Heroes VII: Magie a pokřiky

. Publikováno v Heroes 7. Zobrazení: 10273

Magie v sedmém dílu stále ctí svět Ashan, ve kterém se tato hra i odehrává, a tak zůstávají staré známe školy magie: země, vzduchu, vody, ohně, světla, temnoty a základní magie. K tomu se pro bojovníky, kteří neradi utrácí manu, přidávají ještě válečné pokřiky. Kouzla jsou zase zpět v magickém cechu, odkud se je vaši hrdinové učí a navíc je třeba zvyšovat atribut magická znalost, aby se hrdinové mohli učit silnější kouzla (úrovně 2 a výše).

Stejně jako v předchozích dílech je síla kouzel přímo závislá na hodnotě atributu hrdiny magie a také na magických dovednostech.

Novinkou je možnost při stavbě magického cechu ve městě vybrat jednu specializovanou školu magie, která se vždy objeví na každé úrovni (alespoň 1 kouzlo). Tato možnost je k mání při postavení první úrovně cechu. Zároveň mají národy své preferované magie, od které najdete v cechu vždy nějaké to kouzlo a naopak zakázané magie, které se v daném městě (frakci) nesmí vyučovat.

Preferované a zakázané magie
 
Azyl

Akademie

Nekropole

Tvrz

Sylvanští elfové

Kobka

Pevnost
Preferovaná -
Zakázaná - - - -


Magie vzduchu
Kouzlo Cena Cech magie Seslání Popis

Ylathova jasnozřivost

10
I. mapa dobrodružství Okamžitě odhalí kruhovou oblast s poloměrem X kolem cílového místa.

Bouřné šípy

10
I. bojiště Zvyšuje útok cílové přátelské jednotky útočící z dálky o X, a to na dobu 3 kol.

Bleskový výboj

10
I. bojiště Uštědří X až Y poškození vzduchem všem jednotkám v blízkosti na začátku tahu jednotky.
Pokud není žádná jednotka v blízkosti, kouzlo zůstane aktivní.

Poryv větru

20
II. bojiště Okamžitě odsune cílovou jednotku o X polí v přímém nebo o Y polí v diagonálním směru.

Blesk

10
II. bojiště Okamžitě způsobí cílové jednotce X až Y poškození vzduchem.

Cyklón

30
III. bojiště Způsobí X až Y poškození vzduchem všem jednotkám v oblasti 2x2 a okamžitě je přemístí
do okolní oblasti 8x8.

Bleskové reflexy

35
III. bojiště Poskytne další zásah s bonusem X k útoku zblízka. Efekt trvá po dobu 3 kol. Pokud nepřítel
může oplácet, útok navíc se provede po oplácení.

Řetězový blesk

50
IV. bojiště Okamžitě uštědří X až Y poškození vzduchem cílové jednotce a poté postupně zraní až tři další
náhodné jednotky v blízkosti, přičemž účinnost je vždy poloviční.

Nevypočitatelná bouře

X
-
datadisk TbF
bojiště Vytvoří nevypočitatelnou bouři v cílové oblasti 4x4 na dobu X bojových kol. Jednotky bojující
z dálky v této oblasti získají +X k útoku. Jednotky zaměřené dálkovými útoky jsou v této
oblasti považovány za kryté a obdrží pouze 10% normálního poškození.

Magie země
Kouzlo Cena Cech magie Seslání Popis

Sylannina odměna

10
I. mapa dobrodružství Zdvojnásobuje rychlost produkce cílové pily nebo dolu na rudu ve stejné oblasti kontroly,
a to na dobu X dnů.

Kamenná kůže

10
I. bojiště Zvyšuje o X obranu cílové přátelské jednotky na dobu 3 kol.

Regenerace

5
I. bojiště Vyléčí o X cílovou přátelskou jednotku na začátku jejích příštích 3 kol.

Zapletení

10
II. bojiště Snižuje o X pohyblivost cílové nepřátelské jednotky a zabrání jí v používání schopností
založených na pohyblivosti, a to na dobu 3 kol.

