Heroes V: Příběh

. Publikováno v Heroes 5. Zobrazení: 10397

Autor: Aragamash
Zdroj: Celý příběh Heroes (fórum HC)


Na počátku v nicotě bylo pradávné vejce. Z něj se zrodila Asha (Dračice řádu) a její bratr Urgash (Drak chaosu)… Asha dala vzniknout světu Ashanu, ale Urgash jej chtěl zničit. Ještě před první pradávnou válkou dala Asha život 6 elementárním drakům. Poté vypukla válka. Asha v ní zvítězila a uzavřela Urgashe do jádra Ashanu. Bohužel sama byla příliš vysílená a tak ulehla na jeden ze tří měsíců obíhajících Ashan k odpočinku (3 měsíce souvisí se 3 tvářemi Ashy a taky se třemi tvářemi Matky Namtaru… jsou to panna, stařena a věštkyně – život, osud, smrt).

Elementární draci dali vzniknout národům. Každý jednomu…

Elrath, drak světla, stvořil anděle…

Malassa, dračice temnot, stvořila temné anděle (beztvárné = faceless)

Arkath, drak ohně, stvořil trpaslíky…

Shalassa, dračice vody, dala vzniknout nagům…

Ylath, drak vzduchu, dal život lidem…

Sylanna, dračice země, vdechla život elfům…

Nakonec Urgash ve své zlobě stvořil démony, kteří jsou uvězněni v Sheoghu,
ale během krvavých zatmění slunce se mohou dostat na povrch. Tito démoni mají jen jediný cíl – ničit…

Během invaze démonů v době Před Sedmým drakem, dosáhl Sar-Elam takových znalostní, že při boji s démony je byl schopen dočasně zastavit, přitom ale obětoval svůj život. Asha jej za to korunovala Sedmým drakem, neboť jeho moc byla dostatečně velká na Sedmého draka. Tehdy vzniklo proroctví o Temném Mesiáši (Sar-Shazzar)… Od smrti Sar-Elama počítáme YSD… Rok sedmého draka…

Dále vznikla různá společenství jako Slepí bratři, Dračí rytíři aj.

V době YSD počítám celkem 6 krvavých zatmění slunce. To šesté je vám známo jako Válka královny Isabely.

Lidé původně uctívali Ylatha, ale nechali se zlanařit anděly a konvertovali k Elrathovi. Takto se Sokolí říše změnila ve Svatou Sokolí říši. Po pádu Sokolího Vrchu nastoupila na trůn dynastie Gryfů. Krom Gryfů žijí zde i Býkové, Chrti, Vlci, Jeleni, Jednorožci… Ylathovi nevadilo, že jej lidi opustili, on preferuje spíše cestovatele a svobodné tuláky…

Elfové zůstaly u své…

Čarodějové jsou vlastně lidé, ale věří, že lidé bez magického nadání jsou podřadní. Rovněž neuznávají bohy jako bohy, ale jen jako silné bytosti, kterými se za pomocí studia můžou také stát (jako Sar-Elam).

Démoni jsou stejní.

Nagové jsou stejní.

Nemrtví vznikli jako odnož z House Anima. Jako skrytý kult, který používal magii k oživování. Za to byli vyhnáni. Uctívají Ashu, jako přadlenu osudu a života. Ten, kdo se stane nemrtvým, je vytržen z procesu reinkarnace. Tímto se stává nesmrtelným, ale zemře-li, už se do procesu znovuzrození nevrátí, smrt nekromanta je DEFINITIVNÍ! 

Temní Elfové vznikli, když se elfí následovníci Tuidhanny dávali na útěk před bratry z hvozdů. Tehdy vzplanul nejstarší strom elfů Bryghytta. To bylo svedeno na elfy Tuidhanny a krvavé pronásledování začalo. Ve skutečnosti za to mohli démoni, kteří jej spálili – předzvěst zatmění. Tuidhanna uzavřela pakt s beztvátnými a získala tak pro svůj lid možnost žít v jeskyních Igg-Challu uctívajíc Malassu. Temní elfové jsou nenávidění elfy, jakožto „zlý bratři“, trpaslíky, protože jim berou jejich cenné kovy, a i lidmi, ti proti nim nic nemají, ale andělé a beztvářní jsou odvěcí nepřátelé, takže lidi k tomu nutí andělé (důležité pro Heroes 6).

Trpaslíci beze změny.

