Heroes VII: Příběh desetileté války (6. část)

. Publikováno v Heroes 7. Zobrazení: 1605

Autor překladu: Caius


Předchozí díly:


848 YSD - Rohy krví zbrocené

Dlouhé tesáky

Z východu Gryfích hor sestoupila masa skřetů -zjevně netečná vůči sněhu a chladu- a vybojovala řadu snadných
vítězství nad armádou Vlků. Města a vesnice, která ovládl Štefan, byly jedna po druhé osvobozovány, dokud
nezůstal Vlky obsazen pouze Voronův vrch. Krutí válečníci orků brzy zaplnili kopce a lesy kolem pevnosti.

Ačkoliv měli skřeti jen malou naději, že Voronův vrch dobyjí, mohli držet Štefana v pasti. Velitel orků, Kente z rodu
Whitespear, si byl jist, že Vlka jeho „klec“ brzy unaví a bude ochoten vyjednávat o podmínkách svého propuštění.
Jediné, co museli skřeti udělat, bylo vyčkat a přestát zimu. 

Jakmile se objevily první známky jara, Štefan z Vlka přistoupil na Kentovy podmínky. Vévoda byl i se zbytky svého
vojska eskortován zpět k hranicím svého vévodství, zatímco skřeti se rozptýlili po všech větších městech Gryfů,
aby posílili tamní posádky. Byla to zpráva, jasná a zřetelná: Gryfí hnízdo bylo ubráněno.

Kente převzal velení nad oddílem skřetích bojovníků a vyjel na jihozápad přeskupit se s Ivanovým vojskem
a informovat vévodu o dohodě, k níž dospěli náčelníci různých skřetích kmenů. 

Krvavé smlouvy

Amílcar z Býka, poražený, ale nezlomný, byl tou dobou zpátky v Šerosvitu, kde si lízal své rány. Když se dozvěděl o Štefanově situaci, začal okamžitě přemýšlet nad tím, jak Vlkovu chybu využít ku svému prospěchu. Zatímco byl Štefan uvězněn na severu, mohl Amílcar přesunout vojsko na východ a ukrást zpět některá dlouho okupovaná území v pohraniční.

Utrpěl však mnoho ztrát a potřeboval posily – a potřeboval je rychle, jinak se mu okno příležitosti uzavře. Stále zvažoval své možnosti, když k němu přistoupil muž, jemuž se nějak podařilo obejít jeho stráže. Vlasy toho muže byly černé jako uhel, jeho kůže bledá a oči mu zářily zlověstně zelenou barvou. Amílcar věděl, co je zač – byl to upír ze zničeného údolí Hereshe, ležícího daleko na jihu.

Když byl Amílcar mladší, bojoval proti nekromantům z Domu Eterna ve Válce zlomené hole, a téměř přišel o život. Uzavřel se před vzpomínkami na hrůzy, jichž byl svědkem, na to šílenství a nesmyslnou zkázu. Nějak se mu podařilo přežít setkání se Smrtí, ale když ucítil závan jejího strašného dechu na své tváři, zbělaly mu vlasy.

Amílcar nekromanty v lásce neměl - měl však možnost „z první ruky“ zakusit moc temných sil, kterými vládli, a moc je něco, co uznával – a potřeboval. Rozhodl se proto alespoň vyslechnout, co měl upír na srdci. A obzvláště proto, že tento upír byl jeho příbuzným – nebo aspoň kdysi býval. Jmenoval se Giovanni dela Segadora. 

Giovanni přišel Amílcarovi nabídnout jisté spojenectví. Nekromanté poskytnou Býkovi několik legií žoldnéřů Černé stráže, a jediné, co za to požadují, je Illuma-Nadin. Tato bašta nekromantů stojící na společné hranici Hereshe a Býčího vévodství byla během Války zlomené hole dobyta čaroději a od té doby je okupována býčí armádou. A Pavoučí kult ho nyní chce zpátky.

Amílcar dlouho neotálel. Černí strážci byli krutí a nemilosrdní, a přestože měli vazby na Pány smrti z Hereshe, byli alespoň stále naživu.

O pár týdnů později posílená býčí armáda zahájila útok na Vlčí vévodství.

Mezi Shadris a Sorleth

Když přišlo léto, velká část území Chrtů byla dobyta Rowenou z Jednorožce, jež se připravovala obléhat Whitecliff. O triumf však byla oloupena, když dostala zprávu o vstupu vojsk Seamuse z Jelena do Jednorožčího vévodství. 

Díky zásobám dřeva, které hromadil v několika uplynulých letech, nebyly Jelenovy válečné ambice poznamenány krutou zimou. Zatímco ostatní vévodové válčili mezi sebou, Seamus hromadil vlastní síly. Twintree a Dunmoor měly brzy padnout před legiemi Jelenů. 

Rowenu čekalo na jihu dlouhé a náročné obléhání zatímco na severu byla napadena její vlastní území. Jednorožčí vévodkyně se ve svém tažení unáhlila, a nyní se musela rozhodnout, jak říkají elfové, mezi Shadris a Sorleth.

Také Ivan čelil nelehké situaci. Setkal se s Kentem poblíž Skarenského opatství, jednoho z nejstarších chrámů Elratha, a dozvěděl se, že většina skřetích náčelníků přišla na pomoc Gryfímu vévodství, aby uctila přátelství mezi jejich předky - Kraalem a Slavou. Nyní považovali svůj dluh za splacený a chystali se (s výjimkou Kenta a skupinky bojovníků) brzy navrátit zpět do hor a držet se od této „Války mléčných zubů“, jak ji nazvali, dál.

Ivan, hledajíce radu, se rozhodl opatství navštívit v naději, že mu Elrath ukáže znamení. K jeho překvapení na ně uvnitř čekaly dvě postavy – jednou z nich byl elfí druid, jenž se představil jako Tieru, a druhou byla andělka Murazel, která se mu nabídla odhalit pravdu o Sandalfonově smrti.

Tags: Heroes VII Příběh

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.