Heroes V: Tvrz (Stronghold)

. Publikováno v Heroes 5. Zobrazení: 7967

Stvořeni při experimentech čarodějů, s démonickou krví kolující v žilách, jsou skřeti považováni za jeden z nejzuřivějších národů Ashanu, co se bitev týče. Díky jejich krvavé zuřivosti je každý zásah nepřítele, každý postup do jeho řad ještě více posílí. Spíše než na magii se spoléhají na nespoutané síly přírody, zvláště pak Matku zemi a Otce nebes. Šamani dokáží tyto elementy využít ve svůj prospěch a posílit jednotky na bojišti nebo je obrátit proti nepříteli. Náčelníci pak mohou využít bojových pokřiků k získání výhody na bojišti.

Na první úrovni najdete Goblina, který je sice ve velkém počtu nebezpečný, ale zároveň dokáže zradit a je-li oslaben, prchnout k nepříteli. Je-li vylepšen na Goblina lovce či Goblina medicinmana, získá schopnost nastražit past nebo znesvětit nepřátelskou kouzlící jednotku. Ale pozor, to vše se může občas obrátit proti samotnému goblinovi a z lovce se tak snadno stane kořist.

Na druhé úrovni napíná tětivu Kentaur, střelecká jednotka schopná manévru při napadení. Je-li vylepšen na Kentauřího kočovníka či Kentauřího nájezdníka, bude mnohem silnější nebo budou jeho údery stejně silné i zblízka.

Na třetí úrovni hrozí pěstí Bojovník, pozemní jednotka se schopností zuřivosti. Je-li vylepšen na Bijce či Štváče, získá šanci na druhý úder nebo možnost stáhnutí útoku z přátelské jednotky na sebe.

Na čtvrté úrovni kouzlí Šamanka, schopná zpomalit nepřítele či zrychlit spojence. Je-li povýšena na Dceru nebes či Dceru země, získá mocné kouzlo řetězového blesku a možnost obětovat goblina nebo proklít nepřítele svým útokem.

Na páté úrovni si pohrává s mečem Zabiják, obávaný svou schopností rozseknutí a získání dalšího úderu. Je-li povýšen na Kata či Náčelníka, bude jeho přítomnost na bojišti tak strašlivá, že okolním jednotkám klesne morálka nebo bude rozdávat příkazy spojencům a pobízet je k rychlejší akci.

Na šesté úrovni krouží Wyverna, se schopností regenerace životů. Je-li vylepšena na Odpornou wyvernu či Paokai, získá zhoubný jed nebo bleskový dech a schopnost požírat mrtvoly k obnovení ztracených životů.

Na sedmé úrovni otřásá zemí Kyklop, postrach všech goblinů v okolí, neboť je schopen je sežrat a zahojit si tak své rány. Je-li povýšen na Nezkrotného kyklopa či Krvežíznivého kyklopa, získá schopnost házení goblinů a drtivé rány včetně ničení hradebních zdí nebo útok okem zla snižujícím štěstí nepřítele.


(kliknutím zobrazíte větší rozlišení)

Velkou změnou oproti předchozím dílům je tzv. "úroveň města", která se zvedá úměrně s tím, jak stavíte nové budovy. Je zároveň jedním z požadavků na výstavbu.

Budova Cena Požadavky Popis

Radnice vesnice
- - Radnice vesnice umožňuje stavět ve městě budovy a město díky ní vydělává 500  denně.

Radnice městečka
 2000 Úroveň města 3
Radnice vesnice
Radnice městečka umožňuje stavět ve městě budovy a město díky ní vydělává 1000  denně.

Radnice města
 5000 Úroveň města 9
Radnice městečka
Radnice města umožňuje stavět ve městě budovy a město díky ní vydělává 2000  denně.

Hlavní město
 10.000 Úroveň města 15
Obchod s otroky
Hlavní město vašemu království přináší 4000  denně.

Opevnění
 5000  5  5 Úroveň města 3 Výstavba opevnění vaše město vybaví obrannými hradbami.

Citadela
 5000  5  5 Úroveň města 6
Opevnění
Citadela zvyšuje základní produkci jednotek o 50%
a přidává hradní věž a příkopy sloužící k obraně města.

Hrad
 5000  10  15 Úroveň města 15
Hromada lebek
Hrad přidává další dvě střelecké věže,
zlepšuje opevnění města a zdvojnásobuje základní produkci jednotek.

