Škola kartografie - 1. díl (seznámení s editorem)

. Publikováno v Heroes 7. Zobrazení: 2874

Tato minisérie je určená pro všechny hráče, kteří se nespokojí s několika málo oficiálními mapami pro Heroes VII a chtějí si vytvořit vlastní. Pokud jste někdy tvořili mapy do Heroes, bude vám editor map již povědomý a ač se jedná o zcela nový herní engine, většina prvků pro tvorbu zůstala stejná. A pokud chcete zkusit vytvořit mapu úplně poprvé, pak vám náš průvodce editorem map pomůže se vším, co je k tomu zapotřebí.

Škola kartografie by měla obsáhnout základní editor, tedy ten, který na vás "vyskočí" jako první po spuštění. Pak je tu ještě pokročilejší verze a to tzv. "unreal editor", ve kterém už můžete vytvářet i vlastní jednotky a nebo třeba i celé hrady. Ale to ponechme zatím stranou (tomu se bude věnovat minisérie Akademie kartografie pro pokročilejší) a pojďme se společně podívat na úplný začátek.

Seznámení s editorem map

Úplně ze všeho nejdříve bychom vás měli varovat. Spouštění samotného editoru map zabere i na těch nejlepších počítačích několik minut, takže jakmile se vám na monitoru ukáže tato obrazovka a dole se bude měnit text načítání jednotlivých komponent, můžete si jít s klidem uvařit kafe nebo se podívat, co je nového na internetu :)

Po načtení programu uvidíte vygenerovanou základní mapu (pouze povrch), globální osvětlení (ikona žárovky D/S), vítr (ikona hlavy monstra) a vlevo pak 13 nástrojů pro úpravu mapy a objekty, které je možné na mapu umístit. Horní lišta pak ukrývá další obecné příkazy a nástroje a úplně dole v levém rohu můžete vidět aktuální minimapu (obnovuje se po každém přepnutí nástroje).

 

Zelená mřížka, kterou vidíte, znázorňuje povrch, po kterém se budou hrdinové pohybovat. Při úpravách terénu se barva mřížky může změnit v závislosti na: použité textuře, dostupnosti a vodní ploše.

Pojďme se blíže podívat na horní nástrojovou lištu:

Většina příkazů, které najdete ve formě ikonek na této liště, se ukrývá i v jednotlivých nabídkách nad lištou. Výjimku tvoří nastavení módu kamery (View > Use In-game Camera Controls), povolení automatického ukládání (Tools > Autosave Interval) a kvalita textur (Performance > Texture/Landscape quality).

 

Ikona Anglický název Český název Popis
Create a new map Vytvořit novou mapu Zobrazí nabídku pro vytvoření jedné ze 3 možných map: Adventure - Random - Combat.
Open an existing map Otevřít/nahrát mapu Otevře dříve vytvořenou mapu. Stávající musíte uložit, nebo bude ztracena.
Save the current map Uložit aktuální mapu Uloží mapu, na které zrovna pracujete.
Undo the last action Zpět Vrátí akci o jeden krok zpět.
Redo the last action Vpřed Vrátí se k poslední odvolané akci.
Cut selection Vyjmout výběr Vyjme z mapy vybrané objekty.
Copy selection Zkopírovat výběr Zkopíruje do schránky vybrané objekty.
Paste clipboard Vložit ze schránky Vloží objekty, které jste si dříve zkopírovali.
Objects can be selected only Vybrat pouze objekty Mód, kdy kliknutím na objekt na mapě dojde pouze k jeho výběru (přepíná: mezerník).
Translate selected object Přesunout vybraný objekt Mód, kdy můžete přesouvat vybrané objekty po osách X, Y a Z (přepíná: mezerník).
Rotate selected object Otočit vybraný objekt Mód, kdy můžete otáčet vybrané objekty kolem os X, Y a Z (přepíná: mezerník).
Scale selected object Zvětšit/zmenšit vybraný objekt Mód, kdy můžete proporcionálně zvětšovat a zmenšovat vybrané objekty (přepíná: mezerník).
Camera movement speed Rychlost pohybu kamery Nastaví, jak rychle se budete pohybovat po mapě v editoru.
Toggle between 2D and 3D camera view Přepnout 2D a 3D pohled kamery Přepíná pohled na 2D (shora) a 3D (izometricky).
Toggle grid visibility Zobrazit mřížku Zapíná mřížku na mapě.
Script tool Skripty Nástroj pro vytváření skriptů: Quests (úkoly), Events (události), Narration (texty), Scenes (scény).
Campaign tool Kampaň Nástroj pro vytvoření vlastní kampaně (můžete propojit až 7 map scénářů).
Artifact tool Tvorba artefaktů Nástroj pro tvorbu vlastních artefaktů.
Hero tool Tvorba hrdinů Nástroj pro tvorbu vlastních hrdinů.
Object browser Prohlížeč objektů Umožní měnit základní nastavení herních objektů. Pro plné využití je třeba přepnutí do unreal editoru.
Map properties Vlastnosti mapy Otevře okno, kde si vyplníte název mapy a další vlastnosti.
Toggle surface/underground level Zobrazit povrch/podzemí Přepíná mezi povrchem a podzemím (je-li ve vlastnostech mapy zaškrtnuto pole: underground).
Rebuild lightning Přepočítat osvětlení mapy Přepočítá osvětlení v závislosti na terénu a objektech na mapě, vytvoří stíny.
Test map Otestovat mapu (editor) Spustí mapu v editoru bez možnosti bojovat manuálně (pouze automatické souboje).
Play map Hrát mapu (engine) Spustí mapu v enginu hry s možností manuálních bojů.
Publish map Publikovat mapu Přeuloží mapu do složky s uživatelskými mapami a uzavře ji (nutné před tímto přepočítat osvětlení).
Takovéto mapě se říká "cooked" neboli uvařená :) Vysvětlím níže.
Help Nápověda Zobrazí nápovědu editoru.
Unreal editor Pokročilejší editor map Přepne do unreal editoru, ve kterém je možné provádět větší úpravy objektů.

Nyní se podíváme na nástroje pro úpravu povrchu a také na všechny možné objekty, které je možné na mapu umístit.

Nanášení textur na povrch
(tráva, sníh, poušť, voda...).
Označování AoC (oblasti kontroly města).
Vyznačení bojových map.
Vyznačení průchodnosti terénu.
Úprava terénu (kopce, skály, propasti,
řeky...).
Umisťování flóry na povrch (stromy,
květiny...).
Hráčské stavby (města, líhně, pevnosti,
doly...).
Neutrální budovy (přidávající bonusy,
kouzla...)
Hrdinové (přednastavení či náhodní). Jednotky (přednastavené či náhodné). Artefakty (přednastavené či náhodné).
Předměty k sebrání (suroviny, truhly,
ohniště...).
Dekorace terénu (neinteraktivní objekty). Atmosférické efekty (světlo, mlha, déšť,
sníh...).
Pomocné objekty (značky, spouště,
poloha grálu...).
Objekty pro bojovou mapu (dekorace).

Na úplný závěr prvního dílu ještě pár rad a tipů, než se pustíte do tvorby vaší první mapy:

  1. Ruší-li vás automatické ukládání nebo způsobuje pád editoru, vypněte si jej zde: Tools > Autosave Interval a odškrtněte si volbu Autosave Maps.
  2. Ušetřte si práci kopírováním či duplikováním již vytvořených objektů. Jednoduše přes Ctrl+C a Ctrl+V, resp. Ctrl+D pro duplikování. Kopie objektu se vloží na stejné místo, jako originál, takže s ní bude třeba pohnout (mód Translate).
  3. Dobře si rozmyslete, jakou mapu chcete tvořit: Scénář (hodně skriptů, úkoly, události, texty); Skirmish (bez skriptů, čistě pro boj více hráčů).
  4. Po každé větší změně uložte mapu (ikona diskety).
  5. Mapu tvořte systematicky: vytvarujte terén > naneste textury > umístěte startovní města/hrdiny > vysaďte floru > umístěte budovy > dekorace > značky > jednotky a předměty k sebrání > efekty > vytvořte skripty.
  6. Nezapomeňte před finálním testem mapy přepočítat osvětlení mapy a spustit ji skrze herní engine, abyste viděli nezkreslený výsledek.
  7. Pošlete mapu kamarádům na testování. Všimnou si chyb či nepřesností, které vy můžete přehlédnout.

Vaření map: jedná se o termín využívaný Unreal Editorem, kdy dojde k finálnímu a nevratnému uzavření mapy a zároveň k jejímu zmenšení (kompresi). Díky tomu je možné mapu snadněji sdílet a umístí se do složky, odkud se spouští ze samotné hry.
Otevřená mapa = je možné provádět úpravy, nezkomprimovaná.
Uzavřená (cooked) mapa = není možné upravovat, zkomprimovaná finální podoba mapy vhodná k distribuci.

První díl byl pouze jakýmsi úvodem, překladem základních prvků editoru. Zatím jsme nevytvořili nic. To bude náplní druhého dílu školy kartografie, kde si společně vytvoříme naši první mapu (scénář), vytyčíme si cíle, co vše by mapa měla obsahovat a zahrajeme si na bohy, když budeme tvarovat terén, vztyčovat hory, zaplavovat údolí vodou a podzemí zase lávou.

Těšíme se brzy na shledanou!

Tags: Heroes VII Mapa Editor

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.