit minimální zranění v boji.

Mor
(Plague)
III. 5 Všechny jednotky na bojišti se nakazí morem a jsou každé kolo zraňovány. Nepůsobí na neživé jednotky
(např. elementálové, stroje) či jednotky Smrti.

Vyvolat Ducha
(Raise Ghost)
III. 5 Vyvolá Duchy z jakékoliv padlé jednotky na bojišti dle úrovně hrdiny. Počet Duchů nemůže přesáhnout
počet padlých, ze kterých byli vyvoláni. Po skončení boje tito zmizí.
 

Volání Smrti
(Death Call)
IV. 8 Oživí část mrtvých jednotek (ať už vašich či soupeřových) dle úrovně hrdiny aby bojovali
na vaší straně až do konce bitvy. Poté zmizí.

Hromadný Smutek
(Mass Sorrow)
IV. 8 Všechny nepřátelské cíle budou mít maximální špatnou morálku.

Hromadná Slabost
(Mass Weakness)
IV. 8 Všechny nepřátelské cíle budou působit o 25% menší zranění.

Dotek Upíra
(Vampiric Touch)
IV. 8 Cíl si za každé 2 body zranění vyléčí 1 bod života.
 

Ruka Smrti
(Hand of Death)
V. 12 Okamžitě zabije určitý počet jednotek dle úrovně hrdiny. Ten musí mít cíl v dohledu.

Vyvolej Upíry
(Raise Vampires)
V. 12 Vyvolá Upíry jakékoliv padlé jednotky na bojišti dle úrovně hrdiny. Počet Upírů nemůže přesáhnout
počet padlých, ze kterých byli vyvoláni. Po skončení boje tito zmizí.

Oběť
(Sacrifice)
V. 12 Kompletně zničí jednu celou vaši jednotku, aby byla následně druhá vaše jednotka vyléčena o dvojnásobek
životů té, která byla obětována.

 

Kouzlo  Úroveň   Cena  Popis

Rozostření
(Blur)
I. 2 Zvýší obranu na dálku o 50% jednomu cíli.

Zruš Magii
(Dispel)
I. 2 Zruší veškerá kouzla působící na cíl.

Přemístění
(Displacement)
I. 2 Nařídí cíli, aby se pohnul daným směrem.

Kouzelná Pěst
(Magic Fist)
I. 2 Zraní cíl, který je v dohledu sesilatele. Zranění závisí na úrovni hrdiny.

Přesnost
(Precision)
I. 2 Vybranému cíli zvýší útok na dálku o 25% a nebude mít žádný postih při střílení přes překážky či hradby.

Vize
(Visions)
I. 2 Odhalí přesné počty jednotek na mapě dobrodružství a statistiky nepřátelských hrdinů.
 

Zbabělost
(Cowardice)
II. 3 Cíl nebude moci zaútočit na jednotku s vyšším počtem životů po dobu 3 kol.

Vytvoř Iluzi
(Create Illusion)
II. 3 Vytvoří dokonalou iluzi cílové jednotky s počty životů dle úrovně hrdiny.

Létání
(Flight)
II. 3 Cílová jednotka získá schopnost létání do konce boje.

Ledový Úder
(Ice Bolt)
II. 3 Zraní cíl, který je v dohledu sesilatele, ledem. Zranění závisí na úrovni hrdiny.

Zdražení Magie
(Power Drain)
II. 3 Zdvojnásobí cenu všech kouzel cílové jednotky či hrdiny.

Zpomalení
(Slow)
II. 3 Zpomalí rychlost a pohyb cíle o 50%.

Ukradni Očarování
(Steal Enchantment)
II. 3 Odstraní všechna prospěšná kouzla z nepřátelského cíle a přesune je na náhodný přátelský cíl.
 

Vyhnání
(Banish)
III. 5 Okamžitě zničí daný počet vyvolaných jednotek dle úrovně dovednosti sesilatele.

Zapomnětlivost
(Forgetfulness)
III. 5 Cíl zapomene střílet a po zbytek boje musí bojovat jen zblízka.