Putyka
 500  5 - V putyce můžete najímat hrdiny a morálka vojáků bránících město vzroste o +1.

Tržiště
 500  5 - Na tržišti můžeš směňovat suroviny a prodávat artefakty
(čím více tržišť vlastníš, tím příznivější je směnný kurs.)
Artefakty mohou být prodány za 50 % své původní hodnoty.

Skladiště surovin
 5000  5 Tržiště Skladiště surovin poskytuje +1  denně.

Kovárna
 1000  5 - Kovárna vaší armádě poskytuje Balistu.
Další válečné stroje si můžete koupit za trojnásobnou cenu.

Přístav
 2000  20 Úroveň města 9 V přístavu si můžete kupovat lodě.

Sál zkoušek
 2000  5  5 Úroveň města 3 Umožňuje hrdinovi, který zavítá do města, aby se naučil válečný pokřik.
Hrdina se naučí 2 válečné pokřiky první úrovně.

Sál statečnosti
 3000  5  5  2  2  2  2 Úroveň města 3
Sál zkoušek
Umožňuje hrdinovi, který zavítá do města, aby se naučil válečný pokřik.
Hrdina se naučí 1 válečný pokřik druhé úrovně.

Sál moci
 4000  5  5  4  4  4  4 Úroveň města 3
Sál statečnosti
Umožňuje hrdinovi, který zavítá do města, aby se naučil válečný pokřik.
Hrdina se naučí 1 válečný pokřik třetí úrovně.

Smetiště
 100  1  1  1  1 Úroveň města 3
Brloh goblinů
Zvyšuje produkci Goblinů, Goblinů lovců a Goblinů medicinmanů o +6 za týden.

Poutníkova chatrč
 1500  4  4  1  1  1  1 Úroveň města 6 Poskytuje barbarskému hrdinovi talisman,
s jehož pomocí může sesílat kouzla na mapě dobrodružství.

Hromada lebek
 2000  5  4  4 Úroveň města 9
Citadela
Zlepšuje schopnost "krvavá zuřivost" tím, že na začátku souboje armádě přidělí 50 bodů zuřivosti.

Obchod s otroky
 3500  10  10  4  2  4 Úroveň města 12
Radnice města
V obchodě s otroky můžete prodávat jednotky z vaší armády a získávat tak peníze.
Prodejní cena závisí na počtu tržišť ve vašem království.

Chánova věž
-
Ashina slza
Chánova věž zvyšuje týdenní produkci jednotek o 50%,
poskytuje vaší říši dalších 5000  denně a zvyšuje hodnotu útoku vašich hrdinů o +4.

V druhé tabulce najdete výčet budov pro najímání jednotek (tzv. líhně):

Líheň Cena Požadavky Rekrutuje

Brloh goblinů
 400 - V brlohu goblinů můžete najímat Gobliny.
Týdenní přírůstek: 25.

Chatrče goblinů
 1500  5 Brloh goblinů V chatrčích goblinů můžete najímat Gobliny lovce a Gobliny medicinmany.
Týdenní přírůstek: 25.
 

Kentauří stráž
 1100  5 Úroveň města 3 U kentauří stráže můžete najímat Kentaury.
Týdenní přírůstek: 14.

Tábor kentaurů
 2500  10  3 Úroveň města 3
Kentauří stráž
V táboře kentaurů můžete najímat Kentaury kočovníky a Kentaury nájezdníky.
Týdenní přírůstek: 14.
 

Stany bojovníků
 2000  5 Úroveň města 6 Ve stanech bojovníků můžete najímat Bojovníky.
Týdenní přírůstek: 11.

Velký stan války
 3100  5  10  4 Úroveň města 6
Stany bojovníků
Ve velkém stanu války můžete najímat Bijce a Štváče.
Týdenní přírůstek: 11.
 

Sídlo duší
 3200  5  9  5 Úroveň města 9
Stany bojovníků
V sídle duší můžete najímat Šamanky.
Týdenní přírůstek: 5.

Sídlo kostí
 4400  5  5  7  7 Úroveň města 9
Sídlo duší
V sídle kostí můžete najímat Dcery nebes a Dcery země.
Týdenní přírůstek: 5.

Hala hněvu
 4500  5  10  5 Úroveň města 12
Sídlo duší
V hale hněvu můžete najímat Zabijáky.
Týdenní přírůstek: 5.

Hala zuřivosti
 6000  5  15  5  5 Úroveň města 12
Hala hněvu
V hale zuřivosti můžete najímat Katy a Náčelníky.
Týdenní přírůstek: 5.
 

