Heroes V: Pevnost (Fortress)

. Publikováno v Heroes 5. Zobrazení: 7671

Hluboko pod horami, v zemi, kde musí bojovat o své území s temnými elfy, jsou trpaslíci velmi silným národem, který je nedůvěřivý k cizincům a oheň je ztělesněním dračího boha Arkatha. Díky tomu mají mistři kováři stále žhnoucí výhně, ve kterých zručně připravují zbraně i zbroje, jaké málo kdo viděl. Kněží uctívají oheň skrze prastaré rituály, které jim propůjčují nejen jeho sílu, ale i ochranu. Jediné, čeho se tito podsadití vousáči obávají, jsou jejich prozatím skrytí sousedé - démoni. Kdo ví, jak hluboko se jednou prokopají s vidinou zisku zlata a cenných kovů, kam je až jejich chamtivost zavede.

Na první úrovni najdete Obránce, základní jednotku s velkým štítem. Je-li povýšen na Štítonoše či Strážce hor, získá tím větší obranu, čím větší vzdálenost k němu bude muset nepřítel ujít nebo bude neústupný a nepohne s ním ani vichr z hor.

Na druhé úrovni si ostří hrot Kopiník, který dokáže ochromit nepřítele. Je-li povýšen na Záškodníka či Harpunáře, bude působit stejné škody na blízko jako na dálku nebo získá schopnost přitažení nepřítele k sobě.

Na třetí úrovni je slyšet řev Jezdce na medvědu, kterého není radno rozzuřit. Je-li vylepšen na Jezdce na černém medvědovi či Jezdce na bílém medvědovi, může na cíl zaútočit i medvěd nebo svým řevem cíl vystraší.

Na čtvrté úrovni vás vyzývá Rváč, zběsilý bojovník s imunitou vůči ovlivnění jeho mysli. Je-li povýšen na Berserkera či Zuřivce, získá schopnost propadnout zběsilému hněvu a napadnout nejbližší jednotku s vysokým bonusem k útoku nebo svá zranění zužitkuje k posílení iniciativy a útoku.

Na páté úrovni zaříkává Runový kněz, schopný seslat prokletí ohně na nepřítele. Je-li povýšen na Runového patriarchu či Plamenného strážce, získá schopnost křížového útoku nebo získá kouzlo ohnivá koule.

Na šesté úrovni burácí svým hlasem Thén, silná jednotka s bleskovým úderem. Je-li povýšen na Pána ohně či Pána hromů, získá schopnost uvolnit ničivou ohnivou vlnu na nepřítele nebo seslat bouřný úder na zvoleného nepřítele.

Na sedmé úrovni sálá horko z Ohnivého draka, avatara žhavého srdce Ashanu. Je-li vylepšen na Lávového draka či Sopečného draka, získá silný lávový štít, který zraní každého, kdo na něj zaútočí nebo při útoku zanechá na místě i ohnivou zeď.


(kliknutím zobrazíte větší rozlišení)

Velkou změnou oproti předchozím dílům je tzv. "úroveň města", která se zvedá úměrně s tím, jak stavíte nové budovy. Je zároveň jedním z požadavků na výstavbu.

Budova Cena Požadavky Popis

Radnice vesnice
- - Radnice vesnice umožňuje stavbu dalších budov a vydělá vašemu království 500  denně.

Radnice městečka
 2000 Úroveň města 6
Kovárna
Radnice městečka umožňuje stavbu dalších budov a vydělá vašemu království 1000  denně.

Radnice města
 5000 Úroveň města 9
Radnice městečka
Radnice města umožňuje stavbu dalších budov a zajišťuje vašemu království přísun 2000  denně.

Hlavní město
 10.000 Úroveň města 15
Radnice města
Hlavní město vydělá vašemu království 4000  denně.

Opevnění
 3500  5  5 Úroveň města 6
Kasárna čepele
Opevnění poskytne vašemu městu obranné hradby.

Citadela
 3500  5  5 Úroveň města 9
Opevnění
S výstavbou citadely získáte pevnost, vodní příkopy a zvýšíte produkci základních jednotek o 50 %

Hrad
 3500  10  10 Úroveň města 15
Kamenictví
S výstavbou hradu získáte další dvě střelecké věže,
zlepšíte opevnění města a zdvojnásobíte rychlost produkce jednotek.

Putyka
 500  5 - V putyce lze najímat hrdiny. Morálka vojáků bránících město vzroste díky její přítomnosti o 1.

Tržiště
 500  5 - Na tržišti můžete směňovat suroviny a prodávat artefakty
(čím více tržišť vlastníte, tím příznivější je směnný kurs).
Artefakty mohou být prodány za 50 % své původní hodnoty.

Skladiště surovin
 5000  5 Tržiště Skladiště surovin poskytuje +1  denně.

