Heroes VII: Příběh

. Publikováno v Heroes 7. Zobrazení: 9862

Pojďte se spolu s námi ponořit do událostí, které předcházeli tažením v Heroes VII a vyslechněte si příběh o desetileté válce, který vám poodhalí souvislosti děje kampaně. Tyto příběhy pro vás zpracovali: Antalyan, Bušák a Caius.

Rovněž se zde můžete dočíst spoustu zajímavých příběhů a legend o samotném světě Ashan a o národech, které tento svět obývají. Poznejte dračí bohy, mocné čaroděje, obávané démony nebo pronikněte do tajů samotného stvoření světa.

             
  Příběh desetileté války (1. část)   Mýty stvoření a Dračí bohové  
  Příběh desetileté války (2. část)   Sar-Elam a Démoni  
  Příběh desetileté války (3. část)   Čarodějné domy  
  Příběh desetileté války (4. část)   Svobodná města  
  Příběh desetileté války (5. část)   Azyl  
  Příběh desetileté války (6. část)   Akademie  
  Příběh desetileté války (7. část)   Nekropole  
  Příběh desetileté války (8. část)   Tvrz  
  Příběh desetileté války (9. část)   Sylvanští a Temní elfové  
  Příběh desetileté války (10. část)   Pevnost  
             
             

   


Mýty stvoření

Na začátku byla Magie a Prázdnota. Z Magie vzniklo Kosmické vejce. Uvnitř Vejce se Základní magií až do svého zrodu živila dvojčata Asha a Urgash, Sestra a Bratr, Řád a Chaos. Bratr Urgash si užíval nekonečných možností Magie a snil o její neomezené svobodě, sestra Asha se rozhodla dát Magii tvar a smysl. Asha definovala a pojmenovala šest “barev” magie, které rozpoznala při letech kosmickou Prázdnotou a učinila z nich vlákna, ze kterých utkala vesmír: Temnota, Světlo, Země, Oheň, Voda a Vítr. Z těchto barev Asha dala vzniknout šesti dračím dětem, které měly za úkol vést a vládnout jejímu stvoření. Malassa byla dcerou Temnoty, Elrath synem Světla, Sylanna dcerou Země, Arkath synem Ohně, Shalassa dcerou Vody a Ylath synem Vzduchu. Společně pak stvořili svět Ashanu.

 

     
 


Dračí bohové

Draci jsou základními bohy Ashanu a ztělesněním magie. Ashanští domorodci o existenci bohů ví a respektují je, přestože ne vždy k nim cítí posvátnou hrůzu. Když se přísahá, přísahá se na bohy a jejich přítomnost se promítá i do každodenních konverzací. V současnosti se po Ashanu pohybují již pouze menší draci. Tito avataři dračích bohů jsou jen chabým odrazem velikosti a slávy skutečných dračích bohů. Skuteční dračí bohové čekají v Duchovní sféře, nechávají se uctívat a očekávají den, kdy se budou moci vrátit. Zářící andělé uctívají Elratha, dračího boha Světla. Tajemné zrůdy bez tváře slouží Malasse, draku Temnoty. Tiší a hloubaví elfové jsou připoutáni k Sylanně, draku Země. Hrdí a odolní trpaslíci uctívají Arkatha, draka Ohně. Moudří plazi Nagové slouží Shalasse, draku Vody. Zvědaví a neúnavní lidé jsou dětmi Ylatha, draka Vzduchu.

 

     

 

   


Sar-Elam, Sedmý drak

Na konci Starobylého věku tajemný lidský prorok Sar-Elam podstoupil mýtické putování, kdy prošel Duchovním světem a dorazil až ke svědomí Ashy. Základní drak Řádu mu ukázal cestu k vyšší moci. Sar-Elam se díky osvícení novým porozuměním stal Sedmým drakem. Jeho vzestup k dračímu bytí je začátkem úsvitu Historického věku. Od této chvíle se letopočet na Ashanu počítá jako “Roky Sedmého draka” (RSD). Po svém návratu na Ashan Sar-Elam využil svou nově nabytou dračí moc a autoritu k nastolení míru mezi anděli a Zrůdami bez tváře, který byl stvrzen Smlouvou soumraku. Sar-Elam se nakonec obětoval, aby odrazil démonskou invazi při Válkách ohně. Jeho vlastní duše byla pozřena a vetkána do mystické bariéry, která uvěznila démony ve vězení jménem Sheogh.

