Heroes VI: Magie a kouzla

. Publikováno v Heroes 6. Zobrazení: 7480

Magie se v šestém díle ze 4 základních elementárních škol rozrostla na celkem 7: voda, oheň, země, vzduch, světlo, temnota a základní magie. Kouzla se z věží kouzel přesunula spolu se schopnostmi do jakéhosi "stromu", odkud jste si mohli vybrat to které kouzlo, které se vám zrovna na dané mapě hodilo. Zkrátka přišla i kniha kouzel, která se v šestém díle stala spíše tabulkou kouzel, resp. magických dovedností hrdiny.

Podle frakce a afinity hrdiny (síla či magie) se dále řídilo omezení kouzel (hrdinové síly se nedokázali naučit třetí rank kouzel, dostupný od 15. úrovně) a jednotlivých škol. Níže najdete tabulku "zakázaných" škol magie pro jednotlivé národy.

Frakce Zakázaná magie   Frakce Zakázaná magie

Nekropole

Světlo

Oheň
 
Peklo

Voda

Světlo

Azyl

 Temnota 

Voda
 
Kobka
  
Vzduch
  
Světlo

Svatyně

Oheň

 Temnota 
 
Tvrz

Základní magie

Magické schopnosti obsahovaly kromě kouzel i různá vylepšení či pasivní schopnosti. Některá kouzla byla také omezena tzv. "počtem kol nabíjení", což omezovalo jejich neustálé sesílání.

                    
Vzduch Oheň Země Voda Světlo Temnota Základní magie

Magie vzduchu

Magie vzduchu I
Hrdina získá +3 k magické síle (vzduch).

Požaduje: -

0
Počet kol nabíjení: 0
 Neutrální 
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: Pasivní - dobrodružství

Magie vzduchu II
Hrdina získá +3 k magické síle (vzduch).

Požaduje: Magie vzduchu I

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: Pasivní - dobrodružství

Magie vzduchu III
Hrdina získá +3 k magické síle (vzduch).

Požaduje: Magie vzduchu II

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
 Úroveň hrdiny: 15   Schopnost: Pasivní - dobrodružství 

Bouřné vichry I
Hrdina si přivolá pomoc větrů a na X kol oslabí nepřátelské jednotky útočící z dálky.
Poškození všech nepřátelských střelců se sníží o X%.

Požaduje: -

20
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: Aktivní - souboj

Bouřné vichry II
 Všechny jednotky ovlivněné Bouřnými vichry obdrží X bodů poškození vzduchem a navíc budou omámené

Požaduje: Bouřné vichry I

0
 Počet kol nabíjení:
Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: Pasivní - souboj

 Vyvolání vzdušného 
elementála
Vyvolá X vzdušných elementálů.

Požaduje: -

45
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: Aktivní - souboj

Připoutání k zemi
Nepřátelské větry přikovají cílovou nepřátelskou létající jednotku k zemi.
Cíl ztratí schopnost létat na dobu X kol a může se pohybovat jen na krátkou vzdálenost.

Požaduje: -

15
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: Aktivní - souboj

Bouřné šípy
Dálkové útoky cílové skupiny nemají postih ke vzdálenosti a mají o X% vyšší poškození (vzduchem)
po dobu X kol.

Požaduje: -

15
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: Aktivní - souboj

Blesk
Způsobí X bodů poškození vzduchem cílové jednotce.

Požaduje: -

30
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: Aktivní - souboj

Řetězový blesk
Způsobí X poškození vzduchem cílové jednotce a přeskočí až na tři další nepřátelské jednotky.
Poškození je každým skokem sníženo o 15%.

Požaduje: Blesk

65
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: Aktivní - souboj

Hromový úder
Veškeré poškození vzduchem uštědřené hrdinou a jeho armádou má X% šanci na způsobení efektu
omámení u cílů.

Požaduje: -

0
Počet kol nabíjení: 0
Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: Pasivní - souboj

 

Magie ohně

Magie ohně I
Hrdina získá +3 k magické síle (oheň).

Požaduje: -

0
Počet kol nabíjení: 0
 Neutrální 
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Magie ohně II
Hrdina získá +3 k magické síle (oheň).

Požaduje: Magie ohně I

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Magie ohně III

Hrdina získá +3 k magické síle (oheň).

