Heroes VII: Příběh desetileté války (8. část)

. Publikováno v Heroes 7. Zobrazení: 1656

Autor překladu: antalyan


Předchozí díly:


850 YSD Jelení císař

Neočekávané oznámení

Po porážce Amilcara se spojenectví mezi gryfem a vlkem vydalo na západ, se záměrem podporovat Rowenu z Jednorožce, která se snažila vést válku na dvou protilehlých frontách. Ale brzy poté, co spojenci přešli hranici mezi Vlčím a Chrtím vévodstvím, nečekaní poslové se zjevili každému veliteli, generálovi, a samozřejmě vévodům a vévodkyním. Říci, že se ti kurýři zhmotnili ze vzduchu, by nemělo být přehnané. Byli slávou Elratha.

Tito světelní elementálové byli často používáni církví světla, když bylo třeba doručit důležité zprávy včas. Tentokrát byla zpráva, kterou přinesli, jednoduchá. Císař byl vybrán. A tím císařem nebyl nikdo jiný než Seamus na Feidh, jelení vévoda.

Zpráva byla velkým šokem a překvapením pro většinu lidí, protože církev zůstala v minulých letech relativně potichu, a po debaklu Konkláve nového úsvitu byla jejich legitimita zvolit nového vládce pro Říši silně sporná. Jak se ukázalo, církev byla shromážděna kolem charismatické postavy arcibiskupa Viléma. Hrdina Války o zlomenou hůl, Wilhelm, se rozhodl podpořit Seamusova tvrzení, a podařilo se mu přesvědčit církevní úřady, aby učinily totéž, v zájmu uklidnění situace v Říši, jež byla občanskou válku zcela rozvrácena.

Po sedmi letech války byli lidé Svaté Říše až příliš ochotni nechat církev rozhodnout, kdo by jim měl vládnout, výměnou za návrat k míru a stabilitě.

Netrvalo dlouho a Enguerrand z Chrta a Amilcar z Býka zahodili pýchu a ambice stranou a přísahali věrnost novému císaři. O několik týdnů později, pod tlakem svých lidí, Rowena z Jednorožce musela složit zbraně a padnout na kolena. Ale zatímco oznámení účinně přineslo dočasné ukončení bojů, mír byl stále vzdálený sen, protože Ivan a Stefan stále odmítali uznat nového císaře.

Vnitřní křížové výpravy 

Seamus ustanovil svůj císařský dvůr v Horncrestu, který bylo již hlavním městem Jeleního vévodství. Jedním z jeho prvních císařských dekretů bylo povolání křižáckých sil. Tyto pluky byly zbytky sil, které kdysi pronásledovaly rebely skřetů až na konec známého světa. Rozptýleni v Sahaarské poušti a jiných nebezpečných místech na hranicích Říše, křižáci strávil několik posledních staletí sledováním sousedů Říše. Jen císař měl sílu je povolat. 

Na veřejném místě uprostřed ruin Sokolího vrchu, Seamus rozkázal křižákům, aby přinesli chléb a jiné prostředky do nejvíce zničených oblastí svého panství, aby se mohl ukázat jako spravedlivý a moudrý vládce. Brzy se stal populární mezi mnoha občany Říše.

Velvyslanci sousedních národů brzy navštívili Seamusův dvůr, aby posoudili nového vládce nejmocnějšího národa světa. Máme štěstí, že delegace poslána Stříbrnými městy nezahrnovala nikoho jiného, než Ivanovu starou "přítelkyni", čarodějku Tanis rodu Anima. Po několika měsících na Seamusově dvoře, Tanis začala posílat Ivanovi zprávy o záležitostech projednávaných v Horncrestu, a to, co se skutečně děje v "zemích jeleního císařství". 

Seamus propagoval, že křižáci pomohou obnovit pořádek a spravedlnost v Říši, protože většina z armád Říše byla zdecimována v průběhu sedmi let vnitřního konfliktu. Ale Tanisiny informace jasně ukázaly, že jejich skutečným cílem bylo prosadit Seamusovu autoritu, v případě potřeby i silou zbraní.

Obnovení násilností

Došlo k mnoha zatčením a krutostem za účelem zbavit se protistátních prvků. Vesnice byly vypáleny za to, že prokázaly v minulosti sympatie k Ivanovi nebo Stefanovi. Zatímco Seamus rozdával chléb v jedné části Říše, jeho křižáci prováděli hromadné popravy v jiné oblasti.

Dokonce i poté, co zprávy Tanis byly potvrzeny mými vlastními agenty, Ivan nebyl ochoten přijmout žádné kroky proti císaři. Byl tam ještě jeden člověk, se kterým si chtěl Ivan promluvit před odchodem do války. Tato osoba byla Nolwenn, Seamusova nejstarší dcera, se kterou měl Ivan před válkou jistý vztah. Ivan si pamatoval Seamuse jako dobrého člověka, kterého Nolwenn milovala, a potřeboval vědět, kolik z toho zůstalo v muži nyní sedícím na císařském trůně.

Po mnoha manévréch a pletichách, které by byly příliš dlouhé a únavné na to popisovat je tady a teď, se mi podařilo domluvit schůzku mezi Nolwenn a Ivanem v Talonguardu, hradě postaveném Ivanovým předkem Antonem z Gryfa.

Podle Nolwenn si její otec vypěstoval posedlost myšlenkou stát se císařem po Maevině smrti. Teď, když dosáhl svého cíle, podléhal častým změnám nálady, stejně jako záchvatům vzteku a deprese. Nejdříve Nolwenn toto chování považovala jako vyplývající z - pochopitelného - stresu z jeho nové odpovědnosti, a dělala to nejlepší, aby ho uklidnila. Ale Seamus byl stále méně a méně tolerantní k laskavosti svých dcer, dokonce je začal podezřívat z postranních úmyslů. Před několika dny je dokonce obvinil ze spiknutí proti němu. Nolwenn bolelo to přiznat, ale její láska k otci se měnila v strach.

V době, kdy Nolwenn odešla, Ivan učinil rozhodnutí. PoužijeTalonguard jako jeho základ svých operací, s cílem shromáždit jeho a Stefanovy síly, vyrazit na Horncrest a odstranit Seamuse ze Svatého trůnu. Samozřejmě, že díky informacím, které jsem získal na svém místě, Ivan už věděl, že za hranicemi Jeleního vévodství se Seamus také připravuje na válku...

Tags: Heroes VII Příběh

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.