Heroes IV: Schopnosti jednotek

. Publikováno v Heroes 4. Zobrazení: 7417

Tak jako v předchozích dílech, i ve čtvrtém pokračování Heroes má většina jednotek speciální schopnosti, ať už pasivní či aktivní. Některé jednotky své schopnosti sdílí s ostatními a jiné mají naopak unikátní, které jinde nenajdete a které de facto definují takovéto jednotky.

Specialitou jsou pak kouzelnické jednotky, které mají svou vlastní "knihu kouzel" i zásobu magických bodů. Namísto pohybu či klasického útoku mohou seslat vždy jedno kouzlo, dokud jim to zásoba magických bodů dovoluje. K obnovení pak dojde vždy po boji.

Jelikož v Heroes IV neexistují vylepšení (upgrady) jednotek, mají tak všechny jednotky své schopnosti již dané a nemusíte čekat až na vylepšení, abyste získali i lepší schopnost.

Níže najdete přehledný seznam všech schopností včetně informace jaké jednotky těmito schopnostmi disponují a jejich detailní popis.

Schopnost Jednotka Popis

Trojhlavý útok
Kerberus Zaútočí na všechny jednotky stojící vlevo i vpravo od útočníka včetně té stojící před ním.

Stárnutí
Duch Šance, že cíl bude zasažen Stárnutím. Jeho zranění se sníží a také obrana.

Obloukový dračí dech
Megadrak Mohutný dračí dech, který zasáhne více nepřátel v oblouku (i nepřátele stojící za cílem).

Plošný útok
Kyklop
Gargantuan
Zasáhne cíl a jeho blízké okolí (i přátelské jednotky!).

Zuřivost
Berserker
Ďáblorožec
Jednotka se musí pohnout a/nebo zaútočit každé kolo (nemůže čekat ani se bránit).

Svázání
Kudlanka  Útočník sváže svůj poslední cíl, který se nemůže pohnout z místa. Útoky svázaného cíle budou působit jen 50% poškození. 

Oslepení
Jednorožec Šance při útoku oslepit nepřítele (viz kouzlo oslepení).

Blok
Minotaurus Šance na vyblokování jakéhokoliv útoku (takový útok se mine účinkem).

Krvežíznivost
Zlobří mág Sešle kouzlo Krvežíznivost na svůj cíl.

Mořský vlk
Pirát Jednotka je rychlejší, působí větší poškození a má větší obranu pokud bojuje na lodi.

Dračí dech
Černý drak
Fénix
Zraní svůj cíl a kohokoliv přímo za ním ohněm.

 Ochrana před Chaosem 
Titán Jednotka je imunní vůči Chaosu (magie) a jednotky Chaosu jí působí menší poškození.

Výpad
Šampión
Temný šampión
Čím více políček jednotka ujede ke svému cíli, tím větší bude celkové poškození.

Ledový útok
Ledový démon
Vodní elementál
Jednotka útočí ledem a její útoky jsou slabší vůči jednotkám s rezistencí na led.

Rezistence na led
Ledový démon
Vodní elementál
Jednotka je imunní vůči ledovým kouzlům a ledové útoky jí působí jen 50% poškození.

Prokletí
Mumie Při útoku sešle na svůj cíl kouzlo Prokletí.

Ochrana před Smrtí
Křižák
Mnich
Jednotka je imunní vůči Smrti (magie) a jednotky Smrti jí působí menší poškození.

Pohlcení
Mořský ďas Šance na pohlcení (bojovníka z cílové jednotky) při každém útoku.

Elementál
Ohnivý elementál
Vzdušný elementál
Vodní elementál
Zemský elementál
Chrlič
Jednotka je imunní vůči kouzlům určeným pouze na živé bytosti (např. otrava).

Strach
Kostěný drak Nepřítel neopětuje útok a ve strachu utíká zpět od útočníka.

Ohnivý útok
Efrít
Ohnivý elementál
Černý drak
Fénix
Jednotka útočí ohněm a její útoky jsou slabší vůči jednotkám s rezistencí na oheň.

Rezistence na oheň
Efrít
Ohnivý elementál
Fénix
Jednotka je imunní vůči ohnivým kouzlům a ohnivé útoky jí působí jen 50% poškození.