Hromadné Rozostření
(Mass Blur)
III. 5 Zvýší obranu na dálku o 50% všem vašim jednotkám a hrdinům.

 Hromadné Zrušení Magie 
(Mass Dispel)
III. 5 Zruší veškerá kouzla působící na všechny cíle na bojišti.

Hromadná Přesnost
(Mass Precision)
III. 5  Všem vašim cílům zvýší útok na dálku o 25% a nebudou mít žádný postih při střílení přes překážky či hradby. 

Teleportace
(Teleport)
III. 5 Okamžitě přemístí cíl z jednoho vybraného pole na bojišti na jiné.

Městská Brána
(Town Gate)
III. 5 Přemístí hrdinu k jeho nejbližšímu volnému městu / hradu.
 

Zuřivost
(Berserk)
IV. 8 Cíl zaútočí na nejbližší jednotku či hrdinu (i na přátelské), poté je kouzlo zrušeno.+

Oslepení
(Blind)
IV. 8 Cíl, který je v dohledu sesilatele, bude oslepen na 3 kola bez možnosti jakékoliv akce. Pokud je tento cíl
zraněn, kouzlo je okamžitě zrušeno.

Hromadné Zpomalení
(Mass Slow)
IV 8 Zpomalí rychlost a pohyb všech nepřátel o 50%.

Fantom
(Phantom Image)
IV. 8 Vytvoří přesnou kopii jakékoliv jednotky, jejíž síla závisí na úrovni sesilatele.
 

Hypnóza
(Hypnostize)
V. 12 Po 3 kola můžete ovládat cílovou jednotku.

Zrcadlo Bolesti
(Pain Mirror)
V. 12 Pokud nepřítel zaútočí na cílovou přátelskou jednotku, utrží ½ zranění, které jí způsobil. Takto odražené
zranění nemůže překročit životy cílové jednotky.

Ukradni Vše
(Steal All Enchantments)
V. 12 Odstraní všechna prospěšná kouzla z nepřátelských cílů a přesune je na náhodné přátelské cíle.

Kouzlo  Úroveň   Cena  Popis

Krvežíznivost
(Bloodlust)
I. 2 Zranění na blízko cílové jednotky bude zvýšeno o 25% do konce boje.

Ohnivá Aura
(Fire Aura)
I. 2 Cíl bude mimo normální zranění působit i ohnivé poškození při boji na blízko.

Spěch
(Haste)
I. 2 Navýší rychlost a pohyb cíle o 3.

Kouzelný Šíp
(Magic Arrow)
I. 2 Zasáhne cíl, který je v dohledu sesilatele, magií.

Zabiják
(Slayer)
I. 2 Cíl bude působit o 50% větší zranění jednotkám IV. úrovně.

Jiskry
(Sparks)
I. 2 Vystřelí spršku jisker před sesilatele a zraní každého, kdo stojí na přilehlých 3 polích.
 

Zmatení
(Confusion)
II. 3 Cíl, který je v dohledu sesilatele, přijde o svůj následující tah (bude přeskočen).

Ohnivý Úder
(Fire Bolt)
II. 3 Zraní cíl, který je v dohledu sesilatele, ohněm.

První Úder
(First Strike)
II. 3 Cíl získá schopnost prvního úderu do konce bitvy.

Vzplanutí Many
(Mana Flare)
II. 3 Všechna kouzla jsou zlevněna o 2 magické body pro hrdiny i jednotky na bojišti.

Neštěstí
(Misfortune)
II. 3 Cíl bude mít maximální špatné štěstí.

Magické Okovy
(Spell Shackle)
II. 3 Za každý magický bod použitý na kouzlení bude sesilatel zraněn.
 

 Hromadná Krvežíznivost 
(Bloodfrenzy)
III. 5 Zranění na blízko všech vašich jednotek a hrdinů bude zvýšeno o 25% do konce boje.

Ohnivý Kruh
(Fire Ring)
III. 5 Cíl, který je v dohledu sesilatele, obklopí kruh z ohně, který zraní všechny kolem (v dosahu 1 pole).

