Heroes VII: Akademie (Academy)

. Publikováno v Heroes 7. Zobrazení: 8570

Čarodějové jsou hrdými hledači znalostí a ohýbači přirozeného pořádku. Nade vše si cení znalostí a jejich výzkumu. Jejich velkou slabostí je touha hledat tyto věci na místech a způsoby, které by měly zůstat zapovězeny.

Čarodějové jsou intelektuálně soutěživí, požitkářští a nehledí na morální důsledky svých činů. Ostatní je považují za arogantní a namyšlené.

První království čarodějů vzniklo jako konfederace Sedmi měst založená učedníky Sar-Elama, Sedmého draka. Čarodějové původně tolerovali všechny formy magie, ale pak se začali obávat rostoucí síly a počtů nekromantů z Domu eterny a pustili se do rozsáhlého pronásledování. Následná občanská válka navždy změnila hranice království čarodějů. Čarodějové naříkali nad ztraceným “zlatým věkem” a své království přejmenovali na Stříbrná města.


Metamagie
Díky mistrovským znalostem magie mohou čarodějové spustit synergie mezi
jednotlivými kouzly, aby rozpoutali ještě mocnější a ničivější kouzla na bojišti.

Učenci tajemna
Všechny ostatní národy Ashanu vzhlíží k magii jako k víře. Avšak pro čaroděje
je magie pouze vyšší forma znalostí, která se musí dále rozvíjet skrze intenzivní
a důsledné studium tajemných nauk.

Stavitelé titánů
Konstrukty, jakými jsou například Golemové či Titáni, tvoří těžkou těžkou pěchotu
a samotné jádro armády čarodějů, zatímco duchové jsou díky svým schopnostem
rychlého zásahu a síle spíše kavalérií. Největší výhoda tkví v tom, že vždy udělají
to, co jim jejich pánové přikáží, aniž by měli jakékoliv morální zábrany.

Mistři magie
Čarodějové jsou opravdovými mistry všech škol magie bez výjimek. Díky jejich
neutuchající touze po moci a znalostech mají přístup ke všem dostupným kouzlům,
což je vedlo i k novým způsobům, jak je používat a kombinovat navzájem.


(klikněte pro plné rozlišení)

Budova Cena Požadavky Popis

Vesnická sněmovna
- - Umožňuje vám stavět další budovy ve městě. Poskytuje 500  denně.

Městský výbor
 2000 Vesnická sněmovna
Úroveň města: 3
Poskytuje dalších 500  denně.

Městská radnice
 5000  5  5
Městský výbor
Úroveň města: 9
Poskytuje dalších 1000  denně.

Kapitol
 10.000  10  10 Městská radnice
Úroveň města: 15
Poskytuje dalších 2000  denně. Můžete mít pouze jeden kapitol.

Opevnění 1. úrovně
 1500  5  10 Tržiště
Úroveň města: 6
Vybaví město hradbami a branami pro obléhací boje a místní gardou
tvořenou Chrliči a Kabiry.

Opevnění 2. úrovně
 1500  2  2  2 Opevnění 1. úrovně
Úrovně města: 9
Zvyšuje zásahové body hradeb a brány v obléhacích bojích.
Přidá do místní gardy Džiny a Učedníky.
Zvyšuje kapacitu místní gardy a přírůstek jejích jednotek.

Opevnění 3. úrovně
 1500  2  2  2 Opevnění 2. úrovně
Úroveň města: 15
Zvyšuje zásahové body hradeb a brány v obléhacích bojích.
Rozšíří maximální kapacitu a zvýší přírůstek stávající místní gardy.

Příkop
 600  2 Opevnění 2. úrovně
Úroveň města: 9
Vybaví město příkopem pro obléhací boje.

Písař
 2000  5  5 Magický cech úrovně 3
Úroveň města: 12
Umožňuje nakupovat svitky.

Blesková pyramida
 600  2   2 Opevnění 1. úrovně
Dílna
Úroveň města: 6
Vybaví město 2 věžemi pro obléhací boje.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Pyramidové umění.

