Heroes V: Schopnosti jednotek

. Publikováno v Heroes 5. Zobrazení: 7951

Tak jako v předchozích dílech, i v pátém pokračování Heroes má většina jednotek speciální schopnosti, ať už pasivní či aktivní. Některé jednotky své schopnosti sdílí s ostatními a jiné mají naopak unikátní, které jinde nenajdete a které de facto definují takovéto jednotky.

Specialitou jsou pak kouzelnické jednotky, které mají svou vlastní "knihu kouzel" i zásobu many. Namísto pohybu či klasického útoku mohou seslat vždy jedno kouzlo, dokud jim to zásoba many dovoluje. K obnovení pak dojde vždy po boji.

Níže najdete přehledný seznam všech schopností včetně informace jaké jednotky těmito schopnostmi disponují a jejich detailní popis.

Pro vyhledávání využijte zkratky Ctrl+F a zadejte hledaný text.


 

 • 25% odolnost vůči magii

Útočná kouzla této jednotce způsobí o 25% menší škody.
Jednotky: Džin, Kostlivý válečník.

 • 50% odolnost vůči magii

Útočná kouzla způsobí této jednotce o 50 % menší škody.
Jednotky: Železný golem, Džin sultán, Zemský elementál, Pekelný řezník.

 • 50% odolnost vůči ohni

Útočná kouzla ohně této jednotce způsobí o 50% menší škody.
Jednotky: Runový kněz.

 • 75% odolnost vůči magii

Útočná kouzla způsobí této jednotce o 75 % menší škody.
Jednotky: Ocelový golem, Džin vezír.

 • Aura bleskové zranitelnosti

Blesková kouzla této jednotce způsobí větší škody; tento efekt platí i pro všechny sousední jednotky, včetně přátelských. Utrpené škody jsou zvýšeny o 50 %.
Jednotky: Elementální chrlič.

 • Aura ledové zranitelnosti

Ledová kouzla této jednotce způsobí větší škody; tento efekt platí i pro všechny sousední jednotky, včetně spřátelených. Utrpené škody jsou zvýšeny o 50 %.
Jednotky: Elementální chrlič.

 • Aura magické odolnosti

Této jednotce i všem spřáteleným jednotkám na polích, které s ní přímo sousedí, se o 30 % zvýší magická odolnost.
Jednotky: Jednorožec, Stříbrný jednorožec.

 • Aura ohnivé zranitelnosti

Ohnivá kouzla této jednotce způsobí rozsáhlejší škody; tento efekt platí i pro všechny sousední jednotky včetně spřátelených. Utrpené škody jsou zvýšeny o 50 %.
Jednotky: Elementální chrlič.

 • Aura statečnosti

Tato jednotka zvyšuje morálku všech přátelských sousedních jednotek o +1.
Jednotky: Vůdce minotaurů.

 • Aura zděšení

Všem nepřátelům v okolí této jednotky se sníží morálka o 3 body (nepůsobí na jednotky, jejichž morálka je vždy neutrální). Hrůzná aura ovlivní pouze sousedící jednotky.
Jednotky: Noční můra, Kat.

 • Bleskový dech

Tato jednotka způsobí škody všem nepřátelům, kteří stojí vedle jejího cíle a tyto škody se rozloží poměrně v závislosti počtu cílů.
Jednotky: Paokai.

 • Bodnutí z trysku

Jednotka získává 5% bonus ke škodám, které způsobí, za každé pole, přes které před útokem přejede.
Jednotky: Jezdec, Paladin, Šampion.

 • Bojová zuřivost

Když tato jednotka utrpí škody, její iniciativa se dočasně zvýší o +2 a její útok o +5. Zvýšení Bojové zuřivost trvá po 2 tahy a není sčitatelné.
Jednotky: Zuřivec.

 • Bojové šílenství

Každý další odvetný úder, který tato jednotka provede, bude 1,5krát vyšší než úder předchozí. Násobitel odplat je při jednání stvoření vynulován.
Jednotky: Bojový gryf.

 • Bouřná střela

Jednou za bitvu může tato jednotka seslat na zvolený cíl bouřný úder (aktivovaná schopnost).
Jednotky: Pán hromů.

 • Bouřný úder

Kromě běžného zranění sežehne tato jednotka cíl i blesky (nejedná se o magické zranění), které pak přeskočí i na dalšího nepřítele, pokud stojí dost blízko cíli, a pak pokračuje dál, dokud se řetěz nepřeruší. Síla blesku se rovná síle útoku.
Jednotky: Thén, Pán hromů.

 • Brnění

Tato jednotka je odolná vůči všem kouzlům a dalším účinkům, které by narušovaly její obrannou sílu.
Jednotky: Obránce, Štítonoš, Jezdec na černém medvědu, Strážce hor, Harpunář.

 • Čepel krveprolití

Způsobí další škody každé nestvůře v cílové jednotce (+2 škody na jednotku). Ke všem násobícím bonusům je přidán bonus +2 ke škodám.
Jednotky: Pekelný řezník.

 • Démon

Tato jednotka pochází z pekla. Řetězový zásah ji neovlivní.
Jednotky: Ďáblík, Rarášek, Rohatý démon, Rohatý dozorce, Pekelný pes, Kerberos, Sukuba, Paní sukub, Pekelný oř, Noční můra, Pekelný sluha, Pekelný pán, Ďábel, Arciďábel, Rošťák, Rohatý veterán, Plamenný pes, Svůdkyně, Pekelný hřebec, Pekelný řezník, Arcidémon.

 • Desátky

Hrdina dostane každý den tolik zlatých mincí, kolik jednotek s touto schopností je v jeho armádě a v hradech.
Jednotky: Rolník, Branec, Vymahač.

 • Dítě světla

Jakékoliv kouzlo magie světla, které se v boji sešle, mimo těch, co působí škody, se na expertní úrovni aplikuje i na tuto jednotku.
Jednotky: Panenský jednorožec.

 • Drtivá rána

Tato jednotka vždy napadne oblast 4 políček a je šance, že tímto zásahem vynuluje nepřítelovu iniciativu. Při obléhání města může ničit i zdi a věže. Útok zasáhne všechny cíle v oblasti 2x2 políčka, včetně spojeneckých stvoření. Škody proti hradbám a věžím jsou 10 za každého kyklopa ve skupince.
Jednotky: Nezkrotný kyklop.

 • Duhový dech

Tato jednotka zaútočí na všechny cíle v náhodném poloměru ve vybraném směru. Duhový dech zasáhne 1 až 5 políček počínaje cílem a pokračujíc v náhodném směrem za ním. Počet zasáhnutých políček se odvíjí od štěstí stvoření.
Jednotky: Křišťálový drak.

 • Dvojitý útok

Jednotka zasáhne během jednoho útoku svůj cíl hned dvakrát.
Jednotky: Minotauří stráž.

