Heroes VII: Dovednosti hrdinů

. Publikováno v Heroes 7. Zobrazení: 12858

Dovednosti hrdinů byly sice uspořádané z jakési tabulky do přehlednějšího kruhu, ale stále platí, že si hráč sám volí, kam investuje dovednostní bod při postupu na novou úroveň. Tuto volbu je možné vypnout a vrátit se ke starému modelu náhodných výběrů, avšak hra je koncipována na volné rozdělování bodů, takže je lepší ponechat tuto možnost vypnutou.

Celkem je ve hře 23 dovedností: 7 magie, 7 síly, 6 frakčních a 3 neutrální. Tyto jsou rozděleny do 4 úrovňových kategorií: novic, expert, mistr a velmistr. Každý hrdina začíná hru s přednastaveným a pevně daným "kolem dovedností", kde každá z 10ti výsečí reprezentuje jednu z 10 dovedností, které se může naučit a zlepšovat se v nich. Zároveň má možnost dosáhnout maximálně ve 3 dovednostech úrovně velmistra, ve 3 dovednostech mistra a ve 4 zbývajících experta. Více již ilustrační obrázek kola dovedností hrdiny Akademie.

 

Dovednosti s maximální úrovní expert: Magie temnoty, Magie ohně, Průzkum, Osud.
Dovednosti s maximální úrovní mistr: Vůdcovství, Ofenziva, Válečné pokřiky.
Dovednosti s maximální úrovní velmistr: Metamagie, Válečnictví, Základní magie.

K tomu, aby se hrdina mohl naučit některou z dovedností, potřebuje vždy 1 bod.
Po odemknutí první úrovně novic se může naučit jednu ze 3 schopností. Jakmile
se alespoň jednu naučí, může si odemknout vyšší úroveň dovednosti. Tím se opět
zpřístupní další schopnosti k naučení, tentokráte expertní a po naučení se jedné
ze dvou nabízených se odemkne mistrovská úroveň dovednosti. Po naučení schopnosti
v této úrovni se zpřístupní velmistrovská schopnost.

Je jen na vás, zda si vyberete jen některé schopnosti, nebo se naučíte všechny z dané
výseče. Vždy vybírejte na základě hrané mapy, třídy hrdiny a jeho specializace, ale
také podle vašeho soupeře či odhadované délky (rozlehlosti) mapy.

Ve hře zatím není možnost resetování již naučených dovedností a schopností hrdiny,
takže vždy vybírejte s rozvahou.

Dovednosti - Magie
Magie vzduchu Magie země Magie ohně Magie vody Magie temnoty Magie světla Základní magie

Dovednosti - Síla
Ofenziva Obrana Vůdcovství Diplomacie Průzkum Válečnictví Válečné pokřiky

Dovednosti - Frakce
Azyl Akademie Nekropole Tvrz Sylvanští elfové Kobka Pevnost
Spravedlivost Metamagie Nekromancie Krvavé šílenství Pomsta přírody Malassino zahalení Runová magie

Dovednosti - Neutrální
Ekonomie Ochránce Osud

 
Magie vzduchu
 
  Novic: Činí kouzla magie vzduchu efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o 1.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Činí kouzla magie vzduchu efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 2 body.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Činí kouzla magie vzduchu efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 3 body.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Padající bouře
novic +8 k magii pro první kouzlo magie vzduchu seslané v bitvě.

Vzdušné znalosti I
novic Bouřné šípy se sešlou na jednotky v cílové oblasti 4x4 a umožní jednotkám vystřelit kouzlo s úplným dostřelem. Bleskový výboj již nebude
způsobovat zranění přátelským jednotkám a nastaví u zasažených jednotek iniciativu na 1.

Učenec vzduchu
novic Snižuje cenu many kouzel vzduchu o 20%.

Moudrost vzduchu
expert +4 k magii pro kouzla vzduchu. Každá další schopnost moudrosti přidává k tomuto bonusu +4 bodů magie.

Vzdušné znalosti II
expert Poryv větru navíc způsobí 60 až 260 poškození magií vzduchu cílové jednotce. Blesk navíc nastaví iniciativu cíle na 1 na dobu kol a způsobí
45 195 bodů poškození vzduchem nepřátelským jednotkám v blízkosti.