Požaduje: Magie ohně II


0
 Počet kol nabíjení: 0 
Neutrální
 Úroveň hrdiny: 15   Schopnost: pasivní - dobrodružství 

 Spalující odhodlání 
Morálka cíle se zvýší o X bodů a nelze ji snížit žádnými schopnostmi po dobu X kol. Zruší na cíli všechny
negativní efekty morálky.

Požaduje: -

15
Počet kol nabíjení: 2
Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Hromadné spalující
odhodlání
Morálka všech přátelských skupin se zvýší o X bodů a nelze ji snížit žádnými schopnostmi po dobu X kol.
Zruší všechny negativní efekty morálky u všech přátelských jednotek.

Požaduje: Spalující odhodlání

40
Počet kol nabíjení: 4
Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Plamenný štít
Poskytuje cíli plamenný štít na X kol, který zvyšuje magickou obranu o X a také spaluje útočníky za X
bodů na každou jednotku.

Požaduje: -

18
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Vyvolání ohnivého
elementála
Vyvolá X ohnivých elementálů.

Požaduje: -

45
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Ohnivý šíp
Vystřelí plameny na jediný nepřátelský cíl, kterému způsobí X bodů poškození (ohněm).

Požaduje: -

15
Počet kol nabíjení: 2
Krev
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Ohnivá koule
Způsobí X poškození ohněm v cílové oblasti velikosti 4x4.

Požaduje: Ohnivý šíp

40
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Ohnivá bouře
Způsobuje X bodů poškození (ohněm) všem jednotkám v cílové oblasti o velikosti 5x5.

Požaduje: Ohnivá koule

65
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Upálení
Hrdinova kouzla magie ohně způsobí o X% poškození navíc během příštích X kol.

Požaduje: -

0
Počet kol nabíjení: 0
Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - souboj

Zuřivost
Cílová spojenecká nebo nepřátelská jednotka okamžitě zaútočí na nejbližší skupinu s poškozením zvýšeným
o X%. Nevyčerpá akci pro dané kolo.

Požaduje: -
Použití: 1

55
Počet kol nabíjení: 0
Krev
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Vnitřní plamen
Zvyšuje účinnost poškození (fyzického) cíle o X% a iniciativu o X bodů. Efekt trvá X kol.

Požaduje: -

10
Počet kol nabíjení: 1
Krev
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Hromadný vnitřní
plamen
Zvyšuje poškození (fyzické) hrdinovy armády o X% a iniciativu o X bodů. Efekt trvá X kol.

Požaduje: Vnitřní plamen

40
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Magie země

Magie země I
Hrdina získá +3 k magické síle (země).

Požaduje: -

0
Počet kol dobíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Magie země II
Hrdina získá +3 k magické síle (země).

Požaduje: Magie země I

0
Počet kol nabíjení: 0
 Neutrální 
Úroveň hrdiny: 5  Schopnost: pasivní - dobrodružství 

Magie země III
Hrdina získá +3 k magické síle (země).

Požaduje: Magie země II

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
 Úroveň hrdiny: 15  Schopnost: pasivní - dobrodružství

Regenerace
Cílová přátelská skupina je vyléčena o X bodů za kolo. Efekt trvá X kol.

Požaduje: -

25
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

 Hromadná regenerace 
Všechny přátelské skupiny jsou vyléčeny o X bodů za kolo. Efekt trvá X kol.

Požaduje: Regenerace

50
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Hradba z kamení
Vytvoří v cílové oblasti tři bloky skal o velikosti 1x1 s X body života (strukturální) na dobu X kol.
Každý blok kryje před útoky z dálky.

Požaduje: -

20
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Vyvolání zemského
elementála
Vyvolá X zemských elementálů.

Požaduje: -

45
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Kamenná kůže
Snižuje poškození (fyzické) uštědřené cílové přátelské jednotce o X% na dobu X kol.

Požaduje: -

10
Počet kol nabíjení: 1
Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Hromadná kamenná
kůže
Snižuje poškození (fyzické) uštědřené všem přátelským jednotkám o X% na dobu X kol.

Požaduje: Kamenná kůže

40
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Zkamenění
Cílová jednotka se promění v kámen a na dobu X kol se stane nezranitelnou. Cíloví nepřátelé nemohou
nic dělat. Cílové přátelské jednotky jednat mohou, ale dojde tím tak ke zrušení efektu zkamenění.

Požaduje: -

45
 Počet kol nabíjení: 4 
Slzy
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Eroze
Způsobuje X bodů strukturálního poškození cílové hradbě nebo překážce.