 • Dvojitý výstřel elfů

Nic nemůže této jednotce zabránit, aby vystřelila na nepřítele dvě střely místo jedné.
Jednotky: Lovec, Mistr lovec.

 • Elementál

Tato jednotka není živá a nemůže ji tedy ovlivnit jed, oslepení a magie působící na psychiku. Nemůže být vzkříšena ani léčena stanem první pomoci.
Jednotky: Kamenný chrlič, Obsidiánový chrlič, Ohnivý elementál, Vodní elementál, Zemský elementál, Vzdušný elementál, Ohnivý drak, Lávový drak, Elementální chrlič, Sopečný drak.

 • Exploze

Jednotka zraní všechny jednotky kolem sebe (schopnost je nutné aktivovat). Jako kouzlo, škody způsobené Explozí se odvíjejí na Síle kouzel jednotky.
Jednotky: Rohatý dozorce.

 • Házení goblinů

Tato jednotka může využít přátelskou jednotku goblinů z přilehlého pole jako střelu a hodit je po nepříteli (schopnost je nutné aktivovat). Jeden (pokud možno nezraněný) goblin je vzat z cílové vedlejší skupinky, aby byl použit jako střelivo.
Jednotky: Nezkrotný kyklop, Krvežíznivý kyklop.

 • Hbitost

Tato jednotka získává do příštího kola bonus +2 k obraně za každé políčko, které ujde. Pro první tah v boji je zvýšena obrana stvoření, jako kdyby ušla plný rozsah pohybu.
Jednotky: Tanečník větru.

 • Hnilobná aura

Tato jednotka snižuje útok a obranu všech svých sousedů o -2 a morálku o -1, nehledě na stranu, k níž tyto jednotky náleží. Nemrtví jsou vůči tomuto efektu imunní.
Jednotky: Hnijící zombie.

 • Imunita vůči bojovému šílenství

Tato jednotka je imunní vůči kouzlu bojové šílenství.
Jednotky: Paladin.

 • Imunita vůči magii

Jednotka je imunní vůči veškeré magii (včetně posilujících kouzel).
Jednotky: Černý drak.

 • Imunita vůči ohni

Tato jednotka je imunní vůči kouzlům magie ohně.
Jednotky: Obsidiánový chrlič, Ohnivý elementál, Fénix, Runový patriarcha, Pán ohně, Ohnivý drak, Lávový drak, Plamenný strážce, Sopečný drak.

 • Imunita vůči ovládání mysli

Tato jednotka je odolná vůči kouzlům ovlivňujícím psychiku.
Jednotky: Kolos, Titán, Rváč, Berserkr, Bouřný titán, Zuřivec.

 • Imunita vůči pánu loutek

Tato jednotka je imunní vůči kouzlu pán loutek.
Jednotky: Svůdkyně.

 • Imunita vůči slabosti

Tato jednotka je imunní vůči kouzlu slabost.
Jednotky: Krvavá sestra.

 • Imunita vůči slepotě

Tuto jednotku nelze oslepit.
Jednotky: Gryf, Královský gryf, Bojový gryf, Paokai.

 • Imunita vůči vodě

Tato jednotka je imunní vůči kouzlům magie vody.
Jednotky: Obsidiánový chrlič, Vodní elementál.

 • Imunita vůči vzduchu

Tato jednotka je imunní vůči kouzlům magie vzduchu.
Jednotky: Kamenný chrlič, Obsidiánový chrlič, Vzdušný elementál, Džin vezír, Pán hromů.

 • Imunita vůči zemi

Tato jednotka je imunní vůči kouzlům ledové magie.
Jednotky: Smaragdový drak, Zemský elementál.

 • Imunita vůči zpomalení

Tuto jednotku nelze zpomalit.
Jednotky: Železný golem, Ocelový golem, Zuřivý ent.

 • Ještěří kousnutí

Zaútočí na sousedního nepřítele a způsobí mu polovinu normálních škod, je-li tento nepřítel napaden spojeneckou jednotkou.
Jednotky: Děsivý nájezdník, Hbitý nájezdník.

 • Kolo štěstěny

Tato jednotka může třikrát za boj náhodně zvýšit štěstí zvolené přátelské jednotce nebo ho naopak snížit jednotce nepřátelské (schopnost je nutné aktivovat). Zvýšení štěstí (nebo snížení) je náhodná hodnota mezi 1 a 3. Účinek není sčítatelný a opačné účinky se navzájem vyruší. Efekt může být odstraněn Očistou a Očistcem, ale už ne Přikládáním rukou či Stanem první pomoci.
Jednotky: Džin vezír.

 • Kouzlí

Jednotka s touto schopností může sesílat kouzla podobně jako hrdinové. Zásoba many je sice omezena, ale na začátku každého boje je doplněna na maximum. Síla kouzla závisí na počtu jednotek (schopnost je nutné aktivovat).
Jednotky: Inkvizitor, Pekelný sluha, Pekelný pán, Arcilich, Dryáda, Druid, Druidský stařešina, Mág, Arcimág, Čarodějka stínu, Matka stínu, Vodní elementál, Runový kněz, Runový patriarcha, Fanatik, Padlý anděl, Mumie, Šamanka, Dcera nebes, Paní stínu, Nejvyšší druid, Pán lichů, Bojový mág, Plamenný strážce, Dcera země.

 • Krvavá zuřivost

Této jednotce v žilách koluje směsice lidské a démoní krve, díky čemuž může využít zuřivosti démonů a dočasně si posílit své vlastnosti výměnou za agresivní chování v boji.
Jednotky: Goblin, Goblin lovec, Kentaur, Kentauří kočovník, Bojovník, Bijec, Šamanka, Dcera nebes, Zabiják, Kat, Kyklop, Nezkrotný kyklop, Goblin medicinman, Kentauří nájezdník, Štváč, Dcera země, Náčelník, Krvežíznivý kyklop.

 • Křížový útok

Oblast, na kterou může jednotka útočit, bude mít tvar kříže. Útok zasáhne pouze nepřátelské skupinky.
Jednotky: Runový patriarcha.

 • Kvílení smrti

Tato jednotka může způsobit škody všem žijícím nepřátelským jednotkám v dosahů tří políček od ní. Množství škod záleží na morálce nepřítele a vzdálenosti této jednotky (schopnost je nutné aktivovat).
Jednotky: Bánší.

 • Kyselá krev

Je-li tato jednotka napadena, vystříkne kyselinu, která pokryje čtyři čtverečky ze směru útoku a navíc ještě nepřátelům způsobí 25% normálních škod. Kyselé škody jsou fyzické (a počítány jaku u normálního útoku hydry proti cíli).
Jednotky: Ohavná hydra.

