Heroes VI: Artefakty

. Publikováno v Heroes 6. Zobrazení: 8228

Artefakty je možno získat jak na mapě dobrodružství, tak i koupí ve městech či po úspěšném boji s nepřátelským hrdinou (po porážce ukořistíte všechny jeho artefakty). Různorodé bonusy vylepšují jak atributy hrdiny, tak i statistiky bojových jednotek či zvyšují váš příjem zlata i surovin. Pokud máte některý artefakt vícekrát nebo jej nepotřebujete, opět je možnost takovéto artefakty prodat kupcům ve vybraných městech.

Krom klasických artefaktů jsou i tzv. "sadové artefakty", které jsou tím účinnější a silnější, čím více z jednotlivé sady má hrdina právě na sobě (bonusy se sčítají). Tyto jednoduše poznáte podle fialového pozadí ikony artefaktu.

Artefakty vidíte přehledně ve vašem inventáři, kde se po sebrání automaticky umístí na volné místo, resp. do batohu, pokud je již daný slot obsazen.

 1. Hlava
 2. Hlavní ruka 
 3. Hruď
 4. Plášť
 5. Krk
 6. Rameno
 7. Slabší ruka
 8. Rukavice
 9. Nohy
 10. Prst
 11. Kapsa

Ashina slza (grál) se automaticky po vykopání uloží do vašeho batohu a jediné, co je třeba udělat, je dovézt ji do vámi zvoleného města a potvrdit stavbu svatostánku.

Hlava  Hlavní ruka  Hruď Plášť Krk Rameno  Slabší ruka   Rukavice  Nohy Prst Kapsa Sady

Hlava
Artefakt Popis

Vševidoucí koruna
Přidá +1 k dohledu hrdiny. Zkušenosti, které hrdina získá, se zvyšují o 2%.

Asasínská maska
-3 k morálce nepřítele.

Crag Hackova helma
+7 k fyzické síle hrdiny. +5 k iniciativě jednotek hrdiny.

Strážcova helma
+10 k vůdcovství hrdiny.

Helma pána Nagů
+7 k vůdcovství hrdiny pokud bojuje na moři. +2 k dohledu.

Skromná čapka proroka
+3 k magické obraně, +30 many, +3 k regeneraci many hrdiny.

Šílencova maska
-6 k morálce nepřátelských jednotek.

Myrandina helma
+4 k fyzické obraně, +2 k vůdcovství.
Hrdina získá schopnost Osvícení na 1. úrovni.

 Mírový diadém klanu Zimního větru 
Diplomacie se zvýší o 10%.

Kapitánský klobouk
+2 k osudu.

Stínový hřeben
+8 k magické síle.
Hrdina získá kouzlo Pán loutek.

Pavoučí helma
-1 k morálce nepřátelských jednotek, -1 ke štěstí nepřátelských jednotek.

Magistrova arcikoruna
+5 k magické síle, +50 many, +5 k regeneraci many.

Hromová helma
+2 k vůdcovství.
Hrdina získá kouzlo Blesk.

Hlavní ruka - hole
Artefakt Popis

Hůl z dračí kosti
 1. +3 k magické obraně.
 2. +3 k magické síle.
 3. Vyvolání Spektrálního draka (5).
 4. Smutek: -5 k morálce nepřátel.
 5. Vylepšené vyvolání Spektrálních draků (8).

Hůl beze jména
 1. +3 k magické síle.
 2. -1 k pohybu nepřátelských jednotek.
 3. +10% k účinnosti schopnosti temnoty.
 4. Kletba bezejmenného: útoky vašich jednotek mají šanci zrušit  náhodný pozitivní účinek na cíli.
 5. Temná ozvěna: možnost seslat až 2 kouzla temnoty v jednom kole (nabíjí se 4 kola).

Hůl z křišťálových růží
 1. +3 k magické síle.
 2. +5 k iniciativě vašich jednotek.
 3. Tvrdost: poškození nepřátelskými jednotkami na blízko je sníženo o 10%.
 4. Nezdolné odhodlání: jakmile se vaše jednotky dostanou pod 20% původního počtu, získají schopnost
  ignorace bolesti.
 5. Trny lítosti: cílová skupina obdrží 25% celkového poškození, které uštědřila od začátku bitvy (max. 1000).
  Přátelské jednotky budou skupině způsobovat o 25% poškození více až do konce bitvy (nabíjí se 4 kola).

Hůl Ashy osminásobné
 1. +3 k magické síle.
 2. +30 many.
 3. +5 k magické obraně.
 4. +10 many za den.
 5. Soustředění magie: efektivita prvního kouzla v každém boji seslaného hrdinou se zvýší o 40%.