Požaduje: -

15
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Zemětřesení
Způsobuje X bodů strukturálního poškození hradbám a překážkám v cílové oblasti o velikosti 4x4.
Všechny zasažené jednotky budou také omámené.

Požaduje: -

50
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Kyselinový oblak
Vytvoří oblak kyseliny o velikosti 3x3, který způsobí v každém kole X bodů poškození zemí.
Efekt trvá do konce bitvy.

Požaduje: -
Použití: 1

75
Počet kol nabíjení: 0
Krev
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Magie vody

Magie vody I
Hrdina získá +3 k magické síle (voda).

Požaduje: -

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Magie vody II
Hrdina získá +3 k magické síle (voda).

Požaduje: Magie vody I

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5  Schopnost: pasivní - dobrodružství 

Magie vody III
Hrdina získá +3 k magické síle (voda).

Požaduje: Magie vody II

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Ledový krunýř
Poskytne přátelské jednotce ledový krunýř, který zvyšuje fyzickou obranu o X a útočníky podchladí.
Efekt trvá po dobu X kol.

Požaduje: -

10
Počet kol nabíjení: 1
Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnosti: aktivní - souboj

 Hromadný ledový 
krunýř
Poskytne kouzlo ledového krunýře všem přátelským jednotkám. Ledový krunýř zvyšuje fyzickou
obranu o X a útočníky podchladí. Vydrží po dobu X kol.

Požaduje: Ledový krunýř

40
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Ledová stěna
Vytvoří překážku (3x1) s X body života (strukturální) na dobu X kol. Jednotky stojící na okolních
čtvercích budou podchlazeny. Poskytuje krytí pro útoky z dálky.

Požaduje: -

20
Počet kol nabíjení: 4
Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Vyvolání vodního
elementála
Vyvolá X vodních elementálů.

Požaduje: -

45
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
 Úroveň hrdiny: 15  Schopnost: aktivní - souboj

Zmrzlá země
Promění cílovou oblast o velikosti 3x3 na zamrzlou zemi, která je pro nepřítele neviditelná. Nepřátelské 
jednotky ztratí body pohyblivosti, pokud zónu překročí. Oblast je odhalena ve chvíli, kdy do ní vstoupí
nepřátelská jednotka.

Požaduje: -
Použití: 1

20
 Počet kol nabíjení: 4 
Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Věčná zima
Trvání efektů podchlazení způsobených hrdinovými schopnostmi vody se prodlouží o X kol.

Požaduje: -

0
Počet kol nabíjení: 0
 Neutrální 
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - souboj

Ledová střela
Způsobuje X bodů poškození (vodou) jedinému cíli. Oběť bude navíc zmražena.

Požaduje: -

15
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Sněhová bouře
Vytvoří mračna krupobití v cílové oblasti 4x4, která vydrží po dobu X kol. Jednotky pod mračny
krupobití obdrží X poškození vodou a navíc budou podchlazeny.

Požaduje: -

50
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Kruh zimy
Způsobuje X poškození (vodou) v kruhu a oběti utrpí efektem podchlazení.

Požaduje: -

50
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Prolomení ledů
Přátelské jednotky útočí na zamrzlé jednotky s bonusem +X ke štěstí, ale zruší tím efekt zmražení.

Požaduje: -

0
Počet kol nabíjení: 0
Krev
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - souboj

Magie světla

Magie světla I
Hrdina získá +3 k magické síle (světlo).

Požaduje: -

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Magie světla II
Hrdina získá +3 k magické síle (světlo).

Požaduje: Magie světla I

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Magie světla III
Hrdina získá +3 k magické síle (světlo).

Požaduje: Magie světla II

0
Počet kol nabíjení: 0
 Neutrální 
 Úroveň hrdiny: 15   Schopnost: pasivní - dobrodružství 

Nebeská zbroj
Poskytuje 4 fyzické obrany a magické obrany cílové přátelské jednotce a pohltí 50% utrpěného poškození.
Efekt trvá do zrušení nebo do absorbování X bodů poškození.

Požaduje: -

10
Počet kol nabíjení: 0
Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Hromadná nebeská
zbroj
Poskytuje 4 fyzické obrany a magické obrany hrdinově armádě a absorbuje 100% utrpěného poškození.
Efekt trvá do zrušení nebo do absorbování X bodů poškození.

Požaduje: Nebeská zbroj

40
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Vyvolání světelného
elementála
Vyvolá X světelných elementálů.

Požaduje: -

45
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Vyléčení
Cílové skupině je okamžitě vyléčeno X bodů zdraví.