Vzdušné znalosti III
mistr Další úder kouzlem Bleskové reflexy se provede před oplácením nepřítele s bonusem +10 k útokuCyklón se nyní sešle do oblasti
3x3 a přemístí jednotky v okolní oblasti 9x9, přičemž malé jednotky utrpí dvojnásobné poškození.

Bouřný lord
velmistr Kdykoli bude nepřátelská jednotka poškozena útokem, všechny nepřátelské jednotky kolem ní utrpí 60 až 260 poškození vzduchem.

 
Magie země
 
  Novic: Činí kouzla magie země efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o 1.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Činí kouzla magie země efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 2 body.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Činí kouzla magie země efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 3 body.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Tvrdý jako kámen
novic +1 k obraně za každé seslané kouzlo magie země. Trvá do konce bitvy.

Znalost země I
novic Kamenná kůže se nyní sesílá na jednotky v cílové oblasti 4x4. Regenerace se nyní sesílá na jednotky v cílové oblasti 6x6.

Učenec země
novic Snižuje cenu many kouzel země o 20%.

Moudrost země
expert +4 k magii pro kouzla magie země. Každá další schopnost moudrosti přidává k tomuto bonusu +4 bodů magie.

Znalost země II
expert Zapletení navíc způsobí 120 poškození zemí, pokud se jednotka pohne. Jedová sprška nyní trvá do konce bitvy.

Znalost země III
mistr Zemětřesení způsobí dvojnásobné poškození budovám a nepřátelským jednotkám. Kamenné hroty způsobí dvojnásobné poškození
jednotce na prostředním poli.

Vitalita přírody
velmistr +15% ke zdraví přátelských jednotek.

 
Magie ohně
 
  Novic: Činí kouzla magie ohně efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o 1.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Činí kouzla magie ohně efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 2 body.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Činí kouzla magie ohně efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 3 body.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Vášnivý sesilatel
novic +1 k síle za každé seslané kouzlo magie ohně. Trvá do konce bitvy.

Znalost ohně I
novic Ohnivý šíp navíc způsobuje 80 120 poškození ohněm po dobu kol. Spalující odhodlání se nyní sešle na jednotky v cílové oblasti velikosti
4x4.

Ohnivý učenec
novic Snižuje cenu many kouzel ohně o 20%.

Znalost ohně II
expert Vnitřní plamen se nyní sešle na jednotky v cílové oblasti 4x4. Ohnivá stěna navíc zastavuje jednotky a způsobuje 80 120 poškození ohněm
po dobu 3 kol.

Ohnivá moudrost
expert +4 k magii pro kouzla ohně. Každá další schopnost moudrosti přidává k tomuto bonusu +4 bodů magie.

Znalost ohně III
mistr Cílová jednotka kouzla Zuřivost nyní raději zaútočí na nepřátelské jednotky, přičemž zaútočí s bonusem +20 k útoku. Ohnivá koule navíc
způsobí 80 120 poškození ohněm po každých 3 kolech.

Ohnivý kabát
velmistr Jednotka způsobí dalších 56 až 84 bodů poškození ohněm při útoku zblízka a způsobí 16 24 poškození ohněm při napadení zblízka.

 
Magie vody
 
  Novic: Činí kouzla magie vody efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o 1.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Činí kouzla magie vody efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 2 body.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Činí kouzla magie vody efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 3 body.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Vodní štít
novic Všechny přátelské jednotky začínají bitvu s vodním štítem, který snižuje první poškození uštědřené této jednotce o 25%. Trvá po dobu 3 kol.

Vodní znalost I
novic Mlžný opar se již neodstraní v případě, že jednotka utrpí poškození. Blizard nyní snižuje pohyblivost jednotky na dobu 3 kol.

Vodní učenec
novic Snižuje cenu many kouzel magie vody o 20%.

Vodní znalost II
expert Jednotky poškozené kouzlem Mrazivý šíp nebo Ledový úder navíc získají -3 k pohyblivosti na dobu 3 kol.

Vodní moudrost
expert +4 k magii pro kouzla vody. Každá další schopnost moudrosti přidává k tomuto bonusu +4 bodů magie.