Ohnivá Koule
(Fireball)
III. 5 Zraní všechny v dosahu 3x3 polí kolem cíle, který je v dohledu sesilatele, ohněm.

Blesk
(Lightning)
III. 5 Zraní cíl, který je v dohledu sesilatele, elektřinou.

Kouzelné Zrcadlo
(Magic Mirror)
III. 5 Poté, co kouzlo zasáhne cíl, je odraženo s 50% silou zpět na sesilatele.

Hromadný Zabiják
(Mass Slayer)
III. 5 Všechny vaše jednotky a hrdinové budou působit o 50% větší zranění jednotkám IV. úrovně.
 

Kočičí Reflexy
(Cat Reflexes)
IV. 8 Cíl získá jeden útok navíc.

Mrak Zmatení
(Cloud of Confusion)
IV. 8  Všichni, kteří se budou nacházet v oblaku (3x3) přijdou o svůj příští tah. Sesilatel musí mít cíl, na který bude 
kouzlo sesílat v dohledu.

Imploze
(Implosion)
IV. 8 Zraní cíl, který je v dohledu sesilatele, mocným kouzlem.

Inferno
IV. 8 Zraní všechny v dosahu 5x5 polí kolem cíle, který je v dohledu sesilatele, ohněm.

Hromadný První Útok
(Mass First Strike)
IV. 8 Všechny vaše jednotky a hrdinové získají schopnost prvního úderu do konce bitvy.

Hromadné Neštěstí
(Mass Misfortune)
IV. 8 Všichni nepřátelé budou mít maximální špatné štěstí.
 

Poslední Soud
(Armageddon)
V. 12 Před touto ohromnou magickou bouří není úniku - zasáhne každého na bojišti.

Řetězový Blesk
(Chain Lightning)
V. 12 První cíl je zasažen plnou silou tohoto kouzla. Druhý 1/2, třetí 1/4 a čtvrtý 1/16

Zpopelnění
(Disintegrate)
V. 12 Velmi silné kouzlo, které cíl v dohledu sesilatele doslova promění na prach. Tím pádem již nepůjde
oživit.

 

Kouzlo  Úroveň   Cena  Popis

Hledání Cest
(Patthfinding)
I. 2  Armáda hrdiny získá schopnost ignorovat těžké terény na mapě dobrodružství (pohyb nebude penalizován).

Rychlost
(Speed)
I. 2 Cíl získá +3 k rychlosti a pohybu.

Kamenná Kůže
(Stoneskin)
I. 2 Zvýší cíli obranu na blízko i na dálku o 25%.

Přivolej Leprikóna
(Summon Leprechaun)
I. 2 Přivolá Leprikóna, aby vám pomohl v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny).

Přivolej Vílu
(Summon Sprite)
I. 2 Přivolá Vílu, aby vám pomohla v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny).

Přivolej Vlka
(Summon Wolf)
I. 2 Přivolá Vlka, aby vám pomohl v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny).

Procházka
(Terrain Walk)
I. 2 Cíl neguje všechny druhy terénu a jejich možné penalizace pohybu.

Přivolej Impy
(Summon Imps)
I. 5 Přivolá Impy, aby vám pomohli v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny). Na konci
boje tyto jednotky zmizí.
Vyžaduje základní Magii Přírody + základní Démonologii.
 

Štěstí
(Fortune)
II. 3 Cíl získá maximální štěstí.

Síla Obra
(Giant Strength)
II. 3 Cíl získá bonus ke zranění na blízko a k životům +25%.

Tekuté Písky
(Quicksand)
II. 3 Na bojišti vytvoří plochu tekutého písku, jejíž průchod zabere celý tah jednotky za každé 2 pole, které ujde. Velikost
písku závisí na úrovni hrdiny.

Hadí Úder
(Snake Strike)
II. 3 Cíl získá schopnost prvního útoku.

Přivolej Elfa
(Summon Elf)
II. 3 Přivolá Elfa, aby vám pomohl v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny).