Batův totem
 1. Spřízněnost se zemí: zvyšuje magickou sílu země o 5. Zvyšuje magickou sílu kouzel magie Země o 10%
 2. +30 many.
 3. Větry rychlosti: +1 k pohybu přátelských pěších jednotek.
 4. +5 k magické síle.
 5. Větry magie: pokaždé, když nepřátelský hrdina sešle kouzlo, bude náhodná nepřátelská jednotka po 3 kola
  dostávat poškození rovné desetinásobku spotřebované many na toto kouzlo.

Hůl očisty
 1. Očista: zruší všechny negativní účinky ze spřátelené jednotky, nebo zruší všechny pozitivní účinky
  z nepřátelské jednotky (nabíjí se 1 kolo).
 2. +4 k magické obraně.
 3. Poskvrněná mlha: snižuje poškození od nepřátelských jednotek o 10%.
 4. +4 k magické obraně.
 5. Směřování síly: Očista obnoví navíc 20 many.

Hůl podsvětí
 1. +3 k magické síle.
 2. Kanál podsvětí: každé kolo sebere nepřátelskému hrdinovy 2 many.
 3. Zhouba podsvětí: cílová nepřátelská jednotka a sousedící nepřátelské jednotky utrpí 260 bodů poškození
  základní magií v každém kole. Efekt tvá 3 kola a toto poškození nelze vyléčit.
 4. Pečeť vazby: -10 k iniciativě všech nepřátelských jednotek.
 5. Vylepšená zhouba podsvětí: způsobuje 260 bodů poškození základní magií v každém kole po dobu 0 kol.
  Toto poškození utrpí i blízké přátelské jednotky a s pravděpodobností 30% na ně bude seslán tento efekt.

Zapomnění
 1. +5 k iniciativě vašich jednotek.
 2. Zapomnění: Cílová nepřátelská jednotka nemůže použít své aktivní schopnosti po dobu 3 kol.
 3. +5 k magické síle.
 4. Omámení: škodlivá kouzla seslaná hrdinou způsobí nepřátelským jednotkám také efekt "omráčení".
 5. Času je málo: snižuje trvání nepřátelských schopností o 1 kolo (min. na 1 kolo).

Sandrova hůl
 1. +3 k magické síle.
 2. Prokletí licha: snižuje maximální zdraví nepřátelských jednotek o 3%.
 3. Vůle licha: snižuje morálku nepřátelských jednotek o 5.
 4. Moc licha: snižuje magickou obranu nepřátelských jednotek o 10%.
 5. Přenos života: hrdinovy útoky a schopnosti přenášejí energii napadených živých nepřátel na cílovou přátelskou
  jednotku, která si vyléčí 50% způsobeného poškození. Efekt trvá do konce bitvy.

Sar-Aggrethova hůl
 1. Spřízněnost se základní magií: Zvyšuje magickou sílu základní magie o 5.
 2. +5 many za den.
 3. Mistrovství magie: efektivita kouzel se po dobu 3 kol zvýší o 30%.
 4. +5 k magické síle.
 5. Vylepšené mistrovství magie: efektivita hrdinových kouzel, schopností jednotek a útoků jednotek se po dobu
  3 kol zvýší o 30%.

Srdcervoucí píseň
 1. Magie světla: zvyšuje magickou sílu světla o 5. Zvyšuje magickou sílu kouzel magie světla o 10%.
 2. +3 k vůdcovství.
 3. Andělský hlas: všechny přátelské jednotky v oblasti 3x3 jsou vyléčeny o 415 bodů života.
 4. +5 k fyzické síle.
 5. Vylepšený andělský hlas: rovněž okouzlí nepřátelské jednotky v cílové oblasti a donutí je vynechat příští kolo.
  Andělský hlas je zrušen pokud dojde k napadení jednotky a ta může útok oplácet (nabíjí se 3 kola).

Hůl zloděje duší
 1. Spřízněnost s temnotou: zvyšuje magickou sílu temnoty o 5. Zvyšuje magickou sílu kouzel magie temnoty o 10%.
 2. +5 k iniciativně vašich jednotek.
 3. Vysátí many: 20% many utracené nepřátelským hrdinou obnoví manu vašeho hrdiny.
 4. +5 k magické síle.
 5. Časová past: vytvoří na bojišti past. První nepřítel, který do ní vstoupí, bude ovlivněn časovým zámkem.
  Cíl nebude po dobu 2 kol hrát. Časový zámek není zrušen útoky (nabíjí se 2 kola).