Jedová sprška

15
II. bojiště Způsobí X poškození zemí cílové nepřátelské jednotce na začátku jejích příštích 3 kol.

Kamenné hroty

20
III. bojiště Způsobí X poškození zemí všem jednotkám v cílové oblasti ve tvaru znaku plus, a to okamžitě.

Zemětřesení

25
III. bojiště Způsobí X poškození zemí všem jednotkám stojícím na zemi a způsobí Y poškození zemí všem
městským hradbám a věžím, a to okamžitě. Poškozená opevnění utrpí dvojnásobné poškození.

Jedovatý mrak

50
IV. bojiště Vytvoří jedovatý oblak v cílové oblasti 3x3, který se bude v každém směru rozšiřovat o 1 pole
po dobu 3 kol. Oblak okamžitě způsobí X poškození zemí všem jednotkám v oblasti a na začátku
tahu všech jednotek a také všem jednotkám, které do oblaku vstoupí.

Roj vos

X
-
datadisk TbF
bojiště Sešle na cílovou nepřátelskou jednotku roj vos. Roj způsobí X fyzického poškození
při svém seslání a jednotka bude trpět postihem -X ke štěstí až do konce kola jednotky.
Na začátku tahu jednotky s rojem se roj přesune na jinou nepřátelskou jednotku.

Magie ohně
Kouzlo Cena Cech magie Seslání Popis

Arkathovo požehnání

20
I. mapa dobrodružství Způsobí X až Y poškození ohněm náhodně vybranému nepřátelskému cíli na začátku příští bitvy.

Ohnivý šíp

10
I. bojiště Okamžitě způsobí cílové jednotce X až Y poškození ohněm.

Spalující odhodlání

10
I. bojiště Zvyšuje o X morálku cílové přátelské jednotky na dobu 3 kol.

Vnitřní plamen

15
II. bojiště Zvýší o X útok a o Y iniciativu cílových jednotek, a to na dobu 3 kol.

Ohnivá stěna

20
II. bojiště Vytvoří ohnivou stěnu na cíli o rozměrech 1x5, která vydrží po dobu 3 bojových kol.
Stěna způsobí X až Y poškození ohněm všem jednotkám v oblasti na začátku jejich
tahu a také všem jednotkám, které stěnou projdou.

Zuřivost

35
III. bojiště Způsobí, že cílová jednotka napadne jakoukoli náhodně vybranou jednotku v blízkosti pomocí
bonusu X k útoku.

Ohnivá koule

25
III. bojiště Způsobí X až Y poškození ohněm všem jednotkám v cílové oblasti 3x3, a to okamžitě.

Armagedon

50
IV. bojiště Způsobí X až Y poškození ohněm všem jednotkám, a to okamžitě.

Ohnivý strážce

X
-
datadisk TbF
bojiště Vyvolá na cílovém prázdném poli ohnivého strážce 1x1. Strážce zde vydrží do konce příštích
2 bojových kol nebo do svého zničení. Ohnivý strážce vystřelí oheň na konci každého bojového
kola po dvou náhodně vybraných nejbližších nepřátelských jednotkách a po první nepřátelské
jednotce, která v bojovém kole provedla útok z dálky.

Magie vody
Kouzlo Cena Cech magie Seslání Popis

Shalassina nádoba

10
I. mapa dobrodružství Na nedaleké vodní hladině okamžitě vyvolá loď.

Mlžný opar

20
I. bojiště Cílová jednotka se nemůže stát cílem útoků z dálky a nemůže provádět útoky na dálku ani používat
aktivované schopnosti, a to na dobu 3 kol, nebo dokud neutrpí poškození.

Blizard

10
I. bojiště Vytvoří sněhovou bouři na cíli o rozměrech 4x4, která vydrží po dobu 3 bojových kol. Jednotky
začínající své kolo mají sníženou pohyblivost o X až do konce svého kola.