 • Kyselinový dech

Tato jednotka zaútočí na všechny cíle v náhodném poloměru ve vybraném směru. Tato schopnost je stejná jako Ohnivý dech.
Jednotky: Zelený drak, Smaragdový drak.

 • Lávový štít

Pokud se tato jednotka zapojí do boje zblízka, útočník utrpí zranění ohněm, jehož výše závisí na síle, s jakou udeřil. Útočník obdrží 40 % škod způsobených jeho cíli v podobě elementárních ohnivých škod.
Jednotky: Lávový drak.

 • Léčka

Jednotka může nalíčit na bojiště past, která je pro nepřátele neviditelná. Když do ní protivník vkročí, je určitá šance, že ztratí část svého pohybu nebo se úplně zastaví. Pokud past selže, iniciativa jednotky, co ji nastražila, se vynuluje (schopnost je nutné aktivovat).
Jednotky: Goblin lovec.

 • Letec

Tato jednotka se může ve svém kole pohnout na jakékoliv pole bojiště, bez ohledu na překážky, jež jí stojí v cestě.
Jednotky: Gryf, Královský gryf, Anděl, Archanděl, Ďábel, Arciďábel, Duch, Spektra, Pán upírů, Kostěný drak, Přízračný drak, Víla, Dryáda, Zelený drak, Smaragdový drak, Kamenný chrlič, Obsidiánový chrlič, Džin, Džin sultán, Stínový drak, Černý drak, Vzdušný elementál, Fénix, Thén, Pán ohně, Bojový gryf, Padlý anděl, Mantikora, Wyverna, Odporná wyverna, Arcidémon, Červený drak, Nymfa, Křišťálový drak, Poltergeist, Princ upírů, Nehmotný drak, Elementální chrlič, Džin vezír, Pán hromů, Paokai.

 • Magický útok

Jednotka svou střelou zasáhne všechny jednotky ve směru útoku, i ty přátelské.
Jednotky: Mág, Arcimág, Bojový mág.

 • Magnet destrukce

Je-li tato jednotka cílem kouzla magie destrukce, které postihuje určitou oblast, pohltí část škod, které by normálně zranily přátelské jednotky. Polovina absorbovaných škod je pak přeměněna na životy (neplatí u kouzla armageddon). Pro každou další skupinka pod kouzlem zasahujícím oblast přesměrují na sebe magnetičtí golemové 5 % škod za týdenní přírůstek ve své skupince. Celkové škody, které utrpí, jsou pak ve skutečnosti překonvertovány na ozdravení svou schopností Očarovaná zbroj.
Jednotky: Magnetický golem.

 • Manévr

Když tato jednotka utrpí škody, bude se snažit od útočníka utéct do nejbližší neblokované oblasti v dosahu svého pohybu, odkud vystřelí a způsobí protivníkovi poloviční škody.
Jednotky: Kentaur, Kentauří kočovník.

 • Meč smrti

Každý útok či protiútok vždy zabije alespoň jednu jednotku nepřítelovy armády. Vždy je zabito alespoň jedno stvoření (škody jsou zvýšeny body zdraví cíle).
Jednotky: Pekelný pán.

 • Medvědí řev

Tato jednotka má šanci, že cíl a jeho sousedy při útoku vyděsí (malé jednotky jsou strachu vystaveny více). V případě úspěchu útočník získává +1 k morálce a +10% ke svému zdraví. Řev má šanci zastrašit nepřátele nacházející se 6 políček před jezdcem na bílém medvědu. Šance j počítána odděleně pro každý z cílů. Šance malých stvoření, že nebudou zastrašeni, je poloviční. Když je zastrašen minimálně jeden nepřítel, cílová skupinka nevrací úder a jezdci obdrží na 2 tahy +1 k morálce a +10 % ke zdraví.
Jednotky: Jezdec na bílém medvědu.

 • Mechanická

Tato jednotka není živá (stejně jako všichni golemové) a jako taková má vždy neutrální morálku. Nemůže ji ovlivnit magie jedu, oslepení ani magie působící na psychiku. Nemůže být vzkříšena ani léčena stanem první pomoci.
Jednotky: Železný golem, Ocelový golem, Magnetický golem.

 • Mocný protiútok

Jednotka působí při protiútoku jedenapůlnásobné škody.
Jednotky: Štváč.

 • Mrak smrti

Útok z dálky zraní nejen cíl, ale i všechny jednotky na zasaženém místě, které pokryl mrak smrti (3 x 3 pole). Nemrtví jsou na tento druh útoku imunní. Hlavní cíl obdrží normální škody a všechny jednotky kromě nemrtvých okolo ní obdrží 50% škody.
Jednotky: Lich, Arcilich.

 • Mrchožrout

Tato jednotka může obnovovat své zdraví i počet požíráním mrtvol nepřátel ležících na bojišti v dosahu jejího pohybu (schopnost je nutné aktivovat). Získané zdraví je rovno 20 % bodů zdraví mrtvé skupinky.
Jednotky: Paokai.

 • Náčelníkův rozkaz

Tato jednotka může zrychlit přátelskou jednotku, ale přitom jí způsobí škody.
Jednotky: Náčelník.

 • Náhodné požehnání

Tato jednotka může na vybraný cíl seslat náhodné požehnání nebo prokletí. Kouzlo je možné seslat buď na přátelskou (pozitivní efekt) nebo nepřátelskou (negativní efekt) jednotku (schopnost je nutné aktivovat).
Jednotky: Džin sultán.

 • Náhodné prokletí

Tato jednotka může na vybraný cíl seslat náhodné prokletí (schopnost je nutné aktivovat). Kouzla jsou sesílána s lepším ovládáním. Džinové sesílají pouze proklívací kouzlo první až třetí úrovně z Magie temnoty. Džinové sultáni ještě k tomu také sesílají požehnávací kouzla první až třetí úrovně na spřátelené jednotky z Magie světla. Každá jednotka může tuto akci použít třikrát.
Jednotky: Džin.

 • Nečekaný útok

Tato jednotka napadne na cestě za svým protivníkem každou nepřátelskou jednotku, kterou potká, způsobí jí 25% obyčejných škod a přitom nehrozí, že by napadení útok opětovali.
Jednotky: Hbitý nájezdník.

 • Nehmotnost

Tato jednotka je nehmotná a jakýkoliv nemagický útok má jen 50% šanci, že jí způsobí škody. V řadě mohou být maximálně 3 zásahy/minutí proti všem nehmotným jednotkám, při čtvrtém pokusu bude muset být minuta (po 3 zásazích) nebo zasažena (po 3 minutích). Počítadlo je globální (pro všechny jednotky), neváže se tedy na každou jednotku.
Jednotky: Duch, Spektra, Poltergeist.