Skřeti byli stvořeni při Válce krvavého měsíce (První zatmění v letopočtu YSD). Tehdy Šedá aliance (lidé, elfové, mágové) prohrávali boj s démony. Ze zoufalosti se uchýlili k experimentům, během nichž křížili převážně těla zločinců s krví démonů. Výsledkem byli skřeti, druhá tvář téže démonické mince. Ti pomohli vyhrát válku. Démonům nezbývalo víc než: „Válka prázdných kolíbek“ kdy kradli skřetům děti… Po ukončení války však Šedá aliance našla pro skřety jiné využití – otroci. Tehdy se vzbouřili pod vedením Kunyaka, který je odvedl na ostrovy Pao.

Heroes 5 je příběhem Války královny Isabely. Při krvavém zatmění číslo 5 před 20 lety došlo k ocejchování dítěte (za pomocí Agraela). Tím dítětem byla Isabela z Chrtího vévodství. Šesté zatmění přišlo velice brzy po tom pátém a velice nečekanně (slepí bratři jej nepředvídali). Démoni byly nuceni přerušit svatbu, protože Isabela musela zůstat neposkvrněná. Důvod, proč démonická vojska nebyla tak silná, bylo, že jim nešlo o ničení, ale jen o zajmutí Isabely. Abatyše Beatrice (ve skutečnosti Biara) fungovala jako špeh. Zajmutí se podařilo Agraelovi, ale Godrik z rodu Jednorožců ji vysvobodil. Král Alaron (elf) poslal sice legie válečníků ale ty byly zmasakrovány. Cyrus (mág) pomoc odmítá. Ke konci války je zabit Isabelin nastávající Nikolai a Isabela slibuje pomstu. Sama se ujímá trůnu, to způsobuje problémy, protože by měl nastoupit Nikolaiův příbuzný Andrei (všiměte si ruských jmen Gryfí dynastie).

Agrael je pronásledován – společně s Biarou utíkají před lidskými armádami, ale i před vojsky Kha-Beletha. Agrael totiž ZRADIL – nevídané. Zamiloval se do Isabely (zatímco působil v říši). Získává těsně před Veyerem Gryfí srdce (artefakt s duší Nikolaiova otce Alexeie II., který zemřel při uzavření Sheoghských bran při minulé invazi). Tento artefakt umí posílat démony do Sheoghu (Agrael si myslí, že je zabíjí). Zjeví se mu Tieru, který jej pozve k sobě na Soumračné ostrovy. Agrael tam dorazí a vyslechne od Tieru vše o Temném Mesiáši a tím i o Kha-Belethových plánech. Provede obřad čistoty, aby se osvobodil od Urgashovi magie a „zabije“ Biaru Gryfím srdcem.

Markal (nekromant a dvorní astronom Fiony) pomůže Isabele s rebelií proti ní. Poté jí nabídne možnost vzkřísit Nikolaie, to ona přijme. Společně s Godrikem získá Markal Amulet nekromancie. Dále Markalovi pomáhá Isabela a vedou útok na Stříbrná města (chtějí artefakty a taky pomstu, že odmítli pomoct proti démonům) a získávají Hůl podsvětí a Plášť stínů. V magické dimenzi pak Markal zabije Cyruse a vezmu mu Prsten zatvrzelých. Godrik ale odmítá vydat Amulet nekromancie a tak je unesena jeho dcera Freyda a za pomocí vydírání je Godrik přinucen jej vydat – sám je zatčen.

Raelag (=Agrael) již jako temný elf se zúčastní klání o vedení klanu Shadowbrand. Zvítězí. Poté se spojí i s jinými klany jako je Nightshard (samozřejmě silou). Doprovází jej temnoelfka Shadya. Jeho cílem je najít Isabelu a zachránit ji. Původně jsem si myslel, že jí chce zachránit před Markalem, ale on ví o jejím cejchu a snaží se jí zachránit před Kha-Belethem. Zabije Veyera, ale Isabela jeho pomoc odmítne.

Nikolai je vzkříšen jako upír, Isabela je zdrcena, vlády a teroru se ujímá Markal. Lidé utíkají z říše, nemrtví se do ní stahují. Dokonce i Irollan je pod útoky. Findan musí přemluvit smaragdové draky o pomoc. Vrací se ale pozdě. Král Alaron umírá a hlavní město Syris Thalla padlo. Finda se snaží o obnovu Irollanu. Avšak, než zemře, sdělí mu Alaron, kam má jít – za Tieru. Dorazí sice na ostorvy, ale Biara je rychlejší a Tieru zabije. Hlavně mu ukradne Gryfí srdce a kouzlo pro očištění Isabely (tentýž obřad, jímž byl očištěn Agrael). Findan ji dostihne, ale slíbí ji život za artefakt a kouzlo. Nakonec se Findan vrací do Irollanu a za pomocí fénixů zabijí Nikolaie.