Bouřná hůl
 1. Spřízněnost se vzduchem: zvyšuje magickou sílu vzduchu o 5. Zvyšuje magickou sílu kouzel magie vzduchu o 10%.
 2. +3 k fyzické síle.
 3. Připoutání k zemi: všechny nepřátelské létající jednotky budou ze začátku bitvy připoutány k zemi.
 4. +5 k magické síle.
 5. Blesková tyč: způsobuje 945 bodů poškození vzduchem v každém kole nejsilnější nepřátelské jednotce. Efekt trvá
  po dobu 3 kol. Cíl je také "omámen".

Hůl příboje
 1. Spřízněnost s vodou: zvyšuje magickou sílu vody o 5. Zvyšuje magickou sílu kouzel magie vody o 10%.
 2. +30 many.
 3. Volání hlubin: vyvolá na bojišti přílivovou vlnu, která způsobí 230 bodů poškození všem nepřátelským jednotkám.
  Všechny malé nepřátelské jednotky jsou odraženy o 2 čtverce dozadu.
 4. +4 k magické obraně.
 5. Ledová bariéra: sešle na začátku bitvy kouzlo ledová bariéra na vaše jednotky. Ledová bariéra absorbuje 362 bodů
  poškození a vydrží 4 kola.

Urgashova vůle
 1. Spřízněnost s ohněm: zvyšuje magickou sílu ohně o 5. Zvyšuje magickou sílu kouzel magie ohně o 10%.
 2. +3 k osudu.
 3. Spalující oheň: ohnivé poškození způsobené hrdinou nelze vyléčit.
 4. +5 k magické síle.
 5. Ohnivá bouře: způsobuje 467 bodů poškození ohněm všem jednotkám v cílové oblasti 5x5. Oběti budou navíc "omámeny". 
Hlavní ruka - meče
Artefakt Popis

Ostří rovnováhy
 1. +4 k fyzické síle.
 2. Čepel rovnováhy: pokud hrdina použije schopnost krve/slz, bude použita maximální reputační úroveň hrdiny.
 3. Dvojí cesta: během prvních 4 kol bitvy může hrdina používat schopnost 1. úrovně krve/slz.
 4. +4 k fyzické obraně.
 5. Dvojité putování: zvyšuje štěstí všech vašich jednotek o 10. Snižuje štěstí nepřátelských jednotek o 10. Efekt trvá 3 kola.

Meč úhlavního nepřítele
 1. +3 k fyzické síle.
 2. +3 k osudu.
 3. Hořící srdce: cílový nepřítel bude náhodně útočit na jednotky v okolí po dobu 1 kola. Efekt je zrušen, je-li cíli
  způsobeno poškození (nabíjí se 4 kola).
 4. Krvelačnost: fyzická síla hrdiny se zvýší o 2 za každou skupinu jednotek zabitých v boji.
 5. Hořící duše: cílový nepřítel náhodně napadne jednotku ve své blízkosti. Pokud svému cíli způsobí poškození, účinek kouzla
  se zruší. Jednotka pod vlivem tohoto efektu je imunní vůči efektům oslepení, ovlivnění mysli a efektům způsobující ztrátu
  akce. Trvá po dobu 2 kol a tento efekt nemůže být zrušen (nabíjí se 4 kola).

Andělské spojenectví
 1. +3 k fyzické síle.
 2. +3 k magické síle.
 3. Nebeská zbroj: všechny přátelské jednotky budou na začátku bitvy profitovat z nebeské zbroje (nabíjí se 1 kolo).
 4. Vzkříšení: oživí cílovou přátelskou jednotku až s 1600 životy. Lze použít jen na mrtvé jednotky.
 5. Vylepšené oživení: vzkříšení zvýší poškození oživené skupiny o 20% po dobu 2 kol.

Arachné
 1. +3 k fyzické síle.
 2. Zpomalení: snižuje iniciativu všech nepřátelských jednotek o 5.
 3. Smutek: snižuje morálku nepřátelských jednotek o 5.
 4. Vysátí života: útoky všech přátelských skupin vysají životní sílu z živých cílů. Obnoví jejich zdraví o 15% uštědřeného
  poškození.
 5. Pavoučí síť: snižuje pohyblivost nepřátelských jednotek v cílové oblasti 3x3 o 2 na dobu 3 kol.

Asasínova čepel
 1. Smrtící jed: cíl útoku hrdiny bude i otráven. Otrávené cíle budou imunní vůči léčení a v každém kole utrpí zranění za 200 bodů
  poškození zemí. Efekt trvá po dobu 2 kol.
 2. +5 k iniciativě jednotek.
 3. Stínový úder: cílová přátelská pěší jednotka je stane na 2 kola nehmotnou a může procházet jednotkami, hradbami a překážkami. 
  Rovněž snižuje utrpěné poškození o 30%. Nemá vliv na duchy a spektry.
 4. +5 k osudu.
 5. Vylepšený stínový úder: první útok jednotky využívající stínový úder navíc otráví cíl - 12 poškození zemí každé kolo. Trvá 2 kola.