 • Nemrtvý

Tato jednotka není živá (stejně jako ostatní jednotky nekropole) a jako taková má vždy neutrální morálku. Nemůže ji ovlivnit magie jedu, oslepení ani magie působící na psychiku.
Jednotky: Kostlivec, Kostlivý lučištník, Zombie, Morová zombie, Duch, Spektra, Upír, Pán upírů, Lich, Arcilich, Zjevení, Přízrak, Kostěný drak, Přízračný drak, Temný rytíř, Mumie, Kostlivý válečník, Hnijící zombie, Poltergeist, Princ upírů, Pán lichů, Bánší, Nehmotný drak.

 • Neodvratné přivolání

Arcidémon může zacílit jakoukoliv (i nepřátelskou) jednotku ve svém dosahu a teleportovat ji k sobě na nejbližší neobsazené pole (schopnost je nutné aktivovat).
Jednotky: Arcidémon.

 • Neomezený protiútok

Jednotka po útocích na blízko vždy vrací nepřátelům úder, pokud není napadena protivníkem se schopností, jež to vylučuje.
Jednotky: Gryf, Královský gryf, Ocelový golem, Zemský elementál, Bojový gryf.

 • Neústupnost

Tuto jednotku nemůže nepřítel nikam přesunout, pokud stojí na své původní pozici v boji.
Jednotky: Strážce hor.

 • Neviditelnost

Tato jednotka se může jednou za boj stát na tři kola neviditelnou. Pokud někoho napadne, zablokují-li jí cestu nepřátelské jednotky nebo se zastaví na políčku, které sousedí s nepřátelskou jednotkou, znovu

se objeví. Nepřátelé neviditelným jednotkám neopětují útok. Žádné nepřátelské kouzlo nebo efekt (mimo těch plošných) na neviditelnou jednotku nepůsobí (schopnost se musí aktivovat).
Jednotky: Stopař, Paní stínu.

 • Obětování goblina

Tato jednotka může obětovat sousedící gobliny, čímž získá manu a zvýší si do konce boje útok, obranu i morálku o 1 bod za každou takovou oběť (celkový bonus je omezen 5 body). Množství získané many se rovná dvojnásobku životů obětovaného goblina (schopnost je nutné aktivovat). Jeden (pokud možno nezraněný) goblin je obětován z cílové vedlejší skupinky. Mana stvoření může přesáhnout své maximum.
Jednotky: Dcera nebes, Dcera země.

 • Obranný postoj

Tato jednotka má speciální bonus k obraně, pokud zůstane na svém počátečním místě na bojišti. Stvoření má +5 bonus ke své obraně dokud se nepohne.
Jednotky: Strážce hor.

 • Očarovaná zbroj

Tato jednotka je úplně imunní vůči všem druhům magie, mimo těch, které působí přímé škody. Jakékoliv kouzlo působící magické škody vyléčí polovinu jejích ztracených životů (i se vzkříšením). Kolísající magie nemá na Očarovanou zbroj žádný účinek.
Jednotky: Magnetický golem.

 • Očistec

Tato jednotka má určitou šanci, že z nepřítele při útoku odejme jeden pozitivní efekt.
Jednotky: Fanatik.

 • Ohnivá vlna

Tato jednotka má při útoku na nepřítele šanci, že vytvoří ohnivou vlnu, která způsobí fyzické škody všem nepřátelům v náhodném poloměru ve směru cíle. Vlna je 5 políček dlouhý kužel začínající na políčku s cílem a 8 políček široký na svém konci. Každá řada obdrží méně škod.
Jednotky: Pán ohně.

 • Ohnivý dech

Jednotka během útoku nezraní jen svůj cíl, ale i jakoukoli jednotku stojící přímo za ní.
Jednotky: Stínový drak, Černý drak, Ohnivý drak, Lávový drak, Plamenný pes, Červený drak.

 • Ohnivý štít

Mocný ohnivý štít zraní každého, kdo se na tuto jednotku odváží zaútočit. Schopnost protiútoku zde nehraje žádnou roli. Útočník utrpí 20% škodami udělené jeho cíli jako elementární ohnivé škody.
Jednotky: Ohnivý elementál, Fénix, Ohnivý drak.

 • Ohnivý úder

Tato jednotka může jednou za boj napadnout vybraného nepřítele a způsobit mu o 20% větší ztráty a zranění plynoucí ze "Znamení ohně" (schopnost je nutné aktivovat).
Jednotky: Pán ohně.

 • Ochrana štítu

Zranění, které takto chráněná jednotka utrpí, bude nižší o 10 % za každé pole, které musel útočník při úderu překonat. Maximální snížení je 90 %.
Jednotky: Štítonoš.

 • Ochranný štít

Všem přátelským jednotkám, které se nacházejí na přilehlých polích, způsobí nemagické střelecké útoky jen 50% škody.
Jednotky: Panoš, Kostlivý válečník.

 • Ochromení

Při úspěšném útoku může tato jednotka o 50 % snížit rychlost a o 30 % iniciativu cíle. Cíl je zraněn 2 tahy.
Jednotky: Kopiník, Záškodník.

 • Oko zla

Tato jednotka při útoku snižuje štěstí cíle o -3. Účinek může být odstraněn Očistou či Očistcem, ale už ne schopností Přikládání rukou či Stanem první pomoci.
Jednotky: Krvežíznivý kyklop.

 • Oprava

Pomocí této schopnosti lze jednou za boj opravit přátelské mechanické jednotky (golemy) a válečné stroje (schopnost je nutné aktivovat). Opravované body zdraví jsou zpětinásobený počet stvoření v opravované skupince.
Jednotky: Mistr gremlin.

 • Oslabující úder

Při každém úspěšném útoku klesne nepřátelskému obránci útok a obrana o dva body (až na nulovou hodnotu).
Jednotky: Morová zombie.

 • Oslepující útok

Když tato jednotka zaútočí na nepřítele, existuje jistá šance, že ho kromě normálního zranění ještě oslepí. Oslepené jednotky se nemohou pohybovat ani útočit, ale pokud na ně někdo zaútočí, oslepení se zruší. Kouzlo Slepota je sesíláno se sílou kouzel 8.
Jednotky: Stříbrný jednorožec, Panenský jednorožec.

 • Ostrá střela

Při střelbě zblízka (méně než 3 pole od cíle) způsobí jednotky větší škody, protože protivníkova obrana není tak účinná.
Jednotky: Kušník.

 • Otrávený útok

Napadený nepřítel bude kromě normálních škod ještě otráven. Jed mu bude během dalších tří kol způsobovat určité škody. Škody způsobené otravou jsou úměrné počtu stvoření v útočící skupince (v čas otravy). Násobitel pro vrahy je 1 a pro mantikory 4.
Jednotky: Vrah, Mantikora, Stopař.

 • Pohlcení many

Jednotka jednou za souboj na začátku svého tahu zničí část many nepřátelského hrdiny. Množství zničené many závisí na počtu jednotek. Za každou jednotku v armádě je zničeno přibližně 0.25 many.
Jednotky: Ďáblík.