Kovárna
 1000  5 Úroveň města 3
Radnice vesnice
Kovárna vaší armádě poskytuje Balistu.
Další válečné stroje si můžete koupit za trojnásobnou cenu.

Přístav
 2000  20 Úroveň města 15 V přístavu můžete nakupovat lodě.

Věž kouzel I. úrovně
 2000  5  5 Úroveň města 3 Hrdina, jenž zavítá do města, se ve věži může naučit nová kouzla.
Nalezne zde 3 kouzla prvního kruhu.

Věž kouzel II. úrovně
 1000  5  5  1  1  1  1 Úroveň města 3
Věž kouzel I. úrovně
Hrdina, jenž zavítá do města, se ve věži může naučit nová kouzla.
Nachází se zde 3 kouzla druhého kruhu.

Věž kouzel III. úrovně
 1000  5  5  2  2  2  2 Úroveň města 3
Věž kouzel II. úrovně
Hrdina, jenž zavítá do města, se ve věži může naučit nová kouzla.
Nachází se zde 2 kouzla třetího kruhu.

Věž kouzel IV. úrovně
 1000  5  5  3  3  3  3 Úroveň města 3
Věž kouzel III. úrovně
Hrdina, jenž zavítá do města, se ve věži může naučit nová kouzla.
Nachází se zde 2 kouzla čtvrtého kruhu.

Věž kouzel V. úrovně
 1000  5  5  5  5  5  5 Úroveň města 3
Věž kouzel IV. úrovně
Hrdina, jenž zavítá do města, se ve věži může naučit nová kouzla.
Nachází se zde 1 kouzlo pátého kruhu.

Runová svatyně I. úrovně
 1000  1  1  1  1  1 Úroveň města 3 Hrdina, jenž zavítá do města, se zde může naučit runy prvního a druhého kruhu.

Runová svatyně II. úrovně
 4000  2  2  2  2  2 Úroveň města 3
Runová svatyně I. úrovně
Hrdina, jenž zavítá do města, se zde může naučit runy třetího a čtvrtého kruhu.

Runová svatyně III. úrovně
 6000  3  3  3  3  3 Úroveň města 3
Runová svatyně II. úrovně
Hrdina, jenž zavítá do města, se zde může naučit runu pátého kruhu.

Zápasnická aréna
 1000  5  5 Úroveň města 12
Bojový plácek
Zvyšuje produkci Rváčů, Berserkrů a Zuřivců o +4 týdně.

Stanoviště hlídky
 1000  10 - Stanoviště hlídky umožňuje přidat jeden oddíl přímo na bojiště,
kde bude město chránit před obléhateli.

Kamenictví
 1000  5  5 Úroveň města 12
Citadela
Zvyšuje body zdraví hradeb, brány a věží o 50 %

Runová svatyně
 1500 Úroveň města 12
Runová kaple
Zvyšuje produkci Runových knězů, Runových patriarchů a Strážců run o +1 týdně.

Planoucí kovadlina
-
Ashina slza
Planoucí kovadlina o 50 % zvyšuje týdenní přírůstek jednotek, denně přidává 5000 ,
přidává +6síle kouzel bránících hrdinů a +6 obraně jednotek.
Obráncům také umožňuje používat runy bez nutnosti surovin.

V druhé tabulce najdete výčet budov pro najímání jednotek (tzv. líhně):

Líheň Cena Požadavky Rekrutuje

Kasárna štítu
 400  5 - V kasárnách štítu lze najímat Obránce.
Týdenní přírůstek: 18.

Síně štítu
 1200 Kasárna štítu V síních štítu můžete najímat Štítonoše a Strážce hor.
Týdenní přírůstek: 18.
 

Kasárna čepele
 1000  10 Úroveň města 3 V kasárnách čepele můžete najmout Kopiníky.
Týdenní přírůstek: 14.

Síně čepele
 2500  10  3 Úroveň města 3
Kasárna čepele
V síních čepele si můžeš najímat Záškodníky a Harpunáře.
Týdenní přírůstek: 14
 

Ohrady medvědů
 1200  10  10 Úroveň města 6
Kasárna štítu
V ohradách medvědů můžete najímat Jezdce na medvědech.
Týdenní přírůstek: 7.

Ohrady černých medvědů
 2500  5  5 Úroveň města 6
Ohrady medvědů
V ohradách černých medvědů si můžeš najímat Jezdce na černých medvědech a Jezdce na bílých medvědech.
Týdenní přírůstek: 7.
 

Bojový plácek
 2000  5  5  10  5 Úroveň města 6 Na bojovém plácku lze najímat Rváče.
Týdenní přírůstek: 6.

