Heroes VI: Reputační schopnosti

. Publikováno v Heroes 6. Zobrazení: 5638

Každý hrdina mohl svou primární třídu (určenou dle afinity k síle či magii) rozvíjet dále na pokročilou, a to dvěma směry. První cestou byla cesta krve, vedoucí skrze neustálé válčení a pronásledování slabších protivníků, spolu se sesíláním ničivých kouzel a používání agresivních schopností. Druhou pak byla cesta slz, které vedla skrze vyhýbání se bojům, přes diplomatická řešení a používáním méně agresivních schopností a kouzel.

Bylo celkem 5 schopností: jedna neutrální, vždy přístupná hrdinům. Dvě pro cestu krve a dvě pro cestu slz.

Neutrální měl každý hrdina již od začátku. První schopnost z cesty krve/slz získal po dosažení 250 reputačních bodů a zároveň byl povýšen na pokročilou třídu. Druhou schopnost z cesty krve/slz pak získal až po nashromáždění 1000 reputačních bodů.

  
Azyl
  
Nekropole
  
Peklo
  
Svatyně
  
Tvrz
  
Kobka

síla

síla

síla

síla

síla

síla

magie

magie

magie

magie

magie

magie

 

Azyl - síla

Horlivost
  
Rytíř
Všechny přátelské jednotky těží z bonusu +1 k morálce a +3% k poškození (fyzickému). 

 Počet kol nabíjení:
0

 Neutrální 
Bodů reputace: 0  Schopnost: pasivní - souboj 

Uhranutí

Zastánce
Všechny nepřátelské jednotky budou trpět uhranutím po dobu 4 kol (-X% k poškození,
-X k morálce a štěstí, +X% ke zranitelnosti účinky síly a magie). Nelze zrušit.
Počet kol nabíjení: 3
0

Krev
Bodů reputace: 250 Schopnost: aktivní - souboj

Soudný den

Zastánce
V aktuálním kole všechny přátelské skupiny způsobí o +X% poškození více proti
nepřátelům ovlivněným uhranutím nebo symbolem kacíře.

Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
0

Krev
 Bodů reputace: 1000  Schopnost: aktivní - souboj

Mučedník

Paladin
Na konci každého kola získá nejpoškozenější skupina hráče +X% k fyzické odolnosti
a zdraví na 1 kolo.
Počet kol nabíjení: 0
0

Slzy
Bodů reputace: 250 Schopnost: pasivní - souboj

 Božská spravedlnost 

Paladin
Cílová skupina obdrží X% celkového poškození, které uštědřila od začátku bitvy
(maximální poškození je 3000).

Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
0

Slzy
Bodů reputace: 1000 Schopnost: aktivní - souboj

Azyl - magie

Požehnání

Kněz
Všechny přátelské skupiny mají o X% zvýšené poškození (magií) a magickou obranu.
Počet kol nabíjení: 0
0

 Neutrální 
Bodů reputace: 0 Schopnost: pasivní - souboj

Svaté čepele

Inkvizitor
Přidává X% poškození (světlem) ke všem útokům přátelských jednotek.
Počet kol nabíjení: 0
0

Krev
Bodů reputace: 250 Schopnost: pasivní - souboj

Slovo světla

Inkvizitor
Způsobuje celkem X bodů poškození světlem nepřátelským nemrtvým, démonům a orkům. Všechny živé 
jednotky v hrdinově armádě jsou vyléčeny o X bodů.

Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
70

Krev
 Bodů reputace: 1000   Schopnost: aktivní - souboj 

Vzkříšení

Zpovědník
Oživí cílovou skupinu až s X body zdraví. Zaměřit lze pouze mrtvá těla. Oživená jednotka nemůže útočit
a nemůže být ani napadena v průběhu 1 kola.

Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
55

Slzy
Bodů reputace: 250 Schopnost: aktivní - souboj

Božský zásah
  
Zpovědník
Cílové skupině je vyléčeno X bodů zdraví, je zbavena všech negativních efektů a obdrží +20 k iniciativě
na dobu 1 kola.

Použití: 1
 Počet kol nabíjení:
70

Slzy
Bodů reputace: 1000 Schopnost: aktivní - souboj

Nekropole - síla

Tvář smrti

Ebenový rytíř
Vždy, když nepřátelská skupina zemře, jsou všichni zbylí nepřátelé konfrontováni s vidinou vlastní smrti.
Snižuje poškození o X% a snižuje morálku a štěstí o X a zvyšuje zranitelnost efekty síly a magie o X% 
na dobu 1 kola.
 Počet kol nabíjení:
0

 Neutrální 
Bodů reputace: 0 Schopnost: pasivní - souboj

Upíří sevření

Rytíř smrti
Útoky všech přátelských skupin vysají životní sílu z živých cílů. Obnoví jejich zdraví o X% uštědřeného
poškození.
Počet kol nabíjení: 0
0

Krev
Bodů reputace: 250 Schopnost: pasivní - souboj

Zkáza

Rytíř smrti
Cílová základní nebo elitní jednotka je odsouzena k smrti během X kol, pokud do té doby její strana
nevyhraje bitvu.

Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
0

Krev
 Bodů reputace: 1000  Schopnost: aktivní - souboj

Vazal smrti

 Kostlivý strážce 
Přátelské nemrtvé skupiny stojící vedle mrtvol vysají část odcházející životní síly k obnovení X% svého
zdraví.
Počet kol nabíjení: 0
0

Slzy
Bodů reputace: 250  Schopnost: pasivní - souboj 

 Smrtí nic nekončí 

Kostlivý strážce
Když dojde ke zničení přátelské skupiny nemrtvých, vysaje se X bodů zdraví ze všech blízkých
nepřátelských skupin a dojde k okamžitému oživení nemrtvé jednotky (se zdravím rovnajícím se velikosti
vysátého zdraví). Každou skupinu je možné oživit pouze jednou za bitvu.
Počet kol nabíjení: 0
0

Slzy
Bodů reputace: 1000 Schopnost: pasivní - souboj

Nekropole - magie

Asha vládne

Nekromant
Váš hrdina získá 6 bodů many za každou skupinu (spojeneckou i nepřátelskou) zničenou během boje.
Počet kol nabíjení: 0
0

 Neutrální 
Bodů reputace: 0 Schopnost: pasivní - souboj

 Symbol nekromanta 
  
Smrtonoš
Všechny nepřátelské jednotky budou o X% zranitelnější schopnostmi z cesty krve.
Počet kol nabíjení: 0
0

Krev
Bodů reputace: 250  Schopnost: pasivní - souboj 

Prokletí podsvětí

Smrtonoš
Způsobí dohromady X bodů poškození temnotou všem živým jednotkám na bojišti. Část tohoto poškození je 
rovnoměrně rozdělena mezi zdraví všech přítomných nemrtvých.

Použití: 1
 Počet kol nabíjení:
70

Krev
 Bodů reputace: 1000  Schopnost: aktivní - souboj

Zlo bez spočinutí

Balzamovač
Zvyšuje sílu nekromancie o X%.
Počet kol nabíjení: 0
0

Slzy
Bodů reputace: 250 Schopnost: pasivní - souboj

Obětování

Balzamovač
Cílová přátelská skupina převezme veškeré poškození udělené přátelským jednotkám. Efekt trvá po dobu
2 kol nebo do zničení obětované skupiny. Utrpěné poškození je sníženo o 33%.

Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
80

Slzy
Bodů reputace: 1000 Schopnost: aktivní - souboj

Peklo - síla

Aura pekelného
ohně

Kacíř
Jednotky pod hrdinovou kontrolou získají 50% šanci na způsobení dalších X% poškození ohněm během útoků 
a oplácení.
 Počet kol nabíjení:
0

 Neutrální 
Bodů reputace: 0 Schopnost: pasivní - souboj

Démonické štěstí

Lord chaosu
Poškození způsobené kritickými zásahy se v hrdinově armádě zvýší o X%.
Počet kol nabíjení: 0
0

Krev
Bodů reputace: 250 Schopnost: pasivní - souboj

Symbol chaosu

Lord chaosu
Příští útoky na cílovou skupinu automaticky dopadnou kritickým zásahem. Počet takových útoků je X.

Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
0

Krev
 Bodů reputace: 1000  Schopnost: aktivní - souboj

 Neodolatelné volání 

 Vzyvatel pekla 
Zvyšuje počet jednotek vyvolaných pomocí bran o X%.
Počet kol nabíjení: 0
0

Slzy
Bodů reputace: 250  Schopnost: pasivní - souboj 

Pečeť moci

Vzyvatel pekla
Přikáže jednotkám v cílové přivolané skupině, aby zůstaly v hrdinově armádě. Jednotky z cílové přivolané
skupiny nahradí po bitvě padlé démony v hrdinově armádě až do výše X bodů zdraví. Počet jednotek ve
skupinách nemůže stoupnout nad původní maximum.

Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
0

Slzy
Bodů reputace: 1000 Schopnost: aktivní - souboj

Peklo - magie

Magie chaosu

Warlock
Když magii používají služebníci Urgashe, poskvrní ji, čímž ji učiní méně stabilní a předvídatelnou. Všechna kouzla seslaná
hrdinou mají 50% šanci získat slevu z manových nákladů ve výši 20%.
Počet kol nabíjení: 0
0

 Neutrální 
Bodů reputace: 0  Schopnost: pasivní - dobrodružství 

Peklo

Mistr plamenů
Cílová nepřátelská jednotka utrpí poškození peklem. Peklo způsobí X bodů poškození ohněm svému cíli a přeskočí na
jiný nepřátelský cíl ve vzdálenosti dvou čtverců.

Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
55

Krev
Bodů reputace: 250 Schopnost: aktivní - souboj

Armagedon

 Mistr plamenů 
Na mapu bojiště se snesou žhnoucí meteority, které poškodí všechny nedémonské jednotky za X bodů poškození
(ohněm). Hradbám a překážkám způsobí 2 body strukturálního poškození.

Použití: 1
 Počet kol nabíjení:
80

Krev
 Bodů reputace: 1000  Schopnost: aktivní - souboj

 Spojené brány 

Démonista
Vytvoří spojení mezi původní a přivolanou skupinou. X% poškození uštědřeného původní skupině bude přeneseno na
přivolanou skupinu.
Počet kol nabití: 0
0

Slzy
Bodů reputace: 250 Schopnost: pasivní - souboj

Brána peklená

Démonista
Přátelská jednotka, která je právě na tahu, se vrátí do Sheogu a v příštím kole se vrátí posílená. Brána zůstane na
mapě boje a je možné ji zničit. Pokud je brána zničena, jednotka se může vrátit až po skončení bitvy. Počet jednotek
ve skupině se nemůže zvýšit nad původní maximum.

Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
0

Slzy
Bodů reputace: 1000 Schopnost: aktivní - souboj

Svatyně - síla

Klid před bouří

Samuraj
Když jednotky svatyně v kole nezaútočí, získají +5 k iniciativě a +28% k poškození (fyzickému) na 1 kolo.
Počet kol nabíjení: 0
0

 Neutrální 
Bodů reputace: 0 Schopnost: pasivní - souboj

Příprava k úderu

Válečný mistr
Všechny útoky na blízko přátelských skupin způsobí o X% poškození více za každý neutracený bod pohyblivosti 
(ušetřené body pohyblivosti se přičtou k poškození během útoku.)
Počet kol nabíjení: 0
0

Krev
Bodů reputace: 250  Schopnost: pasivní - souboj 

Dvojité tesáky

 Válečný mistr 
Cílová přátelská skupina získá na dobu 3 kol útok navíc.

Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
0

Krev
 Bodů reputace: 1000  Schopnost: aktivní - souboj

 Osminásobný lotos 

Šógun
Cílová přátelská jednotka za všech okolností oplácí útok a může jej oplatit neomezeně krát za kolo.
 Počet kol nabíjení:
0

Slzy
Bodů reputace: 250 Schopnost: aktivní - souboj

Oko bouře

Šógun
Cílová přátelská skupina se zcela vyhne příštím útokům. Negovaných útoků je X.

Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
0

Slzy
Bodů reputace: 1000 Schopnost: aktivní - souboj

Svatyně - magie

Vnitřní oko

Mnich
Když jednotky svatyně v kole nezaútočí, získají pro příští kolo +28% poškození (magického) a +X k magické obraně.
Počet kol nabíjení: 0
0

 Neutrální 
Bodů reputace: 0  Schopnost: pasivní - souboj 

Vodní hrob

Vzyvatel záplav
Vyvolá pod cílovou nepřátelskou skupinou gejzír způsobující X poškození (vodou). Oběť bude také promočená.
Má vliv pouze na živé jednotky.
Počet kol nabíjení: 3
50

Krev
Bodů reputace: 250 Schopnost: aktivní - souboj

Monzun

 Vzyvatel záplav 
Vyvolá bouřná mračna v cílové oblasti o velikosti 5x5. Všechny jednotky stojící v oblasti účinku budou nejprve promočeny 
lijákem a poté jim blesky uštědří X bodů poškození vzduchem. 
Počet kol nabíjení: 3
70

Krev
 Bodů reputace: 1000  Schopnost: aktivní - souboj

Vyrovnanost

Mistr příboje
Cílová nepřátelská jednotka je okouzlena a stane se mírumilovnou. Nemůže se pohybovat, útočit ani používat žádné
schopnosti po dobu X kol. Vyrovnanost je zrušena, když dojde k napadení jednotky. 
 Počet kol nabíjení:
45

Slzy
Bodů reputace: 250 Schopnost: aktivní - souboj

Tsunami

Mistr příboje
Přívalová vlna se začne šířit z rozmisťovací oblasti sesílajícího hrdiny a poté se vyvalí na nepřátelskou stranu. Všechny
nepřátelské jednotky budou promočené. Všechny malé nepřátelské jednotky budou posunuty o dva čtverce a po dobu
1 kola budou omráčené.

Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
70

Slzy
Bodů reputace: 1000 Schopnost: aktivní - souboj

Tvrz - síla

První krev
  
Barbar
Zvyšuje poškození o 10% a pohyblivost o 1 pro všechny jednotky tvrze v hrdinově armádě ve chvíli, kdy je prolita první krev 
(tzn. když je první přátelská jednotka v daném boji zraněna). Trvá po dobu 2 kol.
Počet kol nabíjení: 0
0

 Neutrální 
Bodů reputace: 0  Schopnost: pasivní - souboj 

Krvavý chtíč

Štváč
Zvětšuje zuřivost přátelské skupiny tvrze o 2 úrovně a prodlužuje dobu trvání o 2 další kola.
 Počet kol nabíjení:
0

Krev
Bodů reputace: 250 Schopnost: aktivní - souboj

Síla hordy

Štváč
Hrdina zaútočí na cílovou nepřátelskou skupinu se zvýšeným poškozením odvíjejícím se podle velikosti aktuální armády.
Uštědří X-Y bodů poškození (fyzického).
Počet kol nabíjení: 3
0

Krev
 Bodů reputace: 1000  Schopnost: aktivní - souboj

Nespoutanost

Náčelník
Zruší všechny negativní efekty ovlivňující pohyblivost, iniciativu, morálku a fyzickou sílu všech přátelských jednotek.
Počet kol nabíjení: 3
0

Slzy
Bodů reputace: 250 Schopnost: aktivní - souboj

 Síla nad magií 

Náčelník
Snižuje veškeré poškození (magické) uštědřené přátelským jednotkám v závislosti na hrdinově síle po dobu 2 kol.

Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
0

Slzy
Bodů reputace: 1000 Schopnost: aktivní - souboj

Tvrz - magie

Země a nebe

Šaman
V prvním kole bitev budou mít všechny přátelské skupiny +5 k iniciativě a +1 k pohyblivosti a všechny nepřátelské nelétající 
jednotky budou mít -5 k iniciativě a -1 k pohyblivosti.
Počet kol nabíjení: 0
0

 Neutrální 
Bodů reputace: 0  Schopnost: pasivní - souboj 

Modla bouří

Vzyvatel bouře
Vytvoří na cílovém místě modlu o velikosti 1x1, která znemožní veškerý pohyb a vydrží po dobu 3 kol. Všechny přátelské
jednotky do dvou čtverců od modly budou mít bonus +10 k iniciativě. Modla na začátku každého kola sešle řetězový blesk,
který způsobí X bodů poškození vzduchem náhodné nepřátelské jednotce v dosahu dvou čtverců. Řetězový blesk zasáhne
až tři další cíle, přičemž se poškození u každého skoku dělí dvěma. Modla také poskytuje krytí před útoky z dálky.
Počet kol nabíjení: 1
45

Krev
Bodů reputace: 250 Schopnost: aktivní - souboj

Zloba otce nebes

 Vzyvatel bouře 
Na nepřátelskou rozmisťovací oblast udeří vítr o síle hurikánu. Všechny jednotky obdrží X bodů poškození (vzduchem)
a budou omámené.

Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
80

Krev
 Bodů reputace: 1000  Schopnost: aktivní - souboj

Modla země

Zemětřes
Vytvoří na cílovém místě modlu o velikosti 1x1, která znemožní veškerý pohyb. Všechny přátelské jednotky v dosahu dvou
čtverců od modly budou mít X% odolnost vůči poškození. Modla také poskytuje krytí před útoky z dálky.
Počet kol nabíjení: 1
0

Slzy
Bodů reputace: 250 Schopnost: aktivní - souboj

 Požehnání matky 
země

Zemětřes
Zvyšuje množství všech přátelských skupin Tvrze o X% na dobu 1 kola. Když efekt skončí, ve skupinách se obnoví původní
množství jednotek. Veškeré ztráty se mezitím promítnou nejprve do bonusových jednotek.
 Počet kol nabíjení:
0

Slzy
Bodů reputace: 1000 Schopnost: aktivní - souboj

Kobka - síla

 Stínová smlouva 

Temná čepel
Pokud se na bojové mapě nachází alespoň jedna přátelská neviditelná skupina, budou mít všechny přátelské skupiny Kobky
o X% zvýšené poškození.
Počet kol nabíjení: 0
0

 Neutrální 
Bodů reputace: 0 Schopnost: pasivní - souboj

Nalezení slabiny

 Stínový zabiják 
Všechny nepřátelské skupiny napadené přátelskou neviditelnou skupinou utrpí postihem -X k fyzické obraně po dobu 2 kol.
Počet kol nabíjení: 0
0

Krev
Bodů reputace: 250  Schopnost: pasivní - souboj 

Duchovní cejch

Stínový zabiják
Na X kol označí nepřátelskou skupinu. Ocejchované skupině budou všechny přátelské jednotky způsobovat 50% poškození
temnotou navíc.
 Počet kol nabíjení:
0

Krev
 Bodů reputace: 1000  Schopnost: aktivní - souboj

Fingovaná smrt

Šejdíř
Označí jednu cílovou přátelskou skupinu. Pokud bude tato skupina napadena, vyhne se poškození, předstírá smrt a nemůže
se stát cílem útoků nepřátelských jednotek. Jakmile skupina vstane, těží v příštím kole z bonusu +10 k iniciativě a +2
k pohyblivosti.
Počet kol nabíjení: 4
0

Slzy
Bodů reputace: 250 Schopnost: aktivní - souboj

Lest

Šejdíř
Na cílovém místě vytvoří návnadu o velikosti 1x1 (obelisk ze stínové oceli s okem na vrcholu). Všechny nepřátelské jednotky 
do vzdálenosti jednoho pole od návnady ztratí sebekontrolu a na návnadu zaútočí. Návnada vydrží po dobu 1 kola.
Počet kol nabíjení: 4
0

Slzy
Bodů reputace: 1000 Schopnost: aktivní - souboj

Kobka - magie

Požehnání stínu

Čaroděj
Dokud bude na bojišti alespoň jedna neviditelná přátelská jednotka, bude hrdina těžit z bonusu k magické síle ve výši +X%.
Počet kol nabíjení: 0
0

 Neutrální 
Bodů reputace: 0  Schopnost: pasivní - souboj 

 Stínová imploze 

 Temný prorok 
Cílová nepřátelská jednotka okamžitě obdrží X% z celého zbývajícího objemu průběžného poškození, které tím bude zároveň zrušeno.
Počet kol nabíjení: 4
0

Krev
Bodů reputace: 250 Schopnost: aktivní - souboj

Temný přenos

Temný prorok
Obětuje aktuální tah přátelské skupiny, aby místo ní mohla jednat jiná cílová přátelská skupina. Temný přenos lze použít pouze na
skupinu, která v daném kole již jednala.
Počet kol nabíjení: 4
0

Krev
 Bodů reputace: 1000  Schopnost: aktivní - souboj

Závoj stínu

Splétač stínů
Vytvoří temnou mlhu o velikosti 3x3. Všechny přátelské jednotky stojící v mlze budou těžit ze snížení účinnosti nepřátelských střelců
o X% a nepřátelských útočníků zblízka o X%. Mlha vydrží po dobu 2 kol.
 Počet kol nabíjení:
0

Slzy
Bodů reputace: 250 Schopnost: aktivní - souboj

Stínový odraz

Splétač stínů
Vytvoří kopii cílové přátelské skupiny vedle původní jednotky. Takto vytvořená iluze může jednat jako normální skupina, ale má pouze 
X% jejího zdraví a nemůže působit poškození ani používat schopnosti. Nepřátelská jednotka stojící v sousedství iluze nemůže
používat schopnosti a její poškození je sníženo o X%. Iluze zmizí, pokud je zničena, nebo pokud zemře původní skupina.
Počet kol nabíjení: 4
0

Slzy
Bodů reputace: 1000 Schopnost: aktivní - souboj

Tags: Heroes VI

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.