     
 


Démoni

Démoni jsou ztělesněním Chaosu. Stvořil je Urgash, aby se tak vysmál Ashiným dětem. Jediným smyslem existence démonů je ničit svět, který Asha stvořila. Od svých prvopočátků démoni neznají nic jiného než ničení, chaos a válku. Až oběť Sar-Elama, Sedmého draka, je uvrhla do vězení Sheoghu a vyhnala je ze světa. Zdálo se, že ve svém vězení zůstanou již navždy. Bohužel se později zjistilo, že Krvavá zatmění měsíce toto vězení oslabují a umožňují démonům, aby se z něj dočasně vymanili a šířili Chaos. Démoni jsou pod vedením samozvaného vládce Kha-Beletha do jisté míry organizovaní a lstiví. Kha-Beleth tvrdí, že jeho cílem je prorazit magické hradby Sheoghu a získat na Ashanu opěrný bod. Tím chce pro svůj lid získat či vynutit právo na rovné postavení mezi dětmi dračích bohů.

 

   


Čarodějné domy

Čarodějové jsou rozděleni do několika domů, které se zabývají různými druhy magie a bojují mezi sebou o moc a vliv. Pozici nejmocnějšího domu nyní zaujímá Dům animy z Al-Safiru. Jeho příslušníci jsou mistry ve vyvolávání elementálů a duchů a ví se o nich, že dokonale ovládají mistrovství magického umění. Dům matérie v Al-Imralu se pak specializuje na alchymii a díky svým experimentům s rozpohybovanými sochami (golemové, chrliči a titáni), kterým se obecně říká “konstrukty”, si získal velký vliv. Dům chiméry stvořil orky a zvířecí lidi a mezi čarodějnými domy zaujímal jednoznačné první místo. Po orkském povstání se Dům chiméry dostal do stínu Domů animy a matérie a nakonec musel Stříbrná města opustit zcela a uchýlit se do Karthalu. Dům eterny býval čtvrtým čarodějným domem až do chvíle, kdy se nekromancie dostala mimo zákon. Následná občanská válka pak přinutila všechny nekromanty uprchnout.

     
 


Svobodná města

Svobodná města jsou nezávislými městskými státy, které nejsou podřízeny nikomu jinému než sobě samým. Jsou to obchodní uzly, ve kterých mohou jako rovní s rovnými obchodovat a jednat příslušníci všech ras a království. Nejstarším Svobodným městem je Stonehelm, ačkoli není největší. Město založili roku 48 RSD uctívači Ylatha. Menší osada s názvem Vradecký Brod je pak tržištěm Vlčího vévodství. Daleko na východě leží Hammer Fall, který je pojmenován po okolních vodopádech a skutečnosti, že jeho zakladatelé byli kováři, kteří právě toto slovo často používali jako příjmení. Krvaví kováři jsou známi svými řemeslnými dovednostmi, a tak o vládu nad Hammer Fallem velice často usilovala Svatá říše. Mezi další Svobodná města patří Stormcliff na Křivolaké řece, v horách poblíž trpasličího království leží Grimheim, na hranicích mezi Říší a Irollanem je Eridanská křižovatka a útočištěm pirátů je Přátelská náruč.

 

   


Azyl

Rytíři a kněží Svaté říše uctívají Elratha, dračího boha Světla. Jejich cílem je vést život hodný Elrathových ideálů Pravdy a Čistoty, přetvářet svět k jeho obrazu a šířit jeho posvátné Světlo. Svatá říše vznikla z bezpočtu handrkujících se klanů uctívajících Ylatha, draka Vzduchu. Ronan Velký, nejvyšší král z rodu Sokolů, klany sjednotil díky svým okouzlujícím vůdcovským schopnostem, geniálnímu vyjednávání a několika politickým sňatkům. Jakmile měl zemi pod palcem, vyhlásil založení Sokolí říše, a prohlásil se za dědičného císaře. Andělé čelící zániku své rasy přesvědčili Briana, pravnuka Ronana Sokola, aby konvertoval svou křehkou Říši v mocný národ pod vládou tvrdého a nelítostného Draka světla.

     
 


Akademie

Čarodějové jsou hrdými hledači znalostí a ohýbači přirozeného pořádku. Nade vše si cení znalostí a jejich výzkumu. Jejich velkou slabostí je touha hledat tyto věci na místech a způsoby, které by měly zůstat zapovězeny. Čarodějové jsou intelektuálně soutěživí, požitkářští a nehledí na morální důsledky svých činů. Ostatní je považují za arogantní a namyšlené. První království čarodějů vzniklo jako konfederace Sedmi měst založená učedníky Sar-Elama, Sedmého draka. Čarodějové původně tolerovali všechny formy magie, ale pak se začali obávat rostoucí síly a počtů nekromantů z Domu eterny a pustili se do rozsáhlého pronásledování. Následná občanská válka navždy změnila hranice království čarodějů. Čarodějové naříkali nad ztraceným “zlatým věkem” a své království přejmenovali na Stříbrná města.