Čepel vazby
 1. Magické poškození: zvyšuje poškození (magické) všech přátelských jednotek o 6%.
 2. +3 k osudu.
 3. Vyvolání pekelníka: vyvolá 33 Plenitelů.
 4. +5 k magické síle.
 5. Síla vyvolávání: zvyšuje efektivitu vyvolávacích schopností o 20%.

Čepel chaosu
 1. Věčné štěstí: přátelské jednotky jsou imunní vůči všem efektům snižujícím jejich štěstí.
 2. +3 k fyzické síle.
 3. Ochrana před světlem: snižuje poškození (světlem) způsobené vašim jednotkám o 40%.
 4. +5 k osudu.
 5. Kolo Fortuny: zvyšuje štěstí všem přátelských jednotek o 10. Snižuje štěstí nepřátelských jednotek o 10. Trvá 3 kola.

Plamenný dračí jazyk
 1. +3 k vůdcovství.
 2. Neštěstí: snižuje štěstí nepřátelských jednotek o 3.
 3. +5 k fyzické síle.
 4. Zasvěcení: vyléčí všem přátelským jednotkám 5% jejich původního zdraví a způsobí všem nepřátelským jednotkám poškození
  ohněm v hodnotě 5% jejich původního zdraví.
 5. Vylepšené zasvěcení: nepřátelské jednotky ovlivněné zasvěcením jsou přinuceny v aktuálním kole čekat.

Železné pírko
 1. +3 k fyzické obraně.
 2. Zářivé peří: pozitivní efekty na vašich jednotkách nelze zrušit.
 3. +5 k fyzické síle.
 4. Železné pírko: zvyšuje fyzickou obranu o 20% pro vaše létající jednotky.
 5. Spalující světlo: 30% způsobeného poškození cílovou nepřátelskou jednotkou se jí vrátí (trvá 3 kola).

Gryfí meč
 1. +3 Vůdcovství.
 2. Gryfí srdce: přátelské jednotky jsou imunní vůči efektům snižujícím morálku.
 3. +5 k osudu.
 4. Gryfí řev: sníží morálku nepřátelských jednotek o 5.
 5. Gryfí zuřivost: cílová přátelská jednotka získá možnost neomezeného oplácení do konce bitvy.

Hedvábný meč Kirina
 1. +5 k iniciativě vašich jednotek.
 2. Chladný úder: cílová jednotka, na níž hrdina zaútočí bude navíc i "podchlazená".
 3. +5 k osudu.
 4. Přání Kirina: zvýší pohyblivost přátelských jednotek o 1.
 5. Mystická vlna: teleportuje cílovou přátelskou jednotku na jiné místo na bojišti.

Malathův sekáček
 1. +3 k fyzické obraně.
 2. Železná vůle: přátelské jednotky jsou imunní vůči efektům snižujícím poškození (fyzické) nebo fyzickou obranu.
 3. +5 k fyzické síle.
 4. Zloba orků: cílová přátelská jednotka může po dobu 2 kol útočit dvakrát.
 5. Vylepšená zloba orků: zloba orků navíc poskytuje možnost neomezeného oplácení.

Meč krále pirátů
 1. +3 k fyzické síle.
 2. Chrabrost: přátelské jednotky budou imunní vůči efektům snižujícím iniciativu.
 3. +5 k vůdcovství.
 4. Připravit k nalodění: vaše jednotky získají +10 bodů morálky, +5 bodů iniciativy a +2 body pohyblivosti v prvním kole bitvy.
 5. Rum zdarma: zvyšuje morálku všech přátelských jednotek o 15 (trvá 3 kola).

 Dokonalý hedvábný meč 
 1. +3 k osudu.
 2. Slabá místa: snižuje fyzickou obranu nepřátelských jednotek o 6%.
 3. Břitvová čepel: poškození způsobené kritickým zásahem se zvýší o 20%.
 4. +5 k fyzické obraně.
 5. Dokonalá čepel: zvyšuje poškození o 30% a štěstí o 40 u cílové jednotky po dobu 3 kol.

Požírač duší
 1. +3 k magické síle.
 2. Životní síla: zvyšuje maximální zdraví všech přátelských jednotek o 3%.
 3. +5 k osudu.
 4. Vysátí života: způsobí 400 bodů poškození (temnotou) cílové nepřátelské jednotce a vyléčí stejné množství bodů zdraví u všech
  vašich jednotek.
 5. Vylepšené vysátí života: vysátí života také obnoví vašemu hrdinovi 40 many.