Ohnivý štít
Efrít Pokud je jednotka napadena, útočník bude zraněn ohněm.

První útok
Šampión
Dračí golem
Nomád
Kudlanka
Bílý tygr
Jednotka vždy udeří jako první a až poté může nepřítel oplácet (funguje i při oplácení nepříteli).

Letec
 Vzdušný elementál 
Anděl
Oko zla
Černý drak
Kostěný drak
Pohádkový drak
Efrít
Džin
Chrlič
Duch
Gryf
Harpyje
Imp
Kudlanka
Fénix
Víla
Hromový pták
Upír
Jednotka se dokáže přemisťovat přes ostatní jednotky, překážky na bojišti, hrdiny i přes hradby.

Štěstí
Leprikón Jednotka může seslat kouzlo Štěstí.

Zmrazující útok
Ledový démon Zmrazí nepřítele do bloku ledu po dobu 2 kol.

Zabiják obrů
Půlčík Jednotka má bonus ke zranění proti jednotkám IV. úrovně.

Řecký oheň
Katapult Zasáhne cíl a blízké okolí ohnivým útokem.

Hypnóza
Mořská panna Šance při útoku, že získáte kontrolu nad cílem po dobu 1 kola.

Imunita na magii
Černý drak
Ďáblorožec
Jednotka je zcela imunní na veškerou magii (přátelskou i nepřátelskou).

Slepý
Troglodyt Slepá jednotka je zcela imunní na jakákoliv vizuální kouzla a útoky (slepota, zkamenění).

Nehmotný
Duch
Vzdušný elementál
Obrana na blízko i na dálku je zvýšena o 100%.

Vysávání života
Upír Každý útok vysaje část života z cíle a vyléčí či oživí daný počet útočníků.

Ochrana před Životem
Ďábel Jednotka je imunní vůči Životu (magie) a jednotky Života jí působí menší poškození.

Bleskový útok
Hromový pták Jednotka útočí blesky a její útoky jsou slabší vůči jednotkám s rezistencí na blesky.

Daleký dostřel
Kušník
Balista
Jednotka ignoruje veškeré střelecké postihy při střelbě na dálku.

Dlouhá zbraň
Kopiník Může útočit na jednotky, které nejsou přímo u něj, ale jsou v dosahu zbraně (2 pole).

Kouzelné zrcadlo
Pohádkový drak
Čarodějka zla
Odráží kouzla zpět na sesilatele s 50% účinností.

Magická rezistence
Trpaslík
Zemský elementál
Zlatý golem
Goblinní rytíř
Megadrak
Šance vyhnout se silným kouzlům a snížení poškození od kouzel působících přímé poškození.

Vysávání many
Imp Jednotka každé kolo vysaje 2 magické body z nepřítele a předá je nejbližší spřátelené jednotce.

Mechanický
Balista
Dračí golem
Zlatý golem
Katapult
Jednotka není ovlivněna morálkou a nepůsobí na ni žádná kouzla určená pouze pro živé bytosti.

Radost
Satyr Jednotka může seslat kouzlo Radost.

Hromadný útok
Hydra Jednotka zaútočí na všechny nepřátele nacházející se v její těsné blízkosti.

Neguje první úder
Kopiník
Dračí golem
Goblinní rytíř
Neguje schopnost První úder.

Bez postihu
Balista Jednotka způsobí plné poškození i jednotkám za zdmi hradu při obléhání.

Bez odplaty
Kerberus
Harpyje
Hydra
Naga
Víla
Upír
Po útoku nemůže nepřítel opětovat protiútokem.

Bez postihu na blízko
Kentaur
Medúza
Skřet
Titán
Gargantuan
Tato střelecká jednotka způsobí stejné poškození i při boji na blízko.

Jed
Zplozenec jedu Je-li cílem útoku této jednotky živá bytost, bude otrávena a každé kolo obdrží zranění jedem.

Náhodná ničivá kouzla
Oko zla Jednotka při útoku sesílá náhodná kouzla (Smrt, Chaos) na svůj cíl.