 

   


Nekropole

Nekromanté začínali jako odpadlická sekta čarodějů uctívající Ashin aspekt “smrti”. Jejich interpretace nejtemnějšího aspektu bohyně je radikální a klade důraz na smrt samotnou, přičemž velebí stav neživota, kterého se snaží dosáhnout všichni nekromanté. Nekromancii “objevil“ odpadlý anděl Belketh v jednom z rukopisů Sar-Elama. Magická škola si okamžitě mezi čaroději ze Sedmi měst získala oblibu. Po objevení avatara Smrti zvaného Matka Namtaru ale Dům eterny přestal být magickou školou a stal se spíše náboženským kultem zabývajícím se uctíváním Ashina ztělesnění v podobě “pavoučí bohyně”. Vůdci Sedmi měst se fanatické víry a politické moci Pavoučího kultu velice obávali, a tak se pustili do rozsáhlého pronásledování, které vedlo až k nelítostné občanské válce. Nekromanté byli poraženi a stáhli se do východních údolí Hereshe.

     
 


Tvrz

Kmeny orků, nomádských barbarů, jsou roztroušenými a hrdými přeživšími dlouhého období pronásledování. Ve svých řadách mají udatné bojovníky podporované mocnými šamany. Orkové dávají přednost otevřenému nebi a svobodě jít, kam je pudy ženou. Mnoho z nich si vybralo za svůj nomádský život v dunách Sahaarské pouště. Orkové byli stvořeni v Sedmi městech během Války krvavého měsíce. Útočné jednotky orků se v konfliktu staly rozhodující silou, která zachránila Ashan před naprostým zničením. Jakmile však válka skončila a nebezpečí pominulo, přeživší orkové se stali otroky. Orkové a jejich bratři z řad zvířecích lidí se nakonec rozhodli proti čarodějným pánům povstat. Vyhlásili samostatnost na svých pánech i dračích bozích a odmítli před nimi pokleknout jako služebníci či uctívači.

 

   


Sylvanští elfové

Elfové jsou vznešenými a trpělivými bytostmi žijícími v úzkém souznění se zemí a lesy. Jsou sladěni se Sylannou, drakem Země. Její rozvážná povaha a starobylá moudrost se odráží i v přístupu elfů k životu a uctívání. Ochranu lesa a živých bytostí považují za své poslání a nezdráhají se zničit každého, kdo se je pokusí ohrozit. Pár let před Druhým zatměním se nejvyšší král Arniel pomatený skupinou patolízalů rozhodl připravit o moc místní elfské krále a zbavit je jejich autority. Svůj nárok na trůn pak prohlásil za dědičný. Královna Tuidhana z Tarladu pak proti samozvanému “nejvyššímu králi” povstala a spojila se s tajemnými Zrůdami bez tváře. Když Brythigga, Matka stromů, lehla popelem a Arniel zahynul, obvinění ze zločinu padlo na Tuidhaniny “temné elfy”, kteří pak byli vyhnáni. Uplynula již celá staletí, ale napětí mezi oběma národy je stále silné.

     
 


Temní elfové

Temní elfové jsou uprchlíky z elfských lesů žijící v podzemí, kteří se spojili s tajemnými Zrůdami bez tváře. Na celém podzemním národě smrtících spiklenců je vidět otisk Malassy. Temní elfové jsou nuceni neustále naslouchat šeptání světa a vědí, že hranice mezi příčetností a šílenstvím je tenká jako ostří dýky. Když se nejvyšší král Arniel rozhodl uzurpovat moc místních elfských králů a učinit svůj nárok na trůn dědičným, královna Tuidhana se odmítla jeho nehorázným požadavkům podřídit. Prohlásila své Tarladské království za nezávislé na nejvyšším králi. Tuidhana se zoufale snažila svůj lid ochránit, a tak se obrátila na několik přeživších Zrůd bez tváře. Byli ochotni jí za správnou cenu pomoci. Výměnou za pomoc se pak její lid musel obrátit k Malasse, dračí bohyni Temnoty. Tuidhana nabídku přijala, a tak se zrodili temní elfové.

 

   


Pevnost

Trpaslíci pochází z řady roztroušených klanů, které se sjednotily v jeden mocný národ schopný sebeobrany před všemi nepřáteli. Děti draka ohně uctívají svého boha v hlubinách světa, kde je jediným zdrojem světla žhnoucí láva. Za odměnu pak znají tajemství kovárny a výhně.
Během Válek ohňů trpasličí armády spojily síly s ostatními Ashanskými národy v boji proti démonům a uzavřeli průchody do Sheoghu masivními opevněnými branami. Po skončení střetů se ale vrátili do svých domovů pod horami a několik následujících století se ostatním rasám v podstatě vyhýbali. To všechno se změnilo několik let před Druhým zatměním, kdy se na trpasličích hranicích usadili první temní elfové. Z postupně se zhoršující situace se nakonec vyklubala Válka pod horami.

     
     

Tags: Heroes VII Příběh

Komentáře   

#1 Antalyan 2015-10-17 16:15
Pokud by byl další příběh Desetileté války, nejspíš by ho překládal někdo s přezdívkou na D, E a F 8)

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.