 • Pohled smrti

Tato jednotka snižuje morálku všech nepřátelských jednotek o -1.
Jednotky: Přízračný drak.

 • Pokus o útok

Tato jednotka má šanci zaútočit po svém prvním útoku ještě jednou. Pravděpodobnost je spočítána po prvním zásahu a před opětováním úderu nepřítelem.
Jednotky: Vymahač, Bijec.

 • Pokušení

Tato jednotka může jednou za boj získat kontrolu nad nepřátelskou jednotkou, která není imunní vůči ovládnutí mysli. Trvání schopnosti závisí na poměru síly ovládající a ovládané jednotky a pohybuje se v rozmezí od 4 kol (cíl je čtyřikrát slabší než sukuba) po situaci, kdy schopnost nemůže být použita vůbec (cíl je více než čtyřikrát silnější než sukuba). Iniciativa svůdkyně se po čas trvání efektu nezvyšuje (schopnost je nutné aktivovat). Sukuby nemohou být svedeny. Účinek se nedostaví, pokud sváděná skupinka je zabita. Může být odstraněno Očistou, Přikládáním rukou a Očistcem, ale už ne Stanem první pomoci.
Jednotky: Svůdkyně.

 • Prokletí

Během útoku je cíl proklet a zranění, které působí, je sníženo. S každým dalším útokem je prokletí obnoveno. Kouzlo Slabost je sesíláno na základní úrovni.
Jednotky: Přízračný drak, Temný rytíř.

 • Prokletý útok

Po úspěšném útoku cílovou jednotku postihne ještě jeden z následujících efektů prokletí: slabost, zpomalení , utrpení a zranitelnost. Všechny efekty jsou totožné s efekty kouzel sesílanými na expertní úrovni.
Jednotky: Mumie, Dcera země.

 • Pronikavý šíp

Střelecký útok této jednotky ignoruje 50% obrany cíle a má určitou šanci, že protivníka posune o políčko zpět a omráčí ho.
Jednotky: Mystický střelec.

 • Protiútok z dálky

Jednotka vrací protivníkovi úder svým vlastním útokem na dálku (za předpokladu, že není blokovaná nepřítelem a že již nevyčerpala všechny své protiútoky).
Jednotky: Sukuba, Paní sukub, Svůdkyně.

 • Proud energie

Pokud má hrdina jednotku s touto schopností v armádě, bude na svá kouzla potřebovat o 25 % méně many. Cena kouzla je snížena o 25 %, zaokrouhleno dolů.
Jednotky: Arcimág.

 • Proud energie

Tato jednotka může zvýšit hrdinovu sílu kouzel o svou vlastní hodnotou této vlastnosti, ale ne o víc, než jsou hrdinovy znalosti. Efekt není kumulativní a přetrvá do konce boje nebo do smrti této jednotky (schopnost je nutné aktivovat).
Jednotky: Nejvyšší druid.

 • Přísun many

Tato jednotka může předat vlastní zásobu many svému hrdinovi (schopnost je nutné aktivovat).
Jednotky: Druidský stařešina.

 • Přítomnost velení

Tato jednotka zvyšuje iniciativu všech přátelských sousedních jednotek o +1.
Jednotky: Náčelník.

 • Přivolání blesku

Pomocí této schopnosti lze přivolat blesk a způsobit tak vybranému cíli magické zranění. Schopnost lze použít coby střelecký útok, když standardní útok není možný nebo by způsobil jen malé škody (schopnost je nutné aktivovat). Blesk způsobuje škody vzdušné magie odpovídající třiceti násobku počtu cílových jednotek. Ignoruje magickou ochranu (ale ne imunitu a magickou odolnost).
Jednotky: Titán.

 • Regenerace

Tato jednotka si každé kolo obnoví 30%-50% svých životů.
Jednotky: Hlubinná hydra, Wyverna, Odporná wyverna.

 • Rozptýlené střely

Střelba zasáhne všechny cíle (včetně přátelských jednotek), které se nacházejí ve vybrané oblasti (3x3 pole). Každé jednotce jsou způsobeny poloviční škody oproti normálnímu zásahu.
Jednotky: Lukostřelec.

 • Rozptýlený útok

Jednotka zaútočí současně na tři přilehlá pole, na nichž se nachází nepřítel.
Jednotky: Víla, Dryáda, Nymfa.

 • Rozseknutí

Pokud tato jednotka svým útokem zabije alespoň jednoho člena nepřátelské jednotky, bude mít k dobru další úder.
Jednotky: Zastánce, Zabiják, Kat.

 • Ruce uzdravitele

Jednotka může zcela vyhojit jinou zvolenou jednotku a zrušit všechny negativní magické účinky, které na ni působí.
Jednotky: Paladin.

 • Rychlý úder

Na tuto jednotce nemohou vrátit úder nepřátelé pod vlivem kouzla Zpomalení.
Jednotky: Dcera země.

 • Řetězový zásah

Tato jednotka způsobí škody zvolenému cíli a třem dalším cílům, které jsou mu nejblíže. Každé úspěšné napadení nepřítele způsobí poloviční škody toho předchozího. Řetězový zásah neovlivňuje démonické jednotky. Řetězový zásah nezpůsobí škody na pekelných jednotkách.
Jednotky: Paní sukub.

 • Sabotáž

Tato jednotka může na jedno kolo vypnout jakéhokoliv mechanického protivníka, je-li celkový počet životů cíle nižší než její (schopnost je nutné aktivovat). Mechanické cíle zahrnují golemy, vozík se střelivem, balistu, stan první pomoci, katapult a městské věže.
Jednotky: Gremlin sabotér.

 • Skok

Tato jednotka dokáže skočit na jakoukoliv nepřátelskou jednotku přes velkou vzdálenost a získá tak 10% bonus k útoku za každý dílek, který přeskočí. Po skoku se veterán postaví na políčko vedle cíle. Démon utrpí dvojnásobným odvetným útokem. Skok nemůže být delší než dvojnásobek běžného dosahu pohybu a nesmí být kratší než dva dílky (aktivovaná schopnost).
Jednotky: Rohatý veterán.

 • Skupinový lovec

Pokud tato jednotka někoho napadne, na cíl zaútočí i další jednotka stejného typu, pokud se nachází v dosahu. "Pokud se nachází v dosahu" znamená "sousedí s cílem". Tyto sekundární útoky nastanou před odvetou cíle, je-li vůbec nějaká.
Jednotky: Vlk.

 • Smršť

Tato jednotka vždy napadne oblast 6 políček a způsobí tak škody každému, kdo se na nich nachází.
Jednotky: Rakšasa Kšatra.