Požaduje: -

25
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Hromadné léčení
Všem přátelským skupinám je okamžitě vyléčeno X bodů zdraví.

Požaduje: Vyléčení

60
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Hromadná očista
Zruší všechny negativní efekty ze všech přátelských skupin a učiní je na dobu X kol imunní vůči negativním
efektům.

Požaduje: -
Použití: 1

55
Počet kol nabíjení: 0
Slzy
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Spravedlivá odplata I
Útoky zblízka vedené proti cíli budou po dobu 3 kol zraňovat také všechny nepřátelské skupiny. Navráceno
bude X% (maximálně 30%) útočníkova původního poškození.

Požaduje: -

15
Počet kol nabíjení: 5
Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Spravedlivá odplata II
Spravedlivá odplata vrátí poškození všem nepřátelským skupinám v blízkosti cíle.

Požaduje: Spravedlivá odplata I

0
Počet kol nabíjení: 0
Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - souboj

 Spravedlivá odplata III 
Spravedlivá odplata vrací poškození všem nepřátelským skupinám.

Požaduje: Spravedlivá odplata II

0
Počet kol nabíjení: 0
Slzy
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - souboj

Paprsky slunce
Vytvoří hvězdu, která vystřelí světlo do osmi směrů ze svého středu. Způsobí X poškození (světlem) všem
nepřátelským skupinám zasaženým paprsky.

Požaduje: -

30
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Slepota
Cílová nepřátelská jednotka se nemůže pohybovat, útočit ani pohybovat žádné schopnosti po dobu X kol.

Požaduje: -

45
 Počet kol nabíjení:
Krev
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Magie temnoty

Magie temnoty I
Hrdina získá +3 k magické síle (temnota).

Požaduje: -

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Magie temnoty II
Hrdina získá +3 k magické síle (temnota).

Požaduje: Magie temnoty I

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Magie temnoty III
Hrdina získá +3 k magické síle (temnota).

Požaduje: Magie temnoty II

0
Počet kol nabíjení: 0
 Neutrální 
 Úroveň hrdiny: 15   Schopnost: pasivní - dobrodružství 

Slabost
Snižuje poškození cílové nepřátelské jednotky X% na dobu 5 kol.

Požaduje: -

10
Počet kol nabíjení: 0
Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Hromadná slabost
Snižuje poškození všech nepřátelských jednotek o X% na dobu 5 kol.

Požaduje: Slabost

40
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

 Vyvolání elementála 
temnoty
Vyvolá X elementálů temnoty.

Požaduje: -

45
 Počet kol nabíjení: 2 
Slzy
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Teror
Cílová nepřátelská skupina musí čelit vizi své nejhorší noční můry. V důsledku je ve strachu
přinucena odstoupit od hrdinovy armády. Kromě toho vynechá své příští kolo a po dobu
3 kol je ovlivněna terorem (-X% poškození, -X morálky a štěstí, +X% zranitelnost účinky
síly a magie).

Požaduje: -

45
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Agónie
Úponky stínu obepnou nepřátelskou skupinu a vysají z ní životní sílu. Oběť obdrží X bodů
poškození (temnotou) vždy, když se bude chystat k provedení akce po dobu 3 kol.
Působí pouze na živé jednotky.

Požaduje: -

15
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Hromadná agónie
Úponky stínu obepnou všechny nepřátelské skupiny a začnou vysávat jejich životní sílu.
Oběti obdrží X poškození (temnotou) vždy, když na ně přijde řada s akcí, a sice po dobu
3 kol. Působí pouze na živé jednotky.

Požaduje: Agónie

45
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Pán loutek
Hrdina získá schopnost krátce ovládnout nepřátelskou cílovou skupinu na dobu X kol.
Pokud oběť obdrží poškození, efekt se zruší.

Požaduje: -

45
Počet kol nabíjení: 4
Krev
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Zoufalství
Snižuje morálku cíle o X po dobu 4 kol. Zruší všechny pozitivní efekty ovlivňující morálku cíle.

Požaduje: -

15
Počet kol nabíjení: 2
Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Hromadné zoufalství
Snižuje morálku všech nepřátelských skupin o X na dobu 4 kol. Zruší všechny pozitivní efekty
ovlivňující morálku všech nepřátelských jednotek.

Požaduje: Zoufalství

40
Počet kol nabíjení: 4
Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Vysátí života
Útoky přátelské skupiny budou vysávat životní sílu z živých cílů po dobu 3 kol. Skupina obnoví
své zdraví o X% z uděleného poškození.