Vodní znalost III
mistr Tekutá membrána navíc zvyšuje pohyblivost o 5. Jednotky poškozené kouzlem Kruh zimy navíc získají -3 k pohyblivosti na dobu 3 kol.

Omrzliny
velmistr Na začátku svého kola nepřátelská jednotka utrpí 70 až 120 poškození vodou za každý negativní vodní efekt, kterým trpí.

 
Magie temnoty
 
  Novic: Činí kouzla magie temnoty efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o 1.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Činí kouzla magie temnoty efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 2 body.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Činí kouzla magie temnoty efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 3 body.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Sklizeň duší
novic Kdykoli útok hrdiny zabije alespoň jednu jednotku, hrdina získá 20 bodů many.

Znalost temnoty I
novic Zoufalství a Slabost se nyní sesílají na jednotky v cílové oblasti 4x4.

Temný učenec
novic Snižuje cenu many kouzel temnoty o 20%.

Znalost temnoty II
expert Očista navíc způsobí, že bude cílová jednotka imunní vůči pozitivním kouzlům a magickým efektům po dobu 3 kol. Nepřátelské jednotky
napadené kouzlem Tvář strachu navíc nemohou oplácet po dobu 3 kol.

Temná moudrost
expert +4 k magii pro kouzla temnoty. Každá další schopnost moudrosti přidává k tomuto bonusu +4 bodů magie.

Znalost temnoty III
mistr Kouzlo Agónie se nyní sešle na jednotky v cílové oblasti 4x4. První útok na Stínový obraz nebude úspěšný a kouzlo neprolomí. Tento
efekt trvá po dobu 3 kol.

Stín hrůzy
velmistr Kdykoli hrdina sešle kouzlo temnoty na nepřátelské jednotky, jejich počet se sníží o 5% (zaokrouhleno dolů). Jednotky ztracené tímto
způsobem se vrátí do nepřátelské armády, pokud armáda nebude poražena.

 
Magie světla
 
  Novic: Činí kouzla magie světla efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o 1.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Činí kouzla magie světla efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 2 body.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Činí kouzla magie světla efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 3 body.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Posilující světlo
novic +3 k vůdcovství za každé seslané kouzlo magie světla. Trvá do konce bitvy.

Znalost světla I
novic Vyléčení se nyní sešle na jednotky v oblasti 4x4. Sluneční paprsek navíc snižuje útok a obranu zasažených jednotek o 1 na dobu 3 kol.

Učenec světla
novic Snižuje cenu many kouzel světla o 20%.

Znalost světla II
expert Nebeská zbroj se nyní sešle na jednotky v cílové oblasti 3x3. Očistné světlo se nyní sešle na jednotky v cílové oblasti 4x4.

Moudrost světla
expert +4 k magii pro kouzla světla. Každá další schopnost moudrosti přidává k tomuto bonusu +4 bodů magie.

Znalost světla III
mistr Odplata se nyní sešle na jednotky v cílové oblasti 4x4. Sluneční erupce navíc snižuje u zasažených jednotek útok a obranu o 1 na dobu 3 kol.

Vyvolený světla
velmistr Kdykoli hrdina sešle pozitivní kouzlo magie světla na přátelskou jednotku, získá +5 k útoku+5 k obraně+10 k morálce+10 ke štěstí
a bude do konce svého dalšího kola způsobovat maximální poškození.

 
Základní magie
 
  Novic: Činí kouzla základní magie efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o 1.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Činí kouzla základní magie efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 2 body.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Činí kouzla základní magie efektivnější a zvyšuje hrdinovu magickou znalost o další 3 body.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Obnovení
novic Hrdina získá po boji 30 many.

Znalost základní magie I
novic Osudové štěstí a Ovládání času se nyní sesílají na jednotky v cílové oblasti 4x4.

Učenec základní magie
novic Snižuje cenu many kouzel základní magie o 20%.

Magické velebení
expert +2 k magii. +2 k duchu.

Znalost základní magie II
expert Teleportace navíc zvyšuje iniciativu cílové jednotky o 50 na dobu kol. Zrušení magie bude nyní sesláno na jednotky v cílové oblasti
o velikosti 3x3.