Sál hrdinů
 500  5 Úroveň města: 1 Poskytuje možnost najímat a oživovat poražené hrdiny.

Tržiště
 500 Úroveň města: 1 Poskytuje možnost obchodovat se surovinami.

Surovinové silo
 3000  2  2 Tržiště
Úroveň města: 3
Poskytuje 1 , 1 , 1  nebo 1  denně.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Recyklátor artefaktů.

Městský portál
 500  2  2  2 Magický cech úrovně 2
Úroveň města: 3
Poskytuje kouzlo Okamžitého odvolání všem hrdinům navštěvujícím město.
Umožňuje hrdinům s tímto kouzlem teleportovat se do tohoto města, pokud
jim toto město bude nejblíže.

Pyramidové umění
 500  5 Dílna
Úroveň města: 6
Výroba válečných jednotek.
Poskytuje možnost nakupovat Malé pyramidy.Postavením tédo budovy nebudete moci postavit: Blesková pyramida.

Dílna
 500  5 Úroveň města: 1 Výroba válečných jednotek.
Umožňuje nakupovat Léčitelské stany v okně obrazovky města.


Cech zlodějů
 500  5 Magický cech úrovně 1
Úroveň města: 3
Poskytuje možnost nakupovat informace o vašich soupeřích.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Sesílací pódium.
 
Magický cech úrovně 1
 500  2  2 Úroveň města: 1 Poskytuje v tomto městě 5 náhodných kouzel 1. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě.

Magický cech úrovně 2
 500  2  2  1  1  1  1 Magický cech úrovně 1
Úroveň města: 3
Poskytuje v tomto městě 4 náhodná kouzla 2. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Magický cech úrovně 3
 500  2  2  3  3  3  3 Magický cech úrovně 2
Úroveň města: 6
Poskytuje v tomto městě 3 náhodná kouzla 3. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Magický cech úrovně 4
 500  2  2  5  5  5  5 Magický cech úrovně 3
Úroveň města: 12
Poskytuje v tomto městě 1 náhodné kouzlo 4. úrovně.
To se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Alchymistova laboratoř
 3000  2  2 Magický cech úrovně 2
Úroveň města: 9
Poskytuje 1  denně.

Recyklátor artefaktů
 2000  2 Tržiště
Úroveň města: 3
Poskytuje možnost proměnit artefakty na suroviny.

Tajemná knihovna
 1000  5 Magický cech úrovně 1
Úroveň města: 3
Přidá do magického cechu dvě kouzla na 1. úrovni a 2. úrovni a jedno kouzlo
na 3. úrovni a 4. úrovni.

Sesílací pódium
 1000  5 Úroveň města: 3 Vaši hrdinové sešlou dva náhodné negativní magické efekty na dvě náhodné
nepřátelské jednotky na začátku každého boje v oblasti kontroly tohoto města.

Postaveném této budovy nebudete moci postavit: Cech zlodějů.

Manové jádro
 500  2 Magický cech úrovně 2
Úroveň města: 6
Zdvojnásobuje maximální manu hrdiny na návštěvě, a to do konce týdne.

Magický portál
 4000  5  5  5  5  5  5
Ashina slza
Úroveň města: 15
Poskytuje 5000  denně a zvyšuje přírůstky jednotek v tomto městě o 50%.
Maximální mana všech vašich hrdinů se zvýší o 100.

V druhé tabulce najdete výčet budov pro najímání jednotek (tzv. líhně) a speciální budovy pro navýšení přírůstku:

Budova Cena Požadavky Popis

Ohnivá jeskyně
 1500  5 Dílna
Úroveň města: 3
Základní příbytek.
Umožňuje najímat Kabiry s přírůstkem 15 jednotek týdně.


Ohnivá jáma
 400  2
Ohnivá jeskyně
Úroveň města: 3
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Kabiry na Mistrovské kabiry.


Lávové pole
 1500

Ohnivá jeskyně
Úroveň města: 6

Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Kabirů a Mistrovských kabirů o +15.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Slévárna hvězdného stříbra.