Střelec
Balista
Oko zla
Kentaur
Kušník
Kyklop
Elf
Půlčík
Medúza
Mnich
Skřet
Titán
Zplozenec jedu
Trifid
Katapult
Gargantuan
Jednotka může útočit na dálku. Při boji na blízko ale způsobí jen 50% poškození (nemá-li schopnost Bez postihu na blízko).

Střelecký první útok
Elf Jednotka vždy vystřelí jako první a až poté může nepřítel oplácet (funguje i při oplácení nepříteli).

Znovuzrození
Fénix  Pokud je zabita celá jednotka, pak se její část (určitý počet bojovníků) vrátí okamžitě zpět na bojiště (pouze jednou za bitvu). 

Regenerace
Trol
Temný šampión
První bojovník z jednotky s regenerací si vždy na začátku kola vyléčí všechna zranění.

Vzkříšení
Anděl Jednou za bitvu může oživit již mrtvou spřátelenou jednotku.

Dvě střely
Elf
Gargantuan
Pokaždé, když útočí na dálku, vystřelí dva šípy.

Krátký dostřel
Skřet
Kentaur
Zranění jednotky se citelně snižuje se vzdáleností, na kterou střílí.

Obléhací stroj
Katapult Ignoruje veškeré postihy na dálku, překážky i hradní zdi.

Kostěný
Kostlivec
Kostěný drak
Obrana na dálku je zvýšena o 100%.

Kouzelník
Pohádkový drak
Džin
Mág
Vodní elementál
Čarodějka zla
Jednotka má vlastní "knihu kouzel" a zásobu magických bodů, ze kterých může během boje čerpat.

Kradmost
Bandita Na mapě dobrodružství je jednotka "neviditelná" pro jednotky II. úrovně a hrdiny se základním Průzkumnictvím,
kteří nejsou bezprostředně vedle této jednotky. Pokud se přiblíží, bude odhalena. Pro jednotky I. úrovně a hrdiny
bez Průzkumnictví je tato jednotka neviditelná vždy (na mapě dobrodružství).

Kamenný pohled
(zkamenění)
Medúza Jednotka má šanci, že při útoku zkamení a na prach rozbije nějaké bojovníky z cílové jednotky. Neplatí na nemrtvé,
elementály a mechanické jednotky.

Kamenná kůže
Chrlič
Goblinní rytíř
Obrana na blízko i na dálku jednotky je zvýšena o 25%.

Síla
Behemoth Zvyšuje poškození, které jednotka v boji udělí.

Střemhlavý útok
Harpyje Jednotka zaútočí a poté se vrátí do výchozího bodu, odkud začínala.

Omráčení
Panoš Šance při útoku omráčit nepřítele, který bude po dobu 1 kola bez možnosti akce či šance na vrácení útoku, bude-li napaden.

Vyvolání démona
Ďábel Jednotka může vyvolat Ledového démona na pomoc v boji.

Plátce daní
Sedlák 1 Sedlák odvede každý den 1  do vaší kasy.

Teleportace
Ďábel
Čarodějka zla
Jednotka se přesouvá pomocí teleportu, takže může de facto na jakékoliv volné pole na bojišti (ignoruje překážky a zdi).

Hrůza
Noční můra
Temný šampión
Jednotka může seslat Hrůzu na nepřítele, který bude po dobu 1 kola tolik vyděšený, že raději přeskočí své kolo.

Houževnatost
Zombie Jednotka má navýšené životy.

Dva útoky
Křižák
Berserker
Vlk
Jednotka vždy útočí dvakrát, ale druhý útok následuje až po protiúderu nepřítele.

Nemrtvý
Kostěný drak
Duch
Mumie
Kostlivec
Upír
Zombie
Temný šampión
Jednotka není ovlivněna morálkou a nepůsobí na ni žádná kouzla určená pouze pro živé bytosti.

Neomezený protiútok
Gryf Jednotka oplatí každý útok proti ní vedený.

Neomezeně střel
Medúza Této jednotce nikdy nedojde střelivo při útocích na dálku.

Oslabení
Trifid Jednotka oslabí každým útokem svůj cíl, který pak bude působit méně poškození.

Tags: Heroes IV

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.