Zehir se snaží o obnovu své země ze spárů nekromantů. Vysvobodí Godrika a spojí se s Findanem, aby zabili Markala. Po Mrkalově smrti sděluje Findan vše o proroctví Zehirovi a vydají se očistit Isabelu. Do cesty se jim staví Raelag a Shadya, ale jakmile vyslyší o co jim jde, přidají se. Shadya se ale během obřadu změní v Biaru (kterou skutečně celou dobu byla), obřad přeruší a za pomocí Gryfího srdce unese Isabelu do Sheoghu. 4 hrdinové jí následují. Isabelu zachrání, ale Sareth již byl zrozen (Temný mesiáš). Tehdy se Godrik vrací s Isabelou do říše a vrací ji na trůn. Zde mi uniká spojitost, zda Raelag věděl, kdo je Isabela a kde jí našel… Moc to nechápu…

HAMMERS OF FATE: Isabela (Biara) je na trůně a zakládá církev Rudého světla. Nahrazuje věrné a oddané démony a fanatiky. Freyda je přinucena jí pomáhat, jinak by byl její otec Godrik zabit. V tomto krvavém běsnění se vyžívá Alarik a řezník Laszlo. Freyda útočí na Duncana z Jeleního vévodství. Ten bránil prince Andreie, který ale uniká k trpaslíkům. Freyda jde vyjednávat s králem Tolgarem, ale Laszlo útočí. Freyda mění stranu, poznává pravdu, osvobozuje Duncana a připojuje se krebelům. Nakonec vyplová do říše, aby osvobodila otce.

Na dvoře trpaslíků ale dochází k rozkolu. Wulfstan odmítá vydat Andereie, protože se zavázal slibem přítelovi Duncanovi. Rolf (Wulfstanův bratr) i král jsou ale pro vydání prince v zájmu zachování neutrality. Vnitřní boje i boje proti Laszlovi končí, když je Andrei vydán do rukou Rudé církve a Wulfstan prohlášen za zrádce. Wulfstan se připojuje k Duncanovi a pomáhá mu získat nazpět jeho sídelní město v Jelením vévodství Horncrest (to které původně dobyla Freyda). Nakonec zabijí Laszla, ale jen díky zásahu Elratha, jehož čin byl pomstou za smrt Godrikovu.

Temnoelfka Ylaya (strážkyně zákona Shadowbrand – není to řečeno, ale pomáhala Raelagovi získat pozici vůdce klanu) má rozmluvu s Malassou a vydává se hledat vůdce. Klan Soulscar (ten jemuž původně kdysi dávno po Tuidhanině smrti Raelag velel) pořád dělá problémy. Pro tento klan byly vždy typické styky s démony. S vůdcem klanu Thralsaiem si promluví Shadya (= Biara) a popudí jej proti Raelagovi. Soulscar útočí na Raelaga. Nakonce Ylaya najde Raelaga i Isabelu (pravou). Společně odrazí útoky Soulscaru a milenci (Raelag a Isabela) se musí rozdělit. Isabela s Ylayou se připojují k Freydě, Wulfstanovi a Duncanovi a útočí na Tor-Hrall, aby se Wulfstan mohl ujmout vůdčí pozice. Sám Raelag je duchem druida Tieru poslán na východ. Tam prý najde řešení této války. Zde soudím ,že šel nějak hledat barbary.

TRIBES OF THE EAST: Quroq v Havraním vévodství způsobí rebelii a osvobozuje skřety. To nemá dlouhého trvání a sám je zabit Alarikem.