Whistlebonův meč
 1. Nebeský otec: hrdina zaútočí na cílovou skupinu svým základním útokem. Způsobí 600 bodů poškození vzduchem cíli a všem
  nepřátelským jednotkám v okolí.
 2. +5 k magické obraně.
 3. Matka země: snižuje pohyblivost nepřátelských pěších jednotek o 1.
 4. +5 k fyzické síle.
 5. Zpomalující vítr: snižuje iniciativu všech nepřátelských jednotek o 10. 

Vlčí meč
 1. Vlčí srdce: přátelské jednotky jsou imunní vůči škodlivému ovlivnění mysli.
 2. +3 k fyzické síle.
 3. Vlčí čelisti: žádný z hrdinů v bitvě se nemůže vzdát ani se stáhnout.
 4. +10 k iniciativě jednotek.
 5. Vlčí duch: zvyšuje fyzickou sílu hrdiny o 1 bod na začátku každého kola. Efekt se může neomezeně navyšovat.

 

Hruď
Artefakt Popis

Alchymistova róba
+4 k magické obraně.
+1 náhodně vybraná surovina denně.
Požadavky: Magie.

Zbroj legendárního hrdiny
+2 ke všem primárním atributům hrdiny.
Požadavky: Síla.

Nekromantské roucho
+1 k magické obraně.
+20 many.

Zbroj z dračích šupin
+5 k fyzické a magické obraně.
Požadavky: Síla.

Strážcův krunýř
+4 k fyzické obraně.
 Vaše jednotky jsou imunní vůči prvním 3 útokům v každé bitvě. 
Požadavky: Síla.

Kieranova zbroj
+1 k pohyblivosti přátelských jednotek.
+2 k magické obraně.

Magistrova róba
+4 k magické síle.
+20 many a +2 k regeneraci many.
Požadavky: Magie.

Pirátská zbroj
+6 k fyzické obraně.
Poskytuje schopnost Odolnost.

Sar-Issovo roucho
Cena kouzel se pro vás snižuje o 50%.
Požadavky: Magie.

Róba proroka
+4 k magické obraně.
+4 ke zdraví přátelským jednotkám.
Požadavky: Magie.

Zbroj ze stínové oceli
+3 k fyzické obraně a síle.
Požadavky: Síla.

Shantirská zbroj
+4 k fyzické obraně.
+6 k magické obraně vůči Základní magii.
Požadavky: Síla.

Plášť
Artefakt Popis

Plášť temnoty
 Útoky z dálky budou vůči vašim jednotkám oslabené o -20%

Kápě ochrany
+2 k magické obraně.

Kápě lví hřívy
+6 k vůdcovství.

Arkathův plášť
+10 k magické obraně proti magii ohně.

Elrathův plášť
+10 k magické obraně proti magii světla.

Malassin plášť
+10 k magické obraně proti magii temnoty.

Shalassin plášť
+10 k magické obraně proti magii vody.

Sylannin plášť
+10 k magické obraně proti magii země.

Róba obrany
+10 k magické obraně.

Ylathův plášť
+10 k magické obraně proti magii vzduchu.

Plášť licha
+3 k osudu, -3 k morálce nepřítele.

Magistrův plášť
+2 k magické síle.

Plášť odolnosti
+6 k magické obraně.

Různorodý plášť hlupáka
+1 k osudu, -1 ke štěstí nepřátelských jednotek.

Plášť ze sovích pírek
+5 k pohyblivosti vašich létajících jednotek.
Požadavky: Síla.

 Královský plášť Strážců výhně 
+6 k vůdcovství.
Příjem zlata ze všech vašich měst se zvyšuje o 10%.

Duhová perla
+2 k magické obraně, +2 ke zdraví vašich jednotek.

 

Krk 
Artefakt Popis

Brythiggin jantar
+20% k poškození útočných kouzel magie země.

Amulet nekromancie
+10% k nekromancii.
Požadavky: Nekromancie.

Amulet zdraví
+1 ke zdraví vašich jednotek.

Jaguáří amulet
+4 k fyzické síle.

Brož Větrného meče
+1 k vůdcovství.
Poskytuje schopnost Ekonom I.

Krvavá šála
Aktivní schopnosti krve budou posíleny o 10%.
Požadavky: 250 bodů krve.

Přesýpací hodiny řádu
-3 k morálce všech jednotek po každém kole bitvy.

Amulet dračího drápu
+2 k magické síle.

Přívěsek z dračího oka
+8 k magické síle.

 Náhrdelník z dračích tesáků 
+4 k magické síle.

Věčně zmrzlý rampouch
+20% k poškození útočných kouzel magie vody.

