Vychytávky - 4. díl (pasti)

. Publikováno v Heroes 7. Zobrazení: 1674

Vítejte, studenti Heroes!
Pokud máte všechna studia za sebou nebo si jen prostě chcete odpočinout, přinášíme vám speciální vychytávky, díky nimž budou vaše mapy do Heroes VII ještě zajímavější a zábavnější.

A abychom neztráceli drahocenný čas, pustíme se rovnou do čtvrté vychytávky, kterou jsou pasti. Pomocí tohoto návodu můžete hrdinům nachystat nejedno překvapení a oslabit či dokonce zabít jejich jednotky nebo hrdiny samotné. Nakonec připravíme kouzlo, které bude sloužit k odhalení pastí na mapě. Podívejte se nejprve na video, na kterém je vidět celý proces tvorby, a pak si povíme, jak se co a proč dělá.

Soubory ke stažení:

Mapa

(RAR 134 kB)

Shlédnuto? Tak si pojďme ukázat nejdůležitější body tvorby:

 • Nejprve vložte na mapu standardně dva hrdiny. Kolem nich vytvořte bariéru (Passability > Blocking), aby hrdinové nemohli před pastmi utéct. Následně otočte hrdiny proti sobě a vložte k prvnímu objekt Arcane Shrine Unskilled 1, který později poslouží k naučení kouzla pro odhalení pastí.
 • Přepněte se do Unreal Editoru a otevřete Content Browser.
 • Vyhledejte řetězec: inferno (při zaškrtnutí Static Meshes) a vyberte SM_Inferno_Wall_A.
 • Přetáhněte pekelnou zeď na mapu a pomocí otáčení a kopírování vytvořte uzavřenou zeď kolem dokola (dle videa).
 • Na mapu vložte dva spouštěče, které využijeme jako pasti (Add Heroes7 Object > Add CellTrigger Army).
 • Otevřete Content Browser a vyhledejte: lightning (při zaškrtnutí Particle Systems) a vyberte PS_LightningBolt_Impact. Tento efekt přetáhněte na mapu a bude představovat první bleskovou past.
 • Prozatím si efekty dávejte vedle spouštěčů pastí, později je přesuneme na místo pasti.
 • Vraťte se do Content Browseru a tentokrát vyhledejte: fear a vyberte PS_FaceOfFearImpact.
 • Otevřete vlastnosti H7ArcaneLibrary_0 a změňte hodnotu Number of spells granted (per rank) na 1 a zaškrtněte položku Use Custom Ability List. Klikněte na zelené plusko (Add a new item).
 • V Content Browseru vyhledejte: ylath a vyberte A_YlathsClairvoyance a pomocí zelené šipky navažte vazbu na toto kouzlo.
 • Nyní vyberte první spouštěč a spusťte Kismet. Přes pravé tlačítko myši vložte Cell triger (New Event Using H7CellTriggerArmy_0 > Cell Event).
 • Ve vlastnostech změňte položku Max Trigger Count na 1, čímž se past spustí jen jednou.
 • Na mapě si označte startovní pozici hrdiny a vytvořte v Kismetu proměnnou (New Object Var Using H7PlayerStart 3).
 • Abychom hrdinu zastavili na místě pasti a neutekl dál, vytvoříme akci Set Hero Movement Points (New Action > H7Actions_Hero).
 • Spojte výstup OnArmyEnter se vstupem In a proměnnou hráče napojte na Interacting army a Instigator.
 • Dále vytvořte akci Toggle (New Action > Toggle) a propojte výstup Out se vstupem Turn On. Na mapě vyberte první efekt (blesk) a v jeho vlastnostech odškrtněte Auto activate.
 • V Kismetu vytvořte proměnnou efektu (New Object Var Using Emitter_5) a napojte jej na vstup Target.
 • Abyste dali hráči nějakou zpětnou vazbu krom efektu pasti na mapě, vytvořte poznámku, kam můžete vepsat informaci, jaká past byla spuštěna a co způsobuje (New Action > H7NarrationActions > Show Note).
 • Nezapomeňte napojit poznámku z výstupu Out do vstupu In a změnit ikonku na blesk (Air_Lightning_Bolt).
 • Teď chybí už jen přidat zvuk blesku přes akci AkAudio (New Action > AkAudio > AkPostEvent), vložení provedete přes zelenou šipku a vybráním zvuku v Content Browseru: spell_lightning_bolt. Nezapomeňte ještě napojit zvuk hned za akci zastavení hrdiny.
 • Tím máte první past hotovou. Můžete si vytvořit komentář a celou sekvenci pojmenovat Lightning trap.
 • Přepněte se na mapu, posuňte efekt blesku vlevo na pole pasti a zkuste si mapu otestovat.
 • Pro druhou past vyberte druhý spouštěč a v Kismetu si zkopírujte kompletně celou první sekvenci s následujícími úpravami: přiřaďte novou proměnnou (Assign H7CellTriggerArmy_1 to Event(s)) pro spouštěč a pro efekt lebky (Assign Emitter_6 to Object Variable(s)). U efektu vypněte Auto activate a posuňte jej na místo pasti. Dále upravte text poznámky a ikonu (Dark_Fear). Jako poslední ještě najděte správný zvuk (spell_face_of_fear_impact) a nahraďte původní.
 • Novinkou u druhé pasti bude akce, kdy dojde k tomu, že polovina aktuální armády hrdiny uteče ve strachu pryč. Toho docílíte použitím této akce: New Action > H7Actions_Hero > Change all Hero Unit stacksizes.
 • Akci napojte z výstupu Toggle Out do vstupu In. Ve vlastnostech nastavte položku Operator na Substract a Percentage na 50 (dojde tedy k odečtení 50%). Vstup Interacting army napojte na původní proměnnou hrdiny.
 • Tím je i druhá past připravena a vy ji můžete otestovat.
 • Zbývá ještě vytvoření sekvence, která bude hlídat seslání kouzla a v momentě, kdy se tak stane, odhalí pasti na mapě.
 • Vytvořte událost: New Event > H7Trigger_Hero > Hero casted Ability. V Content Browseru najděte a vyberte kouzlo Ylathova jasnozřivost (A_YlathsClairVoyance) a pomocí zelené šipky jej navažte ve vlastnostech události.
 • Samotné odhalení bude vytvořeno formou zobrazení efektu: New Action > Toggle > Toggle. Spojte výstup Out se vstupem Turn On a vytvořte ještě akci zvuku: New Action > AkAudio > AkPostEvent. Rovněž propojte výstup Out se vstupem Post.
 • Zvuk zkuste najít nějaký odpovídající "odhalení", například ten, co se spouští při hledání pokladu (spell_treasure_reveal).
 • Přepněte se do Content Browseru a najděte: unitselection a vyberte UnitSelection1x1. Efekt přetáhněte dvakrát na mapu.
 • Odškrtněte Auto Activate a přesuňte každý z efektů na místo pastí. V Kismetu pak vytvořte dvě proměnné, každou pro jeden efekt (New Object Var Using Emitter_8, 9).
 • Obě proměnné napojte na vstup Target.
 • A tím máte hotovo. Kdykoliv nyní hrdina sešle kouzlo Ylathova Jasnozřivost, nejen že odhalí část doposud neobjevené mapy, ale zároveň získá přehled o všech pastech, kterým by se měl vyhnout.

Tags: Heroes VII Mapa Editor

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.