Mrazivý šíp

10
II. bojiště Okamžitě způsobí cílové jednotce X až Y poškození vodou.

Ledový úder

10
II. bojiště Cílová přátelská jednotka způsobí při svém útoku dalších X až Y poškození vodou. Trvá po dobu 3 kol.

Kruh zimy

20
III. bojiště Způsobí X až Y poškození vodou všem jednotkám v cílové kruhové oblasti 3x3, a to okamžitě.

Tekutá membrána

20
III. bojiště Snižuje jakékoli poškození cílové přátelské jednotce o X na dobu 3 kol.

Tsunami

40
IV. bojiště Způsobí X až Y poškození vodou všem jednotkám v cílové oblasti a okamžitě posune malé jednotky
o 2 pole nazpět. Cílová oblast má rozsah 5 sloupců.

Mrazivá koule

X
-
datadisk TbF
bojiště Vyvolá na cílovém prázdném poli mrazivou kouli 1x1 s X body zdraví. Strážce zde vydrží
do konce příštích 2 bojových kol nebo do svého zničení. Na konci každého bojového kola mrazivá koule
projde jakoukoli překážkou vstříc nejvzdálenějšímu prázdnému poli vedle nepřátelské jednotky.
Vydá auru 3x3, která způsobí X až Y poškození vodou nepřátelským jednotkám, které navíc utrpí
-X k pohyblivosti na dobu X kol.

Magie temnoty
Kouzlo Cena Cech magie Seslání Popis

Malassino pokušení

20
I. mapa dobrodružství Do konce dne zvyšuje o X% šanci, že se neutrální armády budou chtít přidat k hrdinovi.

Zoufalství

10
I. bojiště Snižuje o X morálku cílové nepřátelské jednotky na dobu 3 kol.

Slabost

10
I. bojiště Snižuje o X útok cílové nepřátelské jednotky na dobu 3 kol.

Tvář strachu

15
II. bojiště Útoky způsobené cílovou spojeneckou jednotkou způsobí, že nepřátelé utečou
o 2 políčka místo oplácení a snižuje jejich morálku o X na dobu 3 kol.

Očista

50
II. bojiště Odstraní X pozitivních magických efektů z cílové nepřátelské jednotky, a to okamžitě.

Agónie

20
III. bojiště Způsobí X až Y poškození temnotou cílové nepřátelské jednotce na začátku jejích
příštích 3 kol.

Stínový obraz

40
III. bojiště Vyvolá kopii cílové skupiny jednotek s velikostí X% originálu. Kopie se zničí, jakmile
utrpí jakékoli poškození.

Stínový plášť

80
IV. bojiště Příští 1 (max 2) útoky automaticky minou cílovou přátelskou jednotku. Efekt trvá
po dobu 3 kol, nebo dokud všechny útoky neminou.

Vtíravý mor

X
-
datadisk TbF
bojiště Několik náhodných nepřátelských jednotek utrpí postih "Vtíravý mor" ve chvíli seslání
kouzla a na začátku příštích 2 bojových kol. Ovlivněné jednotky mají -X k útoku
a utrpí X poškození temnotou na konci bojového kola.

Magie světla
Kouzlo Cena Cech magie Seslání Popis

Elrathovo přesvědčení

20
I. mapa dobrodružství Zvyšuje do příští bitvy hrdinovu obranu o X a vůdcovství o Y.

Vyléčení

20
I. bojiště Vyléčí a oživí X bodů zdraví cílové přátelské jednotky, nebo způsobí X až Y poškození světlem
cílové nepřátelské nemrtvé jednotce, a to okamžitě (bez vlivu na: konstrukty).

Sluneční paprsek

10
I. bojiště Okamžitě způsobí cílové jednotce X až Y poškození světlem.

Nebeská zbroj

20
II. bojiště Absorbuje až X poškození od přátelské cílové jednotky, a to po dobu 3 kol.

Očistné světlo

50
II. bojiště Odstraní negativní magické efekty z cílové přátelské jednotky, a to okamžitě.

Odplata

20
III. bojiště Způsobí X až Y poškození světlem všem jednotkám útočícím na cílovou přátelskou jednotku.
Efekt trvá po dobu 3 kol.

Sluneční erupce

30
III. bojiště Způsobí X až Y poškození světlem nepřátelským jednotkám zasaženým 1 z 8 paprsků,
který vylétne z cílového místa do 8 směrů. Jednotky a překážky paprsky zablokují. Cílové
místo musí být prázdným polem.