Zmrzlá chryzantéma
Zisk bodů cti se navyšuje o 10%.
Požadavky: Nagy.

Srdce temnoty
+20% k poškození útočných kouzel magie temnoty.

Přívěsek životadárné krve
+3 ke zdraví vašim jednotkám.

Náhrdelník slz
Aktivní schopnosti slz budou posíleny o 10%.
Požadavky: 250 bodů slz.

Náhrdelník vitality
+2 ke zdraví vašich jednotek.

Přívěsek soutoku
Zásoba many se zvýší o 1 bod za každé 2 body, které spotřebuje nepřítel.

Přívěsek milosrdenství
 Hrdinova frakční schopnost je posílena o 1 úroveň a bitvu začíná s ukazatelem 
frakce naplněným na první úroveň.

Přívěsek mořských elfů
+3 k vůdcovství, +3 k magické obraně.

Runa ohně
+20% k poškození útočných kouzel magie ohně.

Sluneční kříž
+20% k poškození útočných kouzel magie světla.

Bouřný amulet
+20% k poškození útočných kouzel magie vzduchu.

Lahvička jedu
-3 ke zdraví nepřátelských jednotek.

Přívěsek deformace
-1 k pohyblivosti nepřátelských jednotek.
Požadavky: 10 fyzické síly.

Přívěsek zvířecí zuřivosti
Zisk bodů zuřivosti je navýšen o 10%.
Požadavky: Skřeti.

Rameno
Artefakt Popis

Kostěné nárameníky
+2 k fyzické obraně.

Strážcovy nárameníky
+2 k vůdcovství.

Magistrovy nárameníky
+5 k magické síle a +3 k osudu.

Okouzlující nárameníky
-10 bodů iniciativy nepřátelským jednotkám.

 Nárameníky protektora 
Reputace získaná díky cestě slz se zvýší o 10%

Nárameníky mstitele
 Reputace získaná díky cestě krve se zvýší o 10%

Nárameníky proroka
+20 many, +2 k regeneraci many.

Veinovy nárameníky
+3 k magické síle a +3 k magické obraně.

 

Slabší ruka
Artefakt Popis

Učedníkova příručka
+20 many, +2 k regeneraci many.
Požadavky: magie.

Arcimágův kodex
+100 many, +10 k regeneraci many.
Požadavky: magie.

Kniha posledního rituálu
+5 k magické obraně.
Snižuje léčivé schopnosti nepřátelského hrdiny o 5%.

Gorada Rael
+10% k frakční schopnosti brány.
Požadavky: peklo.

Kniha proroka
+5 k magické obraně, +50 many, +5 k regeneraci many.
Požadavky: magie.

Kapitánův deník
+8 k pohybu hrdiny na moři.
Cesty skrz vodní víry vás nebudou stát body pohybu.

Magistrův kodex
+3 k magické síle, +3 k osudu.
Požadavky: magie.

Mistrův grimoár
+60 many, +6 k regeneraci many.
Požadavky: magie.

Almanach obléhání
Katapult bude působit o 1 bod poškození hradbám při obléhání hradu.

Sayuriho deník
+12 k regeneraci many.
Poskytuje hrdinovi schopnost meditace.

Přívěsek kamenné pěsti
+250  denně.
Poskytuje hrdinovi schopnost architekt.

Nebeský štít
+10% k frakční schopnosti strážného anděla.
Požadavky: azyl.

Trpasličí štít
+2 k fyzické obraně.
Požadavky: síla.

Štít z plamenného zlata
+2 k fyzické obraně, +10 k magické obraně proti magii ohně.

Lví štít
+3 k vůdcovství, +3 k fyzické obraně.
Požadavky: síla.

Štít strážce
+10 k fyzické obraně.
Požadavky: síla.

Nezlomný štít
+6 k fyzické obraně.
Požadavky: síla.

Kentauří luk
Odvetný útok zblízka vašich střelců bude bez penalizace.
Požadavky: síla.

Smaragdový luk Yumi
+3 k fyzické síle vašich střeleckých jednotek.
Vaši střelci ignorují postih za vzdálenost a překážky.

Kuše elitního střelce
+1 k fyzickému poškození vašich střelců.

Luk z rohu jednorožce
+2 k fyzické síle vašich střeleckých jednotek.
Vaši střelci ignorují postih za vzdálenost.

Měsíční čepel
+3 k fyzické síle.

Hák
Když hrdina zaútočí, všechny vaše jednotky získají bonus +4 k morálce.
Maximálně lze získat +12 k morálce v jedné bitvě.

 

Rukavice
Artefakt Popis

Asasínské rukavice
+3 k fyzické síle, +3 k osudu.