Útes wyvern
 7000  20  5 Úroveň města 12
Poutníkova chatrč
V útesu wyvern můžete najímat Wyverny.
Týdenní přírůstek: 2.

Věž wyvern
 9500  15  5  10 Úroveň města 12
Útes wyvern
Ve věži wyvern můžete najímat Odporné wyverny a Paokaie.
Týdenní přírůstek: 2.
 

Roklina kyklopů
 10.000  15  7  5 Úroveň města 15 V roklině kyklopů můžete najímat Kyklopy.
Týdenní přírůstek: 1.

Propast kyklopů
 11.000  20  10  10 Úroveň města 15
Roklina kyklopů
V propasti kyklopů můžete najímat Nezkrotné kyklopy a Krvežíznivé kyklopy.
Týdenní přírůstek: 1.

Legenda:
 útok  obrana  poškození  životy  rychlost  iniciativa  střely  mana  přírůstek  cena  zkušenosti

 
Goblin

Goblin lovec

Goblin medicinman
 
Kentaur

Kentauří kočovník

Kentauří nájezdník
 
Bojovník

Bijec

Štváč
 
1 1 2   3 4 4   5 6 4
1 3 1   1 2 4   2 4 6
1 1 1-2   2-4 3-6 3-5   2-5 4-6 3-5
3 7 5   6 9 10   12 12 20
4 4 5   5 5 6   4 5 4
12 10 9   11 10 10   10 11 9
0 0 0   8 8 6   0 0 0
0 0 0   0 0 0   0 0 0
25 25 25   14 14 14   11 11 11
10 20 20   50 70 70   80 120 120
4 8 8   11 18 19   17 25 26
  Krvavá zuřivost
Zbabělost
Zrada
Krvavá zuřivost
Zbabělost
Znesvěcení magie
Krvavá zuřivost
Zbabělost
Znesvěcení
magie
  Krvavá zuřivost
Velká jednotka
Střelec
Manévr
Krvavá zuřivost
Velká jednotka
Střelec
Manévr
Krvavá zuřivost
Velká jednotka
Střelec
Žádný postih při
útoku zblízka
  Krvavá zuřivost
Zuřivost
Krvavá zuřivost
Zuřivost
Pokus o útok
Krvavá zuřivost
Zuřivost
Mocný protiútok
Výsměch
 

 
Šamanka

Dcera nebes

Dcera země
 
Zabiják

Kat

Náčelník
 
Wyverna

Odporná wyverna

Paokai
 
5 7 10   11 14 13   17 21 19
5 9 7   8 10 15   17 18 19
6-9 6-9 7-11   7-10 8-12 10-12   15-25 20-27 20-25
30 35 35   34 40 48   90 105 120
5 4 5   6 7 7   6 7 7
11 12 12   11 12 12   10 10 10
0 0 0   0 0 0   0 0 0
8 12 8   0 0 0   0 0 0
5 5 5   5 5 5   2 2 2
260 360 360   350 500 500   1250 1600 1600
35 54 55   70 100 101   115 160 161
  Krvavá zuřivost
Kouzlí
Krvavá zuřivost
Kouzlí
Obětování goblina
Krvavá zuřivost
Kouzlí
Obětování goblina
Prokletý útok
Rychlý úder
  Krvavá zuřivost
Rozseknutí
Krvavá zuřivost
Rozseknutí
Aura zděšení
Statečnost
Krvavá zuřivost
Přítomnost velení
Náčelníkův rozkaz
  Velká jednotka
Letec
Regenerace
Velká jednotka
Letec
Regenerace
Zhoubný jed
Velká jednotka
Letec
Bleskový dech
Mrchožrout
Imunita vůči
slepotě
 

 
Kyklop

Nezkrotný kyklop

Krvežíznivý kyklop
 
29 30 28
27 27 28
40-52 45-57 35-50
220 225 235
5 5 6
9 9 10
0 0 0
0 0 0
1 1 1
2900  1 3450  2 3450  2
212 317 317
  Krvavá zuřivost
Velká jednotka
Spolknutí goblina
Krvavá zuřivost
Velká jednotka
Spolknutí goblina
Házení goblinů
Drtivá rána
Střelecký postih
Krvavá zuřivost
Velká jednotka
Spolknutí goblina
Házení goblinů
Oko zla
Střelecký postih
 

Tags: Heroes V

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.