Kamenný val
 1300  5
Úroveň města: 1 Základní příbytek.
Umožňuje najímat Chrliče s přírůstkem 18 jednotek týdně.


Stříbrný val
 350  2 Kamenný val
Úroveň města: 1
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Chrliče na Obsidiánové chrliče.


Slévárna kabirů
 1300  5 Kamenný val
Ohnivá jeskyně
Úroveň města: 3
Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Chrličů a Obsidiánových chrličů o 18 týdně.

 

Kovárna golemů
 1700  5
Dílna
Úroveň města: 6
Základní příbytek.
Umožňuje najímat Golemy s přírůstkem 8 jednotek týdně.


Slévárna golemů
 450  5
Kovárna golemů
Úroveň města: 6
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Golemy na Pískovcové golemy.


Slévárna hvězdného stříbra
 1700  5
Kovárna golemů
Úroveň města: 6
Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Golemů a Pískovcových golemů o 8 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Lávové pole.

Oltář přání
 4000  5  5  5
Manové jádro
Úroveň města: 9
Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Džiny s přírůstkem 4 jednotek týdně.


Vrcholek přání
 1500  5
Oltář přání
Úroveň města: 9
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Džiny na Mistrovské džiny.


Studna přání
 4000  5  5  5
Oltář přání
Úroveň města: 12
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Džinů a Mistrovských džinů o 4 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Domy mágů.

Škola magie
 3500  5  5
Magický cech úrovně 2
Úroveň města: 6
Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Učedníky s přírůstkem 5 jednotek týdně.


Magická univerzita
 1400  5  5  10
Škola magie
Úroveň města: 6
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Učedníky na Následovníky.


Domy mágů
 3500  5  5
Škola magie
Úroveň města: 12
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Učedníků a Následovníků o 5 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Studna přání.

Stříbrný altán
 7000  10  5
Úroveň města: 12 Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Rakšasy s přírůstkem 2 jednotek týdně.


Zlatý altán
 3000  10  5
Stříbrný altán
Úroveň města: 12
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Rakšasy na Rakšasy raja.


Obrovská věž
 7000   10  5
Stříbrný altán
Úroveň hrdiny: 15
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Rakšasů a Rakšasů raja o 2 týdně.

 

Magická věž
 12.000  5  5  10 5
Oltář přání
Pyramidové umění
/
Blesková pyramida
Úroveň města: 15
Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Magické orly s přírůstkem 1 týdně.Postavením této budovy nebudete moci postavit: Mračné koloseum.

Magický vír
 12.000  5  5  10  5
Magická věž
Úroveň města: 15
Vylepšení šampiónského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Magické orly na Simurghy.


Mračné koloseum
 12.000  10  5  10
Oltář přání
Pyramidové umění
/
Blesková pyramida
Úroveň města: 15
Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Kolosy s přírůstkem 1 jednotky týdně.Postavením této budovy nebudete moci postavit: Magická věž.

Koloseum bouřného mraku
 6000  10  5  5  5
Mračné koloseum
Úroveň města: 15
Vylepšení šampionského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Kolosy na Titány.
Kabir

Mistrovský kabir
 
2-3 3-4
2 2
2 4
12 14
4 4
14 16
0 0
5 5
50% 50%
60 78
Cabirové jsou menšími duchy ohně, které čarodějové vyvolávají proto, aby
jim pomáhali v jejich magických laboratořích a kovárnách. Nejsou sice příliš
inteligentní, ale jsou poslušní, nadšení a mají přirozenou kontrolu nad všemi
ohnivými věcmi. Jejich úkolem je stavě a opravovat konstrukty, například
golemy nebo titány.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Cabirové, kteří se osvědčili svými schopnostmi nebo inteligencí ve službách
čarodějů, mohou obdržet hodnost cabirských mistrů. Mají hlubokou znalost
konstruktů a často dohlíží nad jejich údržbou.
Zranitelnost vodou: Jednotka utrpí o 25% větší poškození vodou. Imunita vůči ohni: Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel nebo efektů ohně. Poškození nepřátelskými útoky ohněm je poloviční.         Imunita vůči ohni: Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel nebo efektů ohně. Poškození nepřátelskými útoky ohněm je poloviční. Zranitelnost vodou: Jednotka utrpí o 25% větší poškození vodou. Spojující ruce: Okamžitě opraví cílového přátelského konstrukta za 5 bodů zdraví. Také opraví již zničené konstrukty.
Chrlič