Arcimágovy chrániče
+6 k magické síle.
Poskytuje hrdinovi kouzlo imploze.

Druidův chránič
+1 k magické síle.
Poskytuje hrdinovi kouzlo regenerace.

 Chrániče svobodného mága 
+2 k magické síle.
Poskytuje kouzlo řetězový blesk.

Rváčovy rukavice
+2 k fyzické síle.

Rukavice kyklopa
+8 k fyzické síle.

Khanovy rukavice
+6 k fyzické síle.
+1 bod k poškození vašich jednotek.

Rukavice bijce obrů
+6 k fyzické síle.
 Poskytuje hrdinovi schopnost zabiják obrů

Minotaurovy rukavice
+4 k fyzické síle.

Rukavice sevření
Poskytuje schopnost hledání cest.

Nohy
Artefakt Popis

Asasínské boty
+2 k poškození vašich jednotek.
Poskytuje hrdinovi schopnost léčka.

Sedmimílové boty
+8 k pohyblivosti hrdiny na souši.

Boty jezdce na vlnách
+1pohybu vašich jednotek na moři.
+5 k iniciativě.

Průzkumnické boty
+4 k pohyblivosti hrdiny na souši.

Boty oživlé mrtvoly
+1 k pohyblivosti hrdiny na souši.
+1 k iniciativě vašich jednotek.

Ga'ardenovy boty
+3 k iniciativě vašich jednotek.

Strážcovy boty
+1 k pohyblivosti hrdiny po souši.
+1 k fyzické obraně.

Šaškovy bačkory
+1 k pohyblivosti hrdiny po souši.
+1 k osudu.

Magistrovy sandály
+1 k pohyblivosti hrdiny po souši.
+1 k magické síle.

Sandály kvapného kroku
+2 k pohyblivosti hrdiny po souši.

Sandály požehnaných
 +1 ke všem primárním atributům hrdiny. 

Sandály proroka
+1 k pohyblivosti hrdiny po souši.
+1 ke zdraví vašich jednotek.

 Sandály větrného chodce 
+1 k pohybu vašich jednotek.

Prst
Artefakt Popis

Prsten zatvrzelých
+5 k magické síle.
Poskytuje kouzlo teleportace.

Prsten živlů
 Při sesílání kouzel přivolání elementálů jich bude přivoláno o 20% více. 

Prsten s lebkou
Poskytuje kouzlo teror.

Prsten zaklínání
+1 k magické síle, +20 many.

Prsten spěchu
+10 k iniciativě vašich jednotek.

Prsten neštěstí
-4 ke štěstí nepřátelských jednotek.

Prsten rychlosti
+2 k iniciativě vašich jednotek.

Prsten hbitosti
+5 k iniciativě vašich jednotek.

Kapsa
Artefakt Popis

Bezedný měšec zlata
+250  denně.

Bezedná brašna zlata
+500  denně.

Bezedná truhla zlata
+1000  denně.

Zlaté vejce
Po nějakém čase se z něj vylíhne Zlatá husa.

Zlatá husa
+2000  denně.

Trpasličí krumpáč
+1  denně.

Posvátné sémě
+1  denně.

Krystalová čočka
+1  denně.

Roh hojnosti

Poskytuje denně náhodně z níže uvedeného:

 400-600
 1-2
 1-2
 1-2


Erb chrabrosti
+2 k vůdcovství.

Erb odvahy
+4 k vůdcovství.

Erb cti
+8 k vůdcovství.

Tarotové karty
+2 k osudu.

Čtyřlístek
+4 k osudu.

Zlatá podkova
+8 k osudu.

Okovy posledního muže
 Hrdinové se v bitvách nemohou vzdát ani se stáhnout z boje. 

Průzkumnické sedlo
Postih za pohyb po náročném terénu je ignorován.

Sextant mořských elfů
+6 k pohyblivosti hrdiny na moři.

Pirátská vlajka
-2 ke štěstí nepřátelských jednotek.

Válečné bubny legie
Týdenní produkce kmenových jednotek se zvyšuje o 2.

Válečný roh legie
Týdenní produkce elitních jednotek se zvyšuje o 1.
+1 k vůdcovství.

Válečná zástava legie
Týdenní produkce šampiónských jednotek se zvyšuje o 2.

 Shantirský měsíční disk 
Poskytuje schopnost vyvolat fénixe v boji.