Znalost základní magie III
mistr Imploze se zopakuje na stejný cíl na začátku příštího bojového kola, jako by bylo kouzlo sesláno na expertní úrovni.
Počet elementálů vyvolaných kouzlem Vyvolání elementála se zvýší na začátku příštího bojového kola o 4.

Prozření
velmistr Když hrdina sešle v bitvě kouzlo základní magie, získá v daném bojovém kole druhý tah. Kouzla seslaná v tomto kole jsou seslána
s -20 k magii.

 
Ofenziva
 
  Novic: Zvyšuje sílu hrdiny o +2.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Zvyšuje sílu hrdiny o dalších +2.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Zvyšuje sílu hrdiny o dalších +2.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Domovina
novic Guvernér: Všichni přátelští hrdinové v oblasti kontroly tohoto města získají +8 k síle.

Bojová zuřivost
novic +1 k základní účinnosti (poškození) přátelských jednotek útočících zblízka.

Přesnost
novic +1 k základní účinnosti (poškození) přátelských jednotek útočících z dálky.

Lukostřelba
expert Všechny přátelské jednotky útočící z dálky vypálí s plným dostřelem.

Zabiják obrů
expert Přátelské jednotky získají +6 k útoku při útoku nebo oplácení proti velkým jednotkám.

Mistr útoku ze zálohy
mistr Bonusy přátelských jednotek k účinnosti při útocích ze zálohy a zcela ze zálohy se zvýší o 25%.

Dokonalý útok
velmistr Kdykoli přátelská jednotka zaútočí, její útok se zvýší na úroveň obrany obránce.

 
Obrana
 
  Novic: Zvyšuje obranu hrdiny o +2.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Zvyšuje obranu hrdiny o dalších +2.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Zvyšuje obranu hrdiny o dalších +2.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Vitalita
novic +3 ke zdraví přátelských jednotek v bitvě.

Ochránce města
novic Guvernér: Kapacita základních jednotek v místní stráži ve městě se zvýší o +60 a pro elitní jednotky o +20.

Obranný postoj
novic Pokud přátelská jednotka neprovedla útok ani nepoužila v běžném kole či v kole za morálku aktivní schopnost, získá +6 k obraně až do začátku
dalšího kola.

Uhýbání
expert Přátelské jednotky získají +6 k obraně před útoky z dálky.

Preventivní úder
expert Přátelská jednotka, která použila akci obrany, bude až do začátku příštího útoku oplácet preventivně (jednotka provede své oplácení ještě dříve,
než útočící jednotka stačí zaútočit.).

Ostražitost
mistr Bonusy k účinnosti při útocích ze zálohy a zcela ze zálohy nepřátelských jednotek se sníží o 25%.

Dokonalá obrana
velmistr Kdykoli je přátelská jednotka napadena, její obrana se zvýší na úroveň útoku útočníka.

 
Vůdcovství
 
  Novic: Zvyšuje vůdcovství hrdiny o +5.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Zvyšuje vůdcovství hrdiny o dalších +5.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Zvyšuje vůdcovství hrdiny o dalších +5.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Taktika
novic Hrdina může nasadit jednotky v prvních 3 řadách.

Odhodlání
novic Pokud by přátelská jednotka byla kvůli špatné morálce neschopna během svého tahu jednat, získá místo toho alespoň polovinu tahu.

Patriot
novic Guvernér: Všichni přátelští hrdinové v oblasti kontroly tohoto města získají +20 k vůdcovství.

Početní převaha
expert Hrdina může nasadit až 9 skupin jednotek v boji.

Plamenná řeč
expert +10 k morálce+5 k iniciativě pro přátelské jednotky během prvních 3 bojových kol.

Vedení příkladem
mistr Poté, co hrdina zaútočí na nepřátelskou jednotku, všechny přátelské jednotky získají +10 k útoku při útoku na stejnou jednotku v rámci
daného bojového kola.

Posily
velmistr Počet přátelských jednotek je na začátku bitvy zvýšen o 5%. Jednotky přidané tímto způsobem v armádě po bitvě nezůstanou.