Obsidiánový chrlič
 
1-2 2
3 3
6 6
17 19
4 5
11 13
0 0
5 5
- -
50 65
Chrliči jsou sochami létajících bytostí rozpohybované magickými silami.
Čarodějové si těchto konstruktů velice váží, protože mají schopnost létat,
což s sebou přináší velké taktické výhody. K zajištění jejich výdrže na bojišti
jim čarodějové často propůjčují silná ochranná kouzla, která je chrání před
nepřátelskou magií.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Jednou z nevýhod první generace chrličů byla jejich relativní křehkost a nízká
rychlost. Chrliče tak byly snadnými cíli. Samotná podstata obsidiánových
chrličů je mnohem odolnější a jejich stavba jim umožňuje uletět
větší vzdálenost.
Konstrukt: Tato jednotka je imunní vůči otravě, slepotě, ovlivnění mysli a efektům morálky. Nelze ji vyléčit ani oživit. Magická imunita: Jednotka se nemůže stát cílem negativních kouzel nebo efektů jakékoli magické školy. Veškeré magické poškození nepřátelskými útoky je poloviční.         Konstrukt: Tato jednotka je imunní vůči otravě, slepotě, ovlivnění mysli a efektům morálky. Nelze ji vyléčit ani oživit. Magická imunita: Jednotka se nemůže stát cílem negativních kouzel nebo efektů jakékoli magické školy. Veškeré magické poškození nepřátelskými útoky je poloviční.
Golem

Pískovcový golem
 
5-7 6-8
3 3
6 9
30 37
4 5
12 14
0 0
5 5
- -
138 179
Golemové jsou magické konstrukty, které slouží jako primární bojové
jednotky Stříbrných měst. Golemové se staví ve všech velikostech
a tvarech podle toho, kdo je postavil, ale dá se říci, že mívají většinou
humanoidní tvar, jsou tvrdí a nezastavitelní.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Golemové nejsou bez chyby. Největší nevýhodou je jejich pomalý
a neohrabaný pohyb. Čarodějové z Domu matérie proto strávili
spoustu času hledáním způsobů, jak učinit golemy lehčí a obratnější.
Jejich poslední experimenty obsahují některé díly vyrobené
z keramického arenitu, kterému se často říká “pískovec”. Pískovcoví
golemové sice nejsou žádní elfští tanečníci, ale přece jen jsou
mnohem elegantnější než jejich předchůdci.
Konstrukt: Tato jednotka je imunní vůči otravě, slepotě, ovlivnění mysli a efektům morálky. Nelze ji vyléčit ani oživit. Nespoutaný: Jednotka je imunní vůči všem druhům omezení pohybu.         Konstrukt: Tato jednotka je imunní vůči otravě, slepotě, ovlivnění mysli a efektům morálky. Nelze ji vyléčit ani oživit. Nespoutaný: Jednotka je imunní vůči všem druhům omezení pohybu.
Džin