Požaduje: -

20
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Hromadné vysátí
života
Útoky všech přátelských skupin vysávají životní sílu z živých cílů po dobu 3 kol. Jejich zdraví
se obnoví o X% uštědřeného poškození.

Požaduje: Vysátí života

45
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Očista
Zruší všechny pozitivní efekty všech nepřátelských jednotek v cílové oblasti a učiní je
imunní vůči všem pozitivním efektům na dobu X kol.

Požaduje: -

30
Počet kol nabíjení: 4
Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Základní magie

Základní magie I
Hrdina získá +3 k magické síle (základní).

Požaduje: -

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Základní magie II
Hrdina získá +3 k magické síle (základní).

Požaduje: Základní magie I

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Základní magie III
Hrdina získá +3 k magické síle (základní).

Požaduje: Základní magie II

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Tajemný strážce I
Hrdina trvale získá +3 k magické obraně.

Požaduje: -

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Tajemný strážce II
Hrdina trvale získá +4 k magické obraně.

Požaduje: Tajemný strážce I

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Tajemný strážce III
Hrdina trvale získá +5 k magické obraně.

Požaduje: tajemný strážce II

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Zrušení magie
Zruší všechny efekty na cíli.

Požaduje: -

15
Počet kol nabíjení: 2
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Hromadné zrušení
magie
Zruší všechny efekty z cílů přítomných v cílové oblasti.

Požaduje: Zrušení magie

30
Počet kol nabíjení: 3
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Časový zámek
Cílová nepřátelská jednotka vynechá příští X kola. Časový zámek není útoky zrušen.

Požaduje: -
Použití: 1

55
Počet kol nabíjení: 0
Slzy
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Posílení tajemna I
Hrdina trvale získá +2 k magické síle.

Požaduje: -

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Posílení tajemna II
Hrdina trvale získá +3 k magické síle.

Požaduje: Posílení tajemna I

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Posílení tajemna III
Hrdina trvale získá +5 k magické síle.

Požaduje: Posílení tajemna II

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Spojení s magií I
Hrdina trvale získá +30 bodů k maximálnímu množství many.

Požaduje: -

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Spojení s magií II
Obnoví každý den 5% hrdinovy many (počítáno z maxima).

Požaduje: Spojení s magií I

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5  Schopnost: pasivní - dobrodružství 

Spojení s magií III
Regeneruje 10 bodů many na začátku každého z 10 kol bitvy.

Požaduje: Spojení s magií II

0
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Zpomalení
Snižuje iniciativu cílového nepřítele o X a pohyblivost o 2 na dobu 3 kol.

Požaduje: -

10
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj 

 Hromadné zpomalení 
Snižuje iniciativu všech nepřátelských skupin o X a pohyblivost o 1. Efekt trvá 3 kola.

Požaduje: Zpomalení

40
 Počet kol nabíjení: 1 
 Neutrální 
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Meditace
Zvyšuje magickou sílu vašeho hrdiny o 20 na dobu 4 kol a okamžitě obnoví 50% jeho many.

Požaduje: -
Použití: 1

30
Počet kol nabíjení: 0
Neutrální
 Úroveň hrdiny: 15  Schopnost: aktivní - souboj

Spěch
Zvyšuje iniciativu cílové přátelské skupiny o X a pohyblivost o 2 na dobu 3 kol.

Požaduje: -

10
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Hromadný spěch
Zvyšuje iniciativu všech přátelských skupin o X a pohyblivost o 1. Efekt trvá po dobu 3 kol.

Požaduje: Spěch

40
Počet kol nabíjení: 3
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Teleportace
Teleportuje cílovou přátelskou jednotku na jiné místo na bojišti.

Požaduje: -

45
Počet kol nabíjení: 4
Neutrální
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Narušení
Zničí zbroj cílové nepřátelské skupiny, čímž sníží její fyzickou obranu o X až do konce bitvy. Schopnost
lze proti jedné skupině použít několikrát, ale obrana neklesne pod 0.

Požaduje: -

10
Počet kol nabíjení: 1
Krev
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Vysátí many
Přenese X% aktuální many nepřátelského hrdiny k vašemu hrdinovi.

Požaduje: -

30
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Imploze
Způsobuje X bodů poškození (základní magií) cílové nepřátelské skupině. Toto poškození nelze vyléčit.

Požaduje: -

55
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Tags: Heroes VI Kouzla

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.