Lady Ornella z Býčího vévodství následuje vedení upírá Giovanniho a dobývá Iluma-Nadin, jenž upír hodlá věnovat Arantirovi, novému mocnáři Hereshe a Ashinu vyvolenému. Tam se jej pokusí zabít, ale neuspěje. Ornella se definitivně stává nekromantkou. Arantir je naveden do Stříbrných měst, kde pátrá po pravdě. Ano, démonům napomáhají mágové. Důležité je jméno Menelag (důležité jméno pro Dark Messiah hru). Arantir se vrací do Býčího vévodství a připojuje se k Ornelle. Zde působí skrytý démon Orlando (vydává se za člověka). Při dlouhém pronásledování se Arantir setkává se skřetí šamanskou Kujin. Ta v něm poznává Pavoučí znamení. Společně si vymění informace. Arnatir pokračuje k Flammschreinu (hlavní město Rudé církve), kde se ukryl Orlando. Arantir musí obětovat Ornellu a pár dalších nekromantů, aby získal vstup. Nakonec Arantir dobývá Flammschrein a zabijí Orlanda. Dobytím Flammschreinu způsobí odhalení démonů v říši a osvobodí duši Isabely, která se připojí k jejímu tělu. Biara se rozběsní a odhalí svou pravou náturu. Alarik se zblázní doufaje, že když zabije skřety, stane se z Biary zase Isabela – neomylně věří v Rudou církev.

Quroqův adoptovaný syn Gotai se v klání stává chánem. Kujin je poslána na ostrovy hledat klany a přemluvit je, aby dali věrnost novému chánovi. Gotai zatím vede válku proti lidem (je mu jedno komu) a démonům. Sám vede svůj skřetí lid do Shabidiyi, kde chce vzdát poctu Kunykovu hrobu. Kujin nalézá truchlící armádu. Ta oplakává ztrátu price Andreie, posledního dědice trůnu a posledního z Gryfů. Kujin potkává Arantira a odhaluje, že někteří lidé jsou démoni a že vrah Quroka (Alarik) je posedlý démony. Alarik a Gotai se střetnou. Kengi (Gotaiův goblinní šaman) je zabit a Gotai poté utíná hlavu Alarikovi. Biara mezitím zaplňuje Talonguard démony (hlavní město Gryfí říše). V Shabidiyi se Gotai a Kuji potkávají se Zehirem a Kuji mu předává Arantirovo poselství.

Zehir za pomocí jediného skutečně létajícího města (které dostal od džinů) Ilm-Hijra hledá spojence. Nejprve na svou stranu získává Ylayu, nynější vůdkyni temnoelfů a klanu Shadowbrand (protože Raelag zmizel). Poté pomáhá Wulfstanovi, kterého přivede společně s veleknězem Hangvulem před Arkatha, který obviní Hangvula ze zrady a učiní Wulfstana novým králem. Nakonec hledá Godrika, ale nachází jeho dceru Freydu (dozvídá se, že je Godrik mrtev) a Duncana. Pomůže odhalit démony v říši a tím zahájit boj proti Rudému světlu. Nanonec Zehir, Gotai Kujin, Ylaya, Wulfstan, Freyda, Duncan a Isabelela útočí se svími vojsky na Talonguard a zabijí definitivně Biaru. Isabela se má stát královnou, ale odmítá to a svěřuje korunu do rukou Freydy. Takto se říše mění ve Svatou Říši Jednorožců. Freyda si zřejmě v budoucnu vezme za muže Duncana.

Dodatek: Arantirovo pátrání trvá 20 let. Za tu dobu mohl Temný mesiáš dospět a vzdělat se pod vedením mistra Phenriga. Sareth a Phenrig nalézají krystal Shantiti (nejstarodávnější civilizace, dávno zničená – ještě před Sar-Elamem - vyspělá). Sareth je poslán do svobodného města Stonehelm, aby nalezl mága Menelaga. Před tím však Phenrig dá Sarethovi duchovní doprovod – Xanu. Město je ale pod útokem Arantirových vojsk. Ta jsou odražena. Menelag s neteří Menalaga Leilou podnikají plánovanou výpravu na Ostrov Lebky (souostroví Pao), kde hledají Lebku stínů. Arantir je následuje. Sareth ztratí Leilu a sám je zabit. Arantir získává lebku! 

Sareth ale žije. Xana se s ním spojila a tím jej zachránila. Sareth plný hněvu opouští Ostrov Lebky a prolézá portálem do Arantirova domu, kde ukradne Lebku (je zde možnost, že zachrání Leilu o které myslel, že je mrtvá – Xana to však nerada vidí). Vrací se do Stonehlmu. (Leila žádá Saretha aby se očistil od démona, že z něj démona cítí.) Sareth nakonec zabijí Arantira! Získává lebku a je jen na něm, zda se zbaví Xany, nebo zabije Leilu – a zda odevzdá Lebku svému otci Kha-Belethovi a tím spasí démony od věčného vězení a odsoudí Ashan k záhubě, či zda si ji nechá pro sebe a svou sílu a svou moc.

Tags: Heroes V Příběh

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.