 • Smrtící úder

Existuje 25% šance, že útok této jednotky zabije polovinu jednotek v nepřítelově oddílu.
Jednotky: Temný rytíř.

 • Spolknutí goblina

Tato jednotka obnoví své zdraví snědením goblina z jednotky ve svém okolí (schopnost je nutné aktivovat). Jeden (pokud možno nezraněný) goblin je spolknut z cílové vedlejší skupinky, aby si kyklopové mohli obnovit plné zdraví (bez vzkříšení).
Jednotky: Kyklop, Nezkrotný kyklop, Krvežíznivý kyklop.

 • Statečnost

Jednotka má vždy kladnou morálku (alespoň +1).
Jednotky: Minotaur, Minotauří stráž, Kat.

 • Strach

Existuje jistá šance, že nepřítel napadený touto jednotkou zpanikaří a bude se od ní snažit utéci co nejdál, až na kraj bitevní plochy. Přitom ztratí veškerou nabytou iniciativu (nepůsobí na jednotky imunní vůči kouzlům působícím na psychiku). Hodnota ATB cíle je vynulována.
Jednotky: Pekelný oř, Noční můra, Pekelný hřebec.

 • Strnulost

Tato jednotka má určitou šanci uvést svým útokem nepřítele do hlubokého spánku. Ten, dokud se nevzbudí nebo na něj někdo nezaútočí, nemůže se pohybovat ani útočit. Navíc mu princ upírů působí maximální škody a při útoku, který ho probudí, nevrací úder. Tato schopnost neúčinkuje na nemrtvé, mechanické a elementální jednotky. Cíl je uspán na 3 tahy. Všechny tři typy upírů proti spícím skupinkám způsobují maximální škody. Účinek může být odstraněn Očistou, schopností Přikládání rukou, Očistcem a Stanem první pomoci.
Jednotky: Princ upírů.

 • Střelec

Jednotka může způsobit škody na dálku. Je-li vzdálenost cíle větší než polovina bitevní plochy, utrpí protivník jen poloviční škody. Pokud je střelec zablokován nepřátelskou jednotkou, nelze útok na dálku použít. Nemá-li hrdina vozík se střelivem, je počet výstřelů omezen dostupnou municí.
Jednotky: Lukostřelec, Kušník, Kněz, Inkvizitor, Sukuba, Paní sukub, Kostlivý lučištník, Lich, Arcilich, Lovec, Mistr lovec, Druid, Druidský stařešina, Gremlin, Mistr gremlin, Mág, Arcimág, Titán, Zvěd, Vrah, Čarodějka stínu, Matka stínu, Ohnivý elementál, Kopiník, Záškodník, Runový kněz, Runový patriarcha, Mistr kuše, Fanatik, Kentaur, Kentauří kočovník, Svůdkyně, Mystický střelec, Nejvyšší druid, Pán lichů, Gremlin sabotér, Bojový mág, Bouřný titán, Harpunář, Plamenný strážce, Kentauří nájezdník.

 • Střelecký postih

Střelec vždy způsobí cíli jen poloviční škody, ale při útoku na blízko žádný postih nemá.
Jednotky: Zvěd, Vrah, Nezkrotný kyklop, Krvežíznivý kyklop.

 • Střemhlavý nálet

Tato jednotka může jednou za boj podniknout vzdušný útok proti všem nepřátelům v řadě ve vybraném směru (schopnost je nutné aktivovat). Tato schopnost je dostupná pouze pokud má skupinka bojových gryfů alespoň jeden týdenní přírůstek (5) stvoření. Při aktivaci skupinka, před vykonáním útoku na všechny cíle bez odplaty, vzlétne a zmizí z bojiště na 1 tah. Každý cíl utrpí 75 % normálních škod bojových gryfů.
Jednotky: Bojový gryf.

 • Střemhlavý útok

Jednotka provede zpožděný vzdušný útok na určeném místě bojiště a způsobí přitom dvojnásobné škody všem jednotkám, i přátelským, které se v danou chvíli na vybraném poli nachází. Po útoku se jednotka vrátí na náhodné místo na bojišti (schopnost je nutné aktivovat).
Jednotky: Královský gryf.

 • Svazující kořeny

Útočící jednotka sváže nepřítele svými kořeny a tím jej znehybní. Jednotka může znehybnit i několik nepřátel najednou, ale efekt trvá, jen pokud zůstane v těsném kontaktu se svými oběťmi.
Jednotky: Ent, Prastarý ent, Zuřivý ent.

 • Symbióza

Tato jednotka může v bitvě jednou vyléčit a vzkřísit enty, nebo se nechat vyhojit od nich (schopnost je nutné aktivovat). Cílová skupinka obdrží 4 body zdraví za každou nymfu a skupinka nymf bude na oplátku vyléčena 20 body zdraví za každou cílovou jednotku.
Jednotky: Nymfa.

 • Šestihlavý útok

Jednotka zaútočí na šest přilehlých polí současně a způsobí škody všem nepřátelům, kteří se na těchto polích nacházejí. Hlubinná hydra momentálně zaútočí současně na všech 12 polí okolo ní.
Jednotky: Hlubinná hydra, Ohavná hydra.

 • Šípy zpoždění

Tato jednotka střílí očarované šípy: kromě normálních škod je ještě šance, že nepřítele omráčí a zpozdí jeho kolo. Při omráčení bude nepřítelova hodnota ATB snížena o 0.2.
Jednotky: Mistr lovec.

 • Švihnutí bičem

Při úspěšném útoku na blízko existuje určitá šance na seslání jednoho z následujících kouzel: zpomalení, slabost či zuřivost. (Toto kouzlo nepůsobí na nemrtvé, elementální a mechanické jednotky.) Kouzlo je sesíláno se sílou kouzel 3.
Jednotky: Matka stínu, Paní stínu.

 • Tekutý oheň

Kromě normálních škod tato jednotka ještě zanechá na místě útoku ohnivou zeď. Ohnivá zeď trvá po 2 tahy a způsobí 10 škod za každý tah za každého sopečného draka ve skupince.
Jednotky: Sopečný drak.

 • Tříhlavý útok

Jednotka může najednou napadnout všechny nepřátele, kteří stojí na třech sousedních polích. Kerbeři a plamenní psi zaútočí současně na tři pole před sebou, způsobí škody všem nepřátelským jednotkám, které tam stojí. Hydra útočí na šest polí.
Jednotky: Kerberos, Hydra, Plamenný pes.

 • Úder

Jednotka má při každém útoku šanci na omráčení nepřítele, který tak nebude schopný vracet úder a ztratí iniciativu (mechanické jednotky ovlivněny nebudou). Při omráčení je hodnota ATB cíle vyresetována na 0.
Jednotky: Branec, Pěšák, Panoš, Kostlivý válečník, Zuřivec.

