Heroes VI: Hrdinské údery

. Publikováno v Heroes 6. Zobrazení: 5210

Kromě základního poškození, které hrdinský úder způsoboval, měla každá frakce unikátní sekundární vlastnost útoků jednotlivých hrdinů. Pokud dobře znáte tyto vlastnosti, můžete na nich vystavět úspěšnou strategii při vedení bojů. Síla těchto útoků se zvyšuje spolu s úrovní hrdiny.

Aktivace probíhá automaticky, jakmile hrdina zaútočí na nepřátelskou jednotku, na kterou je následně aplikován hrdinský úder či je jeho vlastnost vyhodnocena ve váš prospěch.

Hrdinské údery
Úder Frakce Popis

Symbol kacíře

Azyl
Hrdinovy útoky označí cílového nepřítele za kacíře. Všechny hrdinovy
jednotky budou způsobovat o X vyšší poškození označené skupině.
Najednou může být označena pouze jedna jednotka.

Požírač duší

 Nekropole 
Hrdinovy útoky poskvrní jednotku požíračem duší na dobu 3 kol. Pokud 
skupina zemře pod vlivem požírače duší, pak hrdina získá +X bodů
nekromancie. Konstrukty nejsou ovlivněny.

Spalující úder

Peklo
Hrdinové pekla předem vědí, zda jejich základní útoky dopadnou
kritickým zásahem. tato schopnost zvyšuje bonusové poškození
u kritických zásahů.

Rána z milosti

Svatyně
Poskytuje +X% k poškození u hrdinových útoků proti cílům o velikosti
menší než je 30% původní velikosti skupiny.

 Krev si žádá krev 

Tvrz
Hrdinův útok zvyšuje aktuální body zuřivosti o X.

Oběť Malasse

Kobka
Hrdinovy útoky na 3 kola označí cílovou nepřátelskou jednotku jako
"oběť". Označená skupina utrpí X bodů poškození temnotou vždy, když
se pokusí vykonat jakoukoliv akci. Navíc se ukazatel frakce naplní o X
bodů vždy, když na cíl zaútočí přátelská skupina. V jednu chvíli může
být takto označena pouze jedna jednotka.

Tags: Heroes VI

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.