Univerzita modování - 4. díl (třída hrdiny)

. Publikováno v Heroes 7. Zobrazení: 1377

Vítejte, studenti Heroes!
Pokud vás bavilo studium na škole kartografie, kde jste se seznámili se základy tvorby map, pak vás jistě zaujme i navazující studium na univerzitě, kde se budeme zabývat modifikacemi do Heroes VII.

A abychom neztráceli drahocenný čas, pustíme se rovnou do již čtvrté modifikace (dále už jen modu) a tou bude vytvoření vlastní třídy hrdiny Shadow Priest (mix magie světla a temnoty). Podívejte se nejprve na video, na kterém je vidět celý proces tvorby modu, a pak si povíme, jak se co a proč dělá.

Soubory použité v modfikaci:

Portrét
(PNG 50 kB)

Ikona spec.
(PNG 18 kB)

Ikona buf.
(PNG 15 kB)

Mapa
(RAR 2 MB)

Shlédnuto? Tak si pojďme ukázat nejdůležitější body tvorby tohoto modu:

 • Začátek jako vždy: dva hráči - dva hrdinové na mapě.
 • Následuje přepnutí do Unreal Editoru a uložení mapy: Shadowpriest.umap
 • Otevřete si Content Browser a můžeme začít.
 • Jelikož budeme vycházet z třídy hrdiny "Priest", poslouží nám k tomu účelu hrdina Amilcar. Dejte tedy vyhledat řetězec: A_Amilcar.
 • Označte a zkopírujte oba archetypy jak hrdiny A_Amilcar tak jeho globálního jména A_Amilcar_Name.
 • Překopírujte je do balíčku Shadowpriest a skupiny Hero.
 • Otevřete si archetyp jména a přepište jej na nějaké vaše, nebo např. Sherlen.
 • Nyní otevřete A_Amilcar a začněte dohledávat (pomocí ikony lupy) vazby na klíčové prvky, první si vyhledejte ikonu (portrét hrdiny) a zkopírujte.
 • Další dohledejte třídu hrdiny, kterou budeme měnit (Hero Class).
 • Vyberte jak třídu A_Haven_Magic_Balanced tak i archetyp postupu této třídy na další úrovně A_Haven_Magic_Balanced_Progress a zkopírujte je.
 • Teď dohledejte Specialization Ability, kterou později taktéž upravíme. Ovšem místo defaultní A_Tactician vyberte A_SoulvenomAura, která nám poslouží lépe a zkopírujte ji.
 • Nyní navažte vazbu na změněné jméno Global Name (pomocí zelené šipky): A_Amilcar_Name.
 • Jako první změňte portrét hrdiny pomocí Reimport a následně Compress Now.
 • Portrét rovnou navažte v sekci Icon.
 • Nyní navažte i Hero Class na zkopírovaný A_Hero_Magic_Balanced a také Specialization Ability na zkopírovaný A_SoulvenomAura.
 • To je prozatím vše a můžete se pustit do úprav zkopírovaných archetypů. Jako první bude A_Haven_Magic_Balanced_Progress, který se stará o náhodné přidělování 4 základních atributů: Útok, Obrana, Magie a Duch.
 • Upravte hodnoty dle vašeho uvážení, ale nezapomeňte, že součet všech těchto hodnot musí dávat 100 (%)!
 • Nyní otevřete A_Hero_Magic_Balanced a navažte právě upravenou položku A_Haven_Magic_Balanced_Progress.
 • Name přepište na novou třídu: Shadow Priest.
 • Položku Hero Attack můžete změnit z Light na Darkness. Dohledejte umístění lupou a změňte za temný útok.
 • Rozklikněte si nabídku Skills a zde můžete libovolně upravovat 10 pevně daných dovedností hrdiny. Pro názornost postačí úprava velmistrovských dovedností na magii světla a temnoty, spolu se spravedlností.
 • Vraťte se zpět do A_Amilcar a změňte ještě dvě dovednosti, které bude znát již od začátku hry na úrovni novic: magie světla a temnoty.
 • Stejně tak i níže přidejte dvě kouzla, která bude umět hned od začátku: Slabost a Vyléčení.
 • V položce Stats můžete upravit základní atributy hrdiny dle vašeho uvážení. Pokud jste změnili jeho útok, nezapomeňte změnit i Magic School na Dark a stejně tak i Melee Attack.
 • Pro zajímavost můžete nadefinovat i jaké jednotky bude mít, když jej najmete přes Sál hrdinů: Světelného a Temného elementála.
 • Poslední zbývá upravit specializaci. Otevřete A_SoulvenomAura a dohledejte ikonu a zkopírujte ji.
 • Rovnou můžete ikonu nahradit novou a zkomprimovat.
 • Změňte vazbu na upravenou ikonu. Přejmenujte název specializace a také upravte popisky.
 • School změňte z Might na Dark.
 • Dohledejte si buff, který tato specializace vytváří a zkopírujte jej a rovnou nahraďte vazbu na zkopírovaný.
 • Stejně tak nahraďte i druhou vazbu (1).
 • Nyní otevřete A_Dungeon_SoulvenomCrucible_BuffCreature a změňte efekt částic Particle Effect z otravy na temnou magii.
 • Effect Position nastavte na FXP_BELOW_TARGET čímž bude efekt umístěn pod jednotku a nikoliv nad ní.
 • Dohledejte ikonu otravy a zkopírujte ji. Ikonu rovnou nahraďte temným ohněm a také její vazbu.
 • Přepište název buffu a popis, který se zobrazí na nepřátelských jednotkách během boje.
 • School změňte z Earth na Dark.
 • V sekci Effect List zaškrtněte položku Use Creature/Hero Default Damage. Tím se nahradí statické poškození 40 za dynamické, které bude kopírovat poškození hrdiny (začíná na 22 a s každou dosaženou úrovní a případně artefaktem se zvyšuje).
 • Znovu nahraďte částicový efekt tak, jak bylo popsáno výše.
 • Pokud chcete, můžete pod efekt grafický přidat i efekt zvukový. Stačí do položky Sound Effect AkEvent vložit jakýkoliv zvuk, např. z nějakého kouzla.
 • Přepněte se do základního editoru, vyhledejte si Amilcara mezi hrdiny a umístěte jej na mapu namísto startovní pozice hráče 1.
 • Otevřete si vlastnosti tohoto hrdiny a nahraďte vazbu na nově vytvořeného Amilcara, a také mu dejte jednotky elementů (jelikož jej nebudeme najímat skrze město, musíme tak učinit ručně v editoru).
 • To je vše - nyní můžete otestovat nově vytvořeného hrdinu s novou specializací!

Tags: Heroes VII Mapa Editor

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.