Mistrovský džin
 
10-14 10-14
5 5
7 7
60 75
5 6
31 35
0 0
15 15
- -
500 650
Džinové jsou humanoidní duchové z magické sféry a jsou považováni za
odraz moci a geniality Sar-Elama. V závislosti na tom, kde a jakým
způsobem je džin vyvolán, může mít buď mužskou, nebo ženskou
podobu.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Mistrovští džinové jsou cennými spojenci čarodějů, protože jejich znalosti
magie a přirozená spřízněnost s magickými proudy mohou nejen silně ovlivnit
rozsah schopností čarodějů, ale také způsobit ošklivá magická zranění
nepřátelům.
Vysátí many: Každá jedna jednotka zabitá touto jednotkou obnoví 1 manu  hrdinovi. Mana obnovená jednou ranou je limitovaná hodnotou magie hrdiny. Imunita vůči základní magii: Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel nebo efektů základní magie. Poškození nepřátelskými útoky základní magií je poloviční.         Vysátí many: Každá jedna jednotka zabitá touto jednotkou obnoví 1 manu  hrdinovi. Mana obnovená jednou ranou je limitovaná hodnotou magie hrdiny. Imunita vůči základní magii: Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel nebo efektů základní magie. Poškození nepřátelskými útoky základní magií je poloviční. Magický dotyk: Zasažená jednotka utrpí náhodným negativním magickým efektem.
Učedník

Následovník
 
9-12 9-13
10 12
8 10
43 50
3 3
13 16
5 5
0 0
50% 100%
400 520
Vstup do všech magických akademií je sice zdarma, ale studenti, bez ohledu
na svůj věk, musí povinně čtyři roky sloužit v armádách čarodějů. Během
prvních dvou let mají hodnost učedníků.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Během posledních dvou let své povinné služby získají studenti hodnost
následovníků. Jejich úkolem je řídit nové učedníky, přičemž ale sami podléhají
autoritě mistrů. Následovníci studují umění magického vedení boje u starších
čarodějů nebo bojových mágů.
Průrazná střela: Jednotka zasáhne VŠECHNY jednotky v řadě.         Průrazná střela: Jednotka zasáhne VŠECHNY jednotky v řadě. Prstenec: Jednotka uštědří 9 až 13 poškození základní magií všem jednotkám v cílové oblasti 3x3. Nelze použít, když jednotka bojuje zblízka.
Rakšasa

Rakšasa raja
 
21-27 23-29
14 14
14 14
130 150
4 5
22 29
5 5
0 0
- -
1300 1690
Rakšasové jsou zvířecími lidmi s podobou člověka a kočky. Kombinují
neuvěřitelnou rychlost a reflexy s vynikajícím výcvikem v šermířství.
Disponují také darem očarovaných zbraní od svých čarodějných pánů.
Rakšasové jsou dost možná nejnebezpečnějšími bytostmi bojujícími zblízka,
jaké na Ashanu najdete.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Obávaní rakšasa rajové jsou magicky posíleni. Většina z nich má jeden pár paží
navíc, které jsou pokryté ochranným tetováním. Nejsilnější jedinci jsou navíc
ještě obohaceni o esenci duchů vzduchu, a proto jsou ještě hbitější a agilnější.
Žádné oplácení: Nepřátelské jednotky nemohou oplácet útok této jednotky.         Žádné oplácení: Nepřátelské jednotky nemohou oplácet útok této jednotky. Rozmach: Jednotka zasáhne všechny sousedící nepřátelské jednotky v daném úhlu kolem cílové jednotky.
Magický orel

Simurgh
 
44-66 55-77
19 22
19 22
400 440
7 8
36 39
0 0
5 5
- -
5500 7150
1 2
- 1
Velký učenec Sar-Aggrethu ve své stati “O podstatě duchovního světa”
provedl důkladnou klasifikaci duchů. Povšiml si, že větší duchové často
nabývají podobu ohromných ptáků. Není proto překvapením, že když
se čarodějové z Domu animy pokusili materializovat nejsilnější energie
magické sféry, vypadaly výsledné bytosti jako majestátní orli.
šampiónská
jednotka
vylepšená
šampiónská
jednotka
Simurghové byli dlouho mezi studenty magie považováni za pouhou
legendu. Nakonec však byli objeveni v surreálné krajině magické sféry.
Trvalo dlouhou dobu (a řadu katastrofálních selhání), než se čarodějům
podařilo pochopit podstatu této mocné bytosti a ohnout ji ke své vůli.
Tajemná křídla: Na konci kola této jednotky všechny nepřátelské jednotky utrpí náhodně vybraným magickým efektem.         Tajemná křídla: Na konci kola této jednotky všechny nepřátelské jednotky utrpí náhodně vybraným magickým efektem. Magický katalyzátor: Všechny sousedící nepřátelské jednotky obdrží o 50% více přímého poškození z kouzel.
Kolos

Titán
 
69-92 69-92
20 20
25 25
420 420
4 4
16 17
0 0
5 5
- 100%
5500 7150
1 2
- 1
První titáni byli stvořeni během Starobylého věku národem Shantiriů.
Původně to byly obrovské sochy ze vzácných minerálů a kovů, mezi
kterými hrálo prim hvězdné stříbro. Čarodějové se dlouho snažili
tyto obrovské a komplexní konstrukty postavit také. Jejich první
pokusy zvané kolosy sice nemají takovou sílu jako někdejší titáni,
ale přesto budí úžas.
šampiónská
jednotka
vylepšená
šampiónská
jednotka
Několik shantirských titánů přežilo až do dnešního dne. Dá se říct, že jsou
téměř předmětem uctívání, protože je čarodějové studují a chrání
a využívají je k vytváření menších imitací, které jsou v bitvě stále velice
silné. Jejich velikost a hmotnost jim umožňuje nepřátele zašlapávat
a navíc mohou svými obřími pěstmi vystřelovat střely tvořené čirou
magickou energií.
Konstrukt: Tato jednotka je imunní vůči otravě, slepotě, ovlivnění mysli a efektům morálky. Nelze ji vyléčit ani oživit. Magická absorpce: Veškeré magické poškození obdržené z kouzel přidá poškození základní magií k příštímu zásahu jednotky. Další poškození je limitováno počtem jednotek ve skupině vynásobeným jejich maximálním základním poškozením.         Konstrukt: Tato jednotka je imunní vůči otravě, slepotě, ovlivnění mysli a efektům morálky. Nelze ji vyléčit ani oživit. Magická absorpce: Veškeré magické poškození obdržené z kouzel přidá poškození základní magií k příštímu zásahu jednotky. Další poškození je limitováno počtem jednotek ve skupině vynásobeným jejich maximálním základním poškozením.


Léčivý stan
 
0
0
5
300
0
8
0
0
-
500
podpůrná
válečná
jednotka
Čarodějové se raději drží v bezpečné vzdálenosti od bojiště a nechávají
za sebe bojovat své služebníky. To neznamená, že své služebníky
nechávají zemřít, aniž by sami hnuli prstem. O raněné se starají léčitelé
a alchymisté z léčitelského stanu. Generálové čarodějů někdy do stanu
přidělují také kabiry, aby zde opravovali poškozené konstrukty.
    Vyléčení: Vyléčí cílovou přátelskou jednotku (bez vlivu na: nemrtvé a konstrukty). Síla léčení: 1. úroveň = 30 životů, 2. úroveň = 50 životů, 3. úroveň = 100 životů, 4. úroveň = 200 životů a 5. úroveň = 400 životů.


Malá pyramida
 
16-24
5
5
500
0
15
0
0
100%
1000
útočná
válečná
jednotka
Pyramidy jsou postaveny z vodivých materiálů a vzácných krystalů. Jsou to
magické čočky, které slouží k zacílení magických energií. Původně měly
čarodějům pomáhat při obtížných rituálech, ale nyní je jejich rolí na bojišti
hlavně vystřelování magických střel vstříc nepřátelským řadám.
    Síla poškození: 1. úroveň = 16-24, 2. úroveň = 29-41, 3. úroveň = 38-52,
4. úroveň = 42-58 a 5. úroveň = 60-80.


Velká pyramida
 
70-110
0
10
3000
0
100
0
0
100%
-
obléhací
válečná
jednotka
Zničit opevnění hradu je velmi složitým magickým úkonem. Velká pyramida je
větším a složitějším typem magické čočky a přesně tyto schopnosti má.
    Síla poškození: 1. úroveň = 70-110, 2. úroveň = 90-140, 3. úroveň = 120-180,
4. úroveň = 160-220 a 5. úroveň = 220-260.

 

Tags: Heroes VII

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.