Přivolej Satyra
(Summon Satyr)
II. 3 Přivolá Satyra, aby vám pomohl v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny).

Přivolej Bílého Tygra
(Summon White Tiger)
II. 3 Přivolá Bílého Tygra, aby vám pomohl v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny).

Hejno Vos
(Wasp Swarm)
II. 3  Vyvolá hejno otravného hmyzu, který zaměstná cíl na jedno kolo (přijde o tah). Nefunguje na nemrtvé či mechanické 
jednotky.

Přivolej Kerbery
(Summon Cerberi)
II. 8 Přivolá Kerbery, aby vám pomohli v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny). Na konci
boje tyto jednotky zmizí.
Vyžaduje pokročilou Magii Přírody + pokročilou Démonologii.
 

Antimagie
(Anti-Magic)
III. 5 Cíl bude imunní vůči všem kouzlům do konce boje.

Hromadná Rychlost
(Mass Speed)
III. 5 Všechny vaše jednotky a hrdinové získají +3 k rychlosti a pohybu.

Ochrana před Nekromancií
(Necromancy Ward)
III. 5 Do konce boje zakáže používání kouzel Oživ Mrtvé či Vyvolej Kostlivce / Ducha / Upíra.

Přivolej
Vzdušného Elementála

(Summon Air Elemental)
III. 5 Přivolá Vzdušného Elementála, aby vám pomohl v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny).

Přivolej 
Zemního Elementála

(Summon Earth Elemental)
III. 5 Přivolá Zemního Elementála, aby vám pomohl v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny).

Přivolej 
Ohnivého Elementála

(Summon Fire Elemental)
III. 5 Přivolá Ohnivého Elementála, aby vám pomohl v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny).

Přivolej 
Vodního Elementála

(Summon Water  Elemental)
III. 5 Přivolá Vodního Elementála, aby vám pomohl v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny).

 Přivolej Ledového Démona 
(Summon Ice Demon)
III. 12 Přivolá Ledového Démona, aby vám pomohl v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny). Na konci
boje tyto jednotky zmizí.
Vyžaduje expertní Magii Přírody + expertní Démonologii.
 

Hromadné Štěstí
(Mass Fortune)
IV. 8 Všechny vaše jednotky a hrdinové získají maximální štěstí.

Hromadný Hadí Úder
(Mass Snake Strike)
IV. 8 Všechny vaše jednotky a hrdinové získají schopnost prvního útoku.

Přivolej Gryfa
(Summon Griffin)
IV. 8 Přivolá Gryfa, aby vám pomohl v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny).

Přivolej Jednorožce
(Summon Unicorn)
IV. 8 Přivolá Jednorožce, aby vám pomohl v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny).

Přivolej Trifida
(Summon Waspwort)
IV. 8 Přivolá Trifida, aby vám pomohl v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny).

Přivolej Zplozence Jedu
(Summon Venom Spawn)
IV. 8 Přivolá Zplozence Jedu, aby vám pomohl v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny). Na konci
boje tyto jednotky zmizí.
Vyžaduje mistrovskou Magii Přírody + mistrovskou Démonologii.
 

Dračí Síla
(Dragon Strength)
V. 12 Cíl získá bonus ke zranění a životům +100%.

Přivolej
Pohádkového Draka
(Summon Faerie Dragon)
V. 12 Přivolá Pohádkového Draka, aby vám pomohl v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny).

Přivolej Kudlanku
(Summon Mantis)
V. 12 Přivolá Kudlanku, aby vám pomohla v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny).

Přivolej Fénixe
(Summon Phoenix)
V. 12 Přivolá Fénixe, aby vám pomohl v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny).

Přivolej Ďábly
(Summon Devils)
V. 24 Přivolá Ďábly, aby vám pomohli v boji (počet přivolaných bytostí závisí na úrovni hrdiny). Na konci
boje tyto jednotky zmizí.
Vyžaduje velmistrovskou Magii Přírody + velmistrovskou Démonologii.

Tags: Heroes IV Kouzla

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.