Vzkříšení

45
IV. bojiště Vyléčí a oživí X bodů zdraví cílové přátelské jednotky, a to okamžitě. Cílová jednotka bude
léčit a oživovat všechny přátelské jednotky o Y bodů zdraví v blízkosti po dobu 3 kol
(bez vlivu na: nemrtvé a konstrukty).

Vyvolání
Zlatého draka

0

Zlaté
pírko
bojiště Vyvolá X Zlatých draků v cílové oblasti 2x2.

Mučedník

X
-
datadisk TbF
bojiště Cílová přátelská jednotka se stane mučedníkem. Kdykoli jakákoli jiná přátelská jednotka utrpí
poškození, X% z tohoto poškození se přesměruje na mučedníka. Všechny ostatní jednotky
dostanou +X k morálce. Efekt trvá po dobu X bojových kol, nebo dokud mučedník nezemře.

Základní magie
Kouzlo Cena Cech magie Seslání Popis

Okamžité přivolání

10
městská
brána
mapa dobrodružství Teleportuje hrdinu a jeho armádu do nejbližšího přátelského města pomocí městské brány,
a to okamžitě. Nefunguje mezi povrchem a podzemím.

Odhalení pokladu

5
obelisk mapa dobrodružství Odhalí Ashinu slzu, pokud je skryta, na místě, kde sesílatel kouzlo seslal, nebo o 1 pole od něj.
Kouzlo spotřebuje zbývající pohyblivost hrdiny.

Okamžité posily

X
I. mapa dobrodružství Teleportuje vybrané jednotky z nejbližšího přátelského města pomocí městské brány k hrdinovi,
a to okamžitě. Cena many záleží na počtu jednotek, které se mají teleportovat. Nefunguje mezi
povrchem a podzemím.

Ovládání času

5
I. bojiště Zvyšuje iniciativu cílové přátelské jednotky o X nebo snižuje iniciativu cílové nepřátelské jednotky
o X na dobu 3 kol.

Osudové štěstí

10
I. bojiště Zvyšuje štěstí cílové přátelské jednotky o X na dobu 3 kol.

Teleportace

10
II. bojiště Teleportuje cílovou přátelskou jednotku na volné místo do vzdálenosti X, a to okamžitě.

Zrušení magie

50
II. bojiště Odstraní všechny magické efekty z cílové jednotky, a to okamžitě.

Imploze

30
III. bojiště Způsobuje poškození ve výši X% celkového zdraví cílových jednotek jako poškození základní
magií a přitáhne všechny jednotky do vzdálenosti 3 polí od cíle k cíli, a to okamžitě.

Vyvolání elementála

50
III. bojiště Vyvolá X náhodných elementálů do cílové oblasti 2x2, a to okamžitě.

Časový zámek

80
IV. bojiště Cílová jednotka nemůže jednat a je s ní zacházeno jako s nepřítomnou, ale Časový zámek
lze zrušit. Efekt trvá do začátku příštího bojového kola.

Vzplanutí duše

X
-
datadisk TbF
bojiště Všechny nepřátelské jednotky v cílové oblasti 4x4 utrpí X bodů základního poškození a dalších
X% z tohoto množství za každou přátelskou skupinu jednotek v oblasti.

Válečné pokřiky
Pokřik Popis

Kupředu!
+X k iniciativě a +Y k pohyblivosti pro přátelské jednotky. Trvá po dobu 1 bojového kola.

Držet pozici!
+X k obraně pro přátelské jednotky. Pohybující se jednotky ztratí pokřik Držet pozici! Efekt trvá po dobu 1 bojového kola.

Zahájit palbu!
+X k útoku přátelským jednotkám bojujícím zdálky. Efekt trvá po dobu 1 bojového kola.

Do boje
+X k útoku přátelským jednotkám bojujícím zblízka. Efekt trvá po dobu 1 bojového kola.

Pozor!
+X k útoku a +Y k obraně pro přátelské jednotky. Trvá po dobu 1 bojového kola.

Tags: Heroes VII Kouzla

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.