Bojové náměstí
 4000  5  5  5 Úroveň města 6
Bojový plácek
Na bojovém náměstí můžete najímat Berserkery a Zuřivce.
Týdenní přírůstek: 6.
 

Runová kaple
 3000  10  10  5  5  5  5 Úroveň města 9
Runová svatyně I. úrovně
V runové kapli můžete najímat Runové kněží.
Týdenní přírůstek: 3.

Runový chrám
 6000  5  5  10 Úroveň města 9
Runová kaple
V runovém chrámu můžete najímat Runové patriarchy a Plamenný strážce.
Týdenní přírůstek: 3.
 

Síně klanů
 4000  20 Úroveň města 12
Ohrady medvědů
Ve těchto síních můžete najímat Thény.
Týdenní přírůstek: 2.

Palác klanů
 8000  10  10 Úroveň města 12
Síně klanů
V paláci klanů můžete najímat Pány ohně a Pány hromů.
Týdenní přírůstek: 2.
 

Ohnivá puklina
 10.000  15  10  10 Úroveň města 15 V ohnivé puklině lze najímat Ohnivé draky.
Týdenní přírůstek: 1.

Lávová trhlina
 10.000  10  10 Úroveň města 15
Ohnivá puklina
V lávové trhlině můžete najímat Lávové draky a Sopečné draky.
Týdenní přírůstek: 1.
 

Legenda:
 útok  obrana  poškození  životy  rychlost  iniciativa  střely  mana  přírůstek  cena  zkušenosti

 
Obránce

Štítonoš

Strážce hor
 
Kopiník

Záškodník

Harpunář
 
Jezdec na
medvědu

Jezdec na
černém medvědovi

Jezdec na
bílém medvědovi
 
1 1 2   4 4 5   5 6 8
4 5 6   4 4 3   10 14 12
1 1-2 1-2   1-2 2-3 2-5   4-5 5-6 5-6
7 12 12   9 12 10   25 30 30
4 4 4   4 4 4   6 7 7
9 9 8   9 9 9   10 11 11
0 0 0   2 4 4   0 0 0
0 0 0   0 0 0   0 0 0
18 18 18   14 14 14   7 7 7
24 40 40   45 65 65   130 185 185
7 12 12   10 17 17   24 36 36
  Zuřivost
Velký štít
Brnění
Zuřivost
Velký štít
Brnění
Ochrana štítu
Zuřivost
Velký štít
Brnění
Neústupnost
Obranný postoj
  Střelec
Ochromení
Střelec
Ochromení
Žádný postih při
útoku zblízka
Střelec
Útok harpunou
Brnění
  Velká jednotka
Zuřivost
Velká jednotka
Zuřivost
Brnění
Úder tlapou
Velká jednotka
Zuřivost
Medvědí řev
 

 
Rváč

Berserker

Zuřivec
 
Runový kněz

Runový patriarcha

Plamenný strážce
 
Thén

Pán ohně

Pán hromů
 
6 7 7   10 9 10   15 15 16
6 7 7   6 9 9   24 24 23
2-6 3-8 3-7   12-15 14-17 17-20   8-12 21-26 9-13
20 25 30   60 60 65   100 120 145
5 5 5   3 3 3   8 8 8
12 12 11   8 10 9   11 11 10
0 0 0   5 5 5   0 0 0
0 0 0   15 25 25   0 0 0
6 6 6   3 3 3   2 2 2
160 220 220   470 700 700   1300 1700 1700
27 41 41   70 100 101   115 160 161
  Imunita vůči
ovládání mysli
Imunita vůči
ovládání mysli
Zuřivost
berserkera
Imunita vůči
ovládání mysli
Zabiják obrů
Úder
Bojová zuřivost
  Střelec
Kouzlí
50% odolnost vůči
ohni
Znamení ohně
Střelec
Kouzlí
Imunita vůči ohni
Znamení ohně
Křížový útok
Střelec
Kouzlí
Imunita vůči ohni
Znamení ohně
  Velká jednotka
Teleportace
Bouřný úder
Velká jednotka
Teleportace
Imunita vůči
ohni
Ohnivá vlna
Ohnivý úder
Velká jednotka
Teleportace
Imunita vůči
vzduchu
Bouřný úder
Bouřná střela
 

 
Ohnivý drak

Lávový drak

Sopečný drak
 
25 30 30
32 40 35
40-50 40-50 44-55
230 280 275
5 5 5
9 9 9
0 0 0
0 0 0
1 1 1
2700  1 3400  2 3400  2
212 329 326
  Velká jednotka
Elementál
Imunita vůči
ohni
Ohnivý štít
Ohnivý dech
Velká jednotka
Elementál
Imunita vůči
ohni
Ohnivý dech
Lávový štít
Velká jednotka
Elementál
Imunita vůči
ohni
Tekutý oheň
 

Tags: Heroes V

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.