 
Diplomacie
 
  Novic: +10% k šanci, že se neutrální armáda připojí k hrdinovi.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Dalších +10% k šanci, že se neutrální armáda připojí k hrdinovi.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Dalších +10% k šanci, že se neutrální armáda připojí k hrdinovi.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Stříbrný jazyk
novic Vydělí dvěma množství zlata nutné k rekrutování neutrálních jednotek z Živelného soutoku a Magického zvěřince.

Amnestie
novic Kapitulace v bitvě je nyní zdarma.

Nutné spojenectví
novic Když hrdinova armáda obsahuje jednotky z různých frakcí, každá jednotka získá +5 k morálce namísto postihu -10 k morálce.

Diplomatická imunita
expert Když je hrdina mimo oblast kontroly jakéhokoli přátelského města, získá +5 k obraně.

Zlatý jazyk
expert Neutrální armády žádají o vyplacení 75% méně zlata při své nabídce připojit se k hrdinovi.

Dobrovolníci
mistr Guvernér: Týdenní přírůstek základních jednotek v tomto městě se zvyšuje o 25%.

Vazal
velmistr Guvernér: Hrdina podpoří všechna vaše města všemi svými guvernérskými bonusy. Každý guvernérský bonus lze na každé město použít
pouze jednou.

 
Průzkum
 
  Novic: Zvyšuje pohyblivost hrdiny o +1.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Zvyšuje pohyblivost hrdiny o dalších +1.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Zvyšuje pohyblivost hrdiny o dalších +1.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Stopař
novic Hrdina neutrácí body pohyblivosti ke sbírání surovin, vstupování do budov a k dalším podobným akcím.

Domorodý terén
novic Guvernér: Vaši hrdinové jsou při pohybu po zemi v oblasti vlivu tohoto města o 10% rychlejší.

Navigace
novic Hrdina je při plavbě lodí o 50% rychlejší.

Průzkum
expert Dosah průzkumu hrdiny se zvýší o 2. Hrdina v dosahu průzkumu uvidí přesné počty jednotek v armádě a bonusy hrdiny.

Průzkumnictví
expert Snižuje penalizaci pohyblivosti při pohybu na obtížném terénu o 50 %.

Tulák
mistr Dočasné bonusy k atributům z různých míst jsou pro tohoto hrdinu dvojnásobné.

Známý terén
velmistr Hrdina je při pohybu po zemi ve VŠECH oblastech vlivu vašich měst a pevností o 20% rychlejší.

 
Válečnictví
 
  Novic: Hrdinovy válečné jednotky jsou na 2. úrovni.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Hrdinovy válečné jednotky jsou na 3. úrovni.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Hrdinovy válečné jednotky jsou na 4. úrovni.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Obrana města
novic Guvernér: Věže v tomto městě vždy vystřelí třikrát na stejný cíl.

Vylepšená trvanlivost
novic +100% ke zdraví hrdinových válečných jednotek.

Rychlé nasazení
novic +20 k iniciativě hrdinových válečných jednotek.

Artilérie
expert Hrdinovu útočnou a podpůrnou válečnou jednotku lze ovládat ručně.

Obléhací boj
expert Hrdinovu obléhací válečnou jednotku lze ovládat ručně a navíc vystřelí dvakrát na stejný cíl.

Dělostřelecká příprava
mistr Hrdinova útočná válečná jednotka vystřelí třikrát na stejný cíl.

Dokonalé válečnictví
velmistr Hrdinovy válečné jednotky jsou na 5. úrovni.

 
Válečné pokřiky
 
  Novic: Hrdina může používat válečné pokřiky: Kupředu! a Držet pozici!
Vyžaduje: -
 
  Expert: Hrdina může používat válečné pokřiky: Do boje! a Zahájit palbu!
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Hrdina může používat válečný pokřik: Pozor!
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Převálcování
novic Válečný pokřik Kupředu! navíc zvyšuje bonus přátelských jednotek při útoku ze zálohy a zcela ze zálohy o 25%.

Obezřetnost
novic Válečný pokřik Držet pozici! navíc zvyšuje obranu o +2 a útok jednotek bojujících zblízka o +8.

Oportunismus
novic Kdykoli hrdina použije válečný pokřik, příští přátelská jednotka získá +25 ke štěstí až do konce bojového kola. Pokud se stane aktivní
jiná přátelská jednotka (kvůli změnám v iniciativě), tato jednotka nebude dovedností ovlivněna.