 • Úder a únik

Jednotka zaútočí a poté se vrátí na svou původní pozici.
Jednotky: Krvavá panna, Krvavá fúrie, Krvavá sestra.

 • Úder tlapou

Tato jednotka může cíl odrazit o pole zpět a zrušit mu veškerou nasbíranou iniciativu. Šance závisí na počtu polí, které tato jednotka při útoku urazila. Nepřátelské skupinky zapletené kořeny enta mohou trpět snížením iniciativy, ale nebudou odstrčeny (zapletené skupinky zůstanou zapletené).
Jednotky: Jezdec na černém medvědu.

 • Úprk

Jednotka, která tuto schopnost použije, sice ztratí jedno kolo, ale výměnou za to pak přichází na řadu častěji (schopnost je nutné aktivovat). Po další tři akce je jednotce zdvojnásobena iniciativa.
Jednotky: Rakšasa raja, Rakšasa Kšatra.

 • Utlumení magie

Tato jednotka kompletně ochrání všechny sousední přátelské jednotky před útoky Mágů na dálku.
Jednotky: Bojový mág.

 • Útok harpunou

Tato jednotka si může přitáhnout cíl o jedno políčku blíž (schopnost je nutné aktivovat). Jsou způsobeny standardní škody.
Jednotky: Harpunář.

 • Útok šampiona

Pokud tato jednotka při útoku urazí více než 2 pole, způsobí poloviční zranění i jednotce, která stojí přímo za jejím cílem ve směru útoku.
Jednotky: Šampion.

 • Útok tryskem

Za každé pole, přes které tato jednotka během útoku přejede, je snížena obrana cíle o 20 % (až do úplné nuly).
Jednotky: Temný nájezdník, Děsivý nájezdník.

 • Válečný tanec

Jednotka najednou zaútočí na všechny nepřátele, kteří se nacházejí na osmi přilehlých polích. Cíli jsou způsobeny standardní škody, všichni ostatní utrží jen polovinu.
Jednotky: Tanečník války.

 • Velká jednotka

Tato jednotka je větší než ostatní a zabírá čtyři políčka na bojišti. Na bojišti tato jednotka zabírá 2x2 čtverce.
Jednotky: Gryf, Královský gryf, Jezdec, Paladin, Anděl, Archanděl, Pekelný oř, Noční můra, Pekelný sluha, Pekelný pán, Ďábel, Arciďábel, Lich, Arcilich, Zjevení, Přízrak, Kostěný drak, Přízračný drak, Jednorožec, Stříbrný jednorožec, Ent, Prastarý ent, Zelený drak, Smaragdový drak, Džin, Džin sultán, Rakšasa rani, Rakšasa raja, Kolos, Titán, Temný nájezdník, Děsivý nájezdník, Hydra, Hlubinná hydra, Stínový drak, Černý drak, Temný rytíř, Fénix, Jezdec na medvědu, Jezdec na černém medvědu, Thén, Pán ohně, Ohnivý drak, Lávový drak, Bojový gryf, Šampion, Padlý anděl, Mantikora, Kentaur, Kentauří kočovník, Wyverna, Odporná wyverna, Kyklop, Nezkrotný kyklop, Pekelný hřebec, Pekelný řezník, Arcidémon, Hbitý nájezdník, Ohavná hydra, Červený drak, Panenský jednorožec, Zuřivý ent, Křišťálový drak, Pán lichů, Bánší, Nehmotný drak, Džin vezír, Rakšasa Kšatra, Bouřný titán, Jezdec na bílém medvědu, Pán hromů, Sopečný drak, Kentauří nájezdník, Paokai, Krvežíznivý kyklop.

 • Velký štít

Nemagické střelecké útoky způsobí jednotce jen 50% škody.
Jednotky: Pěšák, Panoš, Obránce, Štítonoš, Zastánce, Kostlivý válečník, Strážce hor.

 • Vysátí many

Tato jednotka může ukrást manu nepřátelskému hrdinovi a předat ji přátelským jednotkám (schopnost je nutné aktivovat). Za každé stvoření ve skupince je vysáto 0.125 many (tedy poloviční množství než u "zloděj many"). Mana je rovnoměrně rozdána mezi spřátelené kouzlící jednotky.
Jednotky: Rošťák.

 • Vysátí many

Při útoku na nepřátele může tato jednotka vysát jejich manu a použít ji k obnově vlastního zdraví či vzkříšení zabitých jednotek. Vysávání many vysaje polovinu způsobených škod.
Jednotky: Spektra.

 • Vysávání života

Tato jednotka může při útoku vysát zdraví z nepřítele a vyléčit si tak vlastní zranění či dokonce vzkřísit některé padlé jednotky. Vysávání života vysaje polovinu způsobených škod.
Jednotky: Upír, Pán upírů, Princ upírů.

 • Výsměch

Tato jednotka má šanci přesunout na sebe útok, který původně směřoval na jinou přátelskou jednotku v okolí.
Jednotky: Štváč.

 • Vyvolání bouře

Tato jednotka může vyvolat lokální bouřkový mrak na vybraném místě bitevního pole. Všechny jednotky v zasažené oblasti jsou každé kolo zraňovány elektřinou. Střelecké jednotky mají navíc postih na vzdálené útoky. Škody a postih se odvíjí od počtu jednotek, které tento mrak vyvolaly (schopnost je nutné aktivovat). Bouřný mrak je o velikosti 3x3 po dobu 3 tahů. Jeho škody můžou být sníženy ochranou proti bleskům a také je lze kompletně pohltit bez účinku. Zasáhnuté mohou být také spřátelené jednotky, dokonce i samotní stvořitelé, bouřní titáni. Dva bouřné mraky se nemohou překrývat.
Jednotky: Bouřný titán.

 • Vyvolání pekelných pánů

Jednou za boj může jednotka vyvolat pekelné pány, kteří nahradí její zabité přátele. Počet vyvolaných pekelných pánů závisí na počtu jednotek, které tuto schopnost použily (schopnost je nutné aktivovat). Poskytuje mrtvé jednotce dostatek bodů zdraví (120 pro přivolaného pekelného pána), aby mohli být přivoláni 2 pekelní páni za každého arciďábla.
Jednotky: Arciďábel.

 • Vzkříšení spolubojovníků

Jednotka může jednou během boje vzkřísit zabitý přátelský oddíl, za předpokladu, že na místě, kde byl oddíl zabit, nestojí žádná jiná jednotka (schopnost je nutné aktivovat).
Jednotky: Archanděl.

 • Zabiják obrů

Útok a obrana této jednotky se dočasně zvýší o +4, je-li protivníkem velká jednotka.
Jednotky: Zuřivec.

 • Zakořenění

Jednotka, která se brání nebo čeká, získá do konce příštího kola 50% bonus k obraně a navíc schopnost vracet údery po každém nepřátelském útoku. Bonus je uplatněn pouze při bránění se. Čekání vždy obnoví normální pozici. Jestliže hrdina má schopnost Držet pozice, bonus Zakořenění je zdvojnásoben ke 100% zvýšení obrany.
Jednotky: Prastarý ent.

 • Závan zoufalství

Cíl útoku této jednotky je automaticky postižen kouzlem zoufalství (na základní úrovni).
Jednotky: Nehmotný drak.

 • Zavytí

Jednou za bitvu může tato jednotka přivolat spřátelený oddíl stejné síly. Skupinka automaticky při svém prvním útoku vyvolá vedle cíle úplně stejnou skupinku jednotek.
Jednotky: Vlk.

 • Zbabělost

Pokud je tato jednotka zraněna v boji na blízko, pokusí se utéct na nejbližší neobsazené pole v dosahu jejího pohybu. Stvoření oplatí útok pouze pokud nemůže útéct.
Jednotky: Goblin, Goblin lovec, Goblin medicinman.

 • Zhoubný jed

Tato jednotka při útoku nepřítele otráví. Efekt jedu trvá 3 kola a způsobuje cíli škody vždy v jeho kole. Účinek otravy může být sejmut Přikládáním rukou a Stanem první pomoci, ale už ne Očistou či Očistcem.
Jednotky: Odporná wyverna.

 • Zloděj many

Jednotka na začátku boje ukradne část many nepřátelského hrdiny a předá ji hrdinovi vlastnímu. Množství přenesené many závisí na počtu jednotek. Za každou jednotku v armádě je ukradeno přibližně 0.25 many.
Jednotky: Rarášek.

 • Zloděj střeliva

Tato jednotka může jednou za boj ukradnout nějaké střelivo od nepřítele v dosahu svého pohybu (schopnost je nutné aktivovat). Množství ukradeného střeliva je rovno velikosti jednotky, jež krade, vyděleno jejím týdenním přírůstkem.
Jednotky: Poltergeist.

 • Znamení ohně

Při útoku může tato jednotka nepřítele proklít a dočasně tak zdvojnásobit veškeré zranění ohněm, které dotyčný utrpí. Cíl je zatracen 2 tahy.
Jednotky: Runový kněz, Runový patriarcha, Plamenný strážce.

 • Znesvěcení magie

Medicinman určitou šanci na znesvěcení kouzel, která cíl sesílá (jen kouzlící jednotky) - buď je oslabí, zvýší jejich cenu nebo je překazí. Je určitá pravděpodobnost, že se znesvěcení obrátí na svého původce a zduplikuje negativní efekt kouzla na nešťastné gobliny (schopnost je nutné aktivovat).
Jednotky: Goblin medicinman.

 • Znovuzrození

Tato jednotka může jednou za boj vstát z mrtvých. Počet oživených jednotek je roven počtu zabitých.
Jednotky: Fénix.

 • Zpopelnění

Tato jednotka se může vznést a napadnout nepřítele na sousedním políčku a tím mu způsobit o 50% větší škody bez možnosti protiútoku.
Jednotky: Červený drak.

 • Zrada

Když aktuální počet těchto jednotek klesne pod 30 procent původního počtu, změní strany. Skupinka může zradit pouze jednou za boj a po boji zůstává se svým novým pánem (pokud není zabita).
Jednotky: Goblin.

 • Zraňující dotek

Každý útok této jednotky zabije jednu jednotku z protivníkovy armády. Také odčaruje všechny pozitivní magické efekty, které zasaženého protivníka ovlivňují (schopnost je nutné aktivovat). Normální útok stvoření je nedotknut. Když je místo něj použit Zraňující dotek, bude zabito přesně jedno stvoření.
Jednotky: Přízrak.

 • Zuřivost

Útok této jednotky se během boje zvyšuje vždy, když zemře nějaká přátelská jednotka (mimo oživených jednotek a jednotek vyvolaných za pomocí magie).
Jednotky: Pěšák, Panoš, Rohatý démon, Rohatý dozorce, Zombie, Morová zombie, Ent, Prastarý ent, Kamenný chrlič, Obsidiánový chrlič, Hydra, Hlubinná hydra, Obránce, Štítonoš, Jezdec na medvědu, Jezdec na černém medvědu, Zastánce, Bojovník, Bijec, Rohatý veterán, Ohavná hydra, Zuřivý ent, Hnijící zombie, Elementální chrlič, Strážce hor, Jezdec na bílém medvědu, Štváč.

 • Zuřivost berserkra

Při použití této schopnosti dočasně klesne obranná síla dané jednotky na nulu, ale o to více se zvýší její útočnost. Takto rozzuřený bojovník pak automaticky napadne nejbližší cíl a ten mu nemůže jeho rány opětovat. Pokud se však v dosahu nenachází nepřátelská jednotka, zaútočí alespoň na jednotku přátelskou (aktivovaná schopnost).
Jednotky: Berserkr.

 • Zuřivost lesa

Tato jednotka si může zvýšit útok na úkor obrany a přidat si k němu polovinu z ní, což potrvá do konce boje. Navíc přitom získá speciální bonus k iniciativě. Pokud ent tuto schopnost využije, ztratí schopnost spoutat své nepřátele (schopnost je nutné aktivovat). Bonus k iniciativě je +5.
Jednotky: Zuřivý ent.

 • Žádná odveta

Této jednotce nepřátelé nikdy nevracejí úder.
Jednotky: Kerberos, Upír, Pán upírů, Víla, Dryáda, Rakšasa rani, Rakšasa raja, Krvavá fúrie, Hydra, Hlubinná hydra, Vzdušný elementál, Plamenný pes, Krvavá sestra, Ohavná hydra, Nymfa.

 • Žádný postih při útoku zblízka

Střelec nemá žádný postih ke škodám způsobeným při útoku na blízko.
Jednotky: Kněz, Inkvizitor, Titán, Zvěd, Vrah, Záškodník, Fanatik, Bouřný titán, Kentauří nájezdník.

 • Žádný střelecký postih

Střelec nemá při útoku na dálku žádný postih ke způsobeným škodám, a to i za předpokladu, že střílí přes polovinu bitevní plochy.
Jednotky: Mág, Arcimág, Mistr kuše, Mystický střelec, Bojový mág.

 • Žhnoucí aura

Pokud se nepřítel dostane do vzdálenosti 1 pole od této jednotky, utrpí ohnivé zranění podle toho, kolik bojovníků tuto schopnost má. Na začátku tahu jakéhokoliv nepřátelského stvoření, které sousedí s pekelnými hřebci, utrpí 10 škod způsobených ohněm za každého pekelného hřebce ve skupince.
Jednotky: Pekelný hřebec.

Zdroj: http://www.heroesofmightandmagic.com/heroes5/game_manuals.shtml

Tags: Heroes V

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.