Skládá se ze 4 úlomků:
   

Sady artefaktů
 
Sada Větrných mečů

Myrandina helma

Kieranova zbroj

Veinovy nárameníky

Ga'ardenovy boty

Sayuriho deník

 Brož Větrného meče 

Bonusy:

 • 2 předměty: +1 k pohyblivosti hrdiny po souši + 250  denně.
 • 4 předměty: účinek omámení způsobený kouzly magie vzduchu trvá o 1 kolo déle.
 • 6 předmětů: +5 k iniciativě vašich jednotek, na začátku bitvy sešle Bouřné šípy na vaše jednotky a Bouřné větry na protivníka.
Sada asasína

Asasínská maska

Plášť temnoty

Asasínské boty

Asasínské rukavice

Lahvička jedu

Měsíční čepel

Bonusy:

 • 2 předměty: +2 k osudu, první 3 kola bitvy budou útoky vašich jednotek zblízka otrávené.
 • 4 předměty: +4 k fyzické síle, po zabití otráveného nepřítele se účinky jedu rozprostřou na sousední nepřátelské jednotky.
 • 6 předmětů: +5 k iniciativě jednotek, vaše jednotky se vyhnou prvním 3 útokům zblízka.
Sada velkého licha

Boty oživlé mrtvoly

Plášť licha

 Přesýpací hodiny řádu 

 Kniha posledního rituálu 

Nekromantské roucho

Prsten zatvrzelých

Bonusy:

 • 2 předměty: snižuje iniciativu nepřátelských jednotek o 2.
 • 4 předměty: snižuje morálku nepřátelských jednotek o 4.
 • 6 předmětů: +8 k magické síle.
Sada piráta

Kapitánksý klobouk

Hák

Pirátská zbroj

Pirátská vlajka

 Přívěsek mořských elfů 

Prsten s lebkou

Bonusy:

 • 2 předměty: +2 k iniciativě vašich jednotek.
 • 4 předměty: +4 k vůdcovství.
 • 6 předmětů: +8 k fyzické obraně.
Sada proroka

 Skromná čapka proroka 

Duhová perla

Kniha proroka

Róba proroka

Sandály proroka

Nárameníky proroka

Bonusy:

 • 2 předměty: +4 k regeneraci many.
 • 4 předměty: +4 k regeneraci many, +4 k magické obraně.
 • 6 předmětů: +4 k regeneraci many, +4 k magické obraně.
Sada šejdíře

Šaškovy bačkory

Šílencova maska

 Okouzlující nárameníky 

Různorodý plášť hlupáka

Prsten neštěstí

Přívěsek deformace

Bonusy:

 • 2 předměty: +2 k osudu.
 • 4 předměty: +4 k osudu.
 • 6 předmětů: +8 k osudu.
Sada strážce

Kápě lví hřívy

Strážcovy boty

Strážcův krunýř

Strážcova helma

Strážcovy nárameníky

Lví štít

Bonusy:

 • 2 předměty: +1 ke zdraví vašim jednotkám.
 • 4 předměty: +2 k fyzické síle, +2 k vůdcovství.
 • 6 předmětů: +4 k fyzické obraně, +2 ke zdraví vašim jednotkám.
Sada tuláka

Vševidoucí koruna

Plášť ze sovích pírek

Průzkumnické sedlo

Sextant mořských elfů

Rukavice sevření

Sandály větrného chodce

Bonusy:

 • 2 předměty: +4% ke zkušenostem.
 • 4 předměty: +2 k pohyblivosti hrdiny po souši, +2 k iniciativě vašich jednotek.
 • 6 předmětů: +5 k pohyblivosti hrdiny po souši, +5 k iniciativě vašich jednotek.
Sada náčelníka

Jaguáří amulet

 Kostěné nárameníky 

Kentauří luk

Crag Hackova helma

Khanovy rukavice

Zbroj ze stínové oceli

Bonusy:

 • 2 předměty: +2 k fyzické síle.
 • 4 předměty: +4 k osudu.
 • 6 předmětů: +5 k fyzické obraně, +5 k iniciativě vašich jednotek.
Sada regenta

Válečná zástava legie

Válečné bubny legie

Válečný roh legie

Přívěsek kamenné pěsti

Mírový diadém klanu
Zimního větru

 Královský plášť strážců výhně 

Bonusy:

 • 2 předměty: zvyšuje týdenní produkci kmenových jednotek o 1.
 • 4 předměty: zvyšuje týdenní produkci elitních jednotek o 1.
 • 6 předmětů: zvyšuje týdenní produkci šampiónských jednotek o 1.
Sada magistra

Magistrova arcikoruna

 Magistrovy nárameníky 

Magistrovy sandály

Magistrova róba

Magistrův plášť

Magistrův kodex

Bonusy:

 • 2 předměty: +40 k maximální hodnotě many.
 • 4 předměty: +4 k fyzické obraně.
 • 6 předmětů: +5 k magické síle, +5 k iniciativě vašich jednotek.

Tags: Heroes VI Artefakty

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.