Zákeřná střela
expert Válečný pokřik Zahájit palbu! navíc zvyšuje útok jednotek útočících z dálky o 2 a přátelské jednotky mohou zaútočit zároveň na dálku
ze zálohy a zcela ze zálohy.

Příval
expert Válečný pokřik Do boje! navíc zvyšuje útok jednotek bojujících zblízka o 15 při útoku na nepřátelskou jednotku, která útok neoplatí.

Dělostřelecká podpora
mistr Válečný pokřik Pozor! navíc zvyšuje útok a obranu o 1 bod a útočná válečná jednotka navíc vystřelí na útočící jednotky, pokud
napadená přátelská jednotka oplatí úder.

Náčelník
velmistr Válečné pokřiky nyní vydrží 2 bojová kola.

 
Spravedlivost
 
  Novic: Kdykoli získá přátelská jednotka dobrou morálku, všechny ostatní přátelské jednotky získají +3 k morálce,
dokud nebudou mít dobrou morálku. Tento efekt se sčítá.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Bonus spravedlivosti k morálce se zvýší o dalších +2 k morálce.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Bonus spravedlivosti k morálce se zvýší o dalších +2 k morálce.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Stojíme jako jeden
novic Sousedící přátelské jednotky získají +1 k obraně.

Koordinovaná snaha
novic Pokud nepřátelská skupina jednotek zemře, příští přátelská jednotka bude mít dobrou morálku. Jiná přátelská jednotka,
která by se případně aktivovala dříve (kvůli změně iniciativy), není touto schopností ovlivněna.

Sestry milosrdenství
novic Sestry léčitelky budou léčit dvakrát v každém kole. Cíl druhého léčení se vybere znovu.

Oprávněná spravedlnost
expert Přátelské jednotky budou oplácet s bonusem +6 k útoku.

Požehnaná slova
expert Kdykoli se přátelská jednotka stane cílem pozitivního kouzla, získá +10 k morálce, dokud nebude mít dobrou morálku.
Tento efekt se sčítá.

Bratři ve zbrani
mistr Kdykoli získá přátelská jednotka dobrou morálku, všechny ostatní přátelské jednotky vedle ní získají +10 k morálce, dokud
nebudou mít dobrou morálku. Tento efekt se sčítá.

Vítězná série
velmistr Přátelské jednotky způsobují v kole získaném díky morálce 75 % poškození a mají 75 % pohyblivosti, nikoli jen poloviční účinnost
a poloviční pohyblivost.

 
Metamagie
 
  Novic: Hrdina získá +1 k metamagii na začátku každého bojového kola, a to až do 3. Magie hrdiny se zvyšuje o metamagii.
Když metamagie dosáhne hodnoty 3, úroveň sesílaných kouzel hrdiny se zvýší na úroveň novice.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Metamagie má limit na hodnotě 5. Když metamagie dosáhne hodnoty 5, úroveň sesílaných kouzel hrdiny se zvýší na úroveň experta.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Metamagie má limit na hodnotě 10. Když metamagie dosáhne hodnoty 10, úroveň sesílaných kouzel hrdiny se zvýší na úroveň mistra.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Magický katalyzátor
novic Každé kouzlo, které hrdina sešle, zvyšuje metamagii o 1.

Magické zaměřování
novic První útok Malé pyramidy v bojovém kole zvyšuje metamagii o 1.

Magický štít
novic Na začátku každého bojového kola VŠECHNY přátelské jednotky získají tajemný štít, který absorbuje poškození rovné krát metamagie.

Magická genialita
expert Bonus metamagie k hrdinově magii je dvojnásobný.

Magické zmocnění
expert Než je přátelská jednotka poprvé zasažena v boji zblízka, nepřátelská jednotka obdrží poškození základní magií krát hodnota metamagie
za každou jednotku v přátelské skupině.

Magické sladění
mistr Metamagie zvyšuje obranu a iniciativu přátelských jednotek.

Magické zesílení
velmistr Magické poškození způsobené nepřátelským jednotkám se zvýší o 1 procentní bod za každý bod v metamagii.

 
Nekromancie
 
  Novic: Vytvoří z padlých živých bytostí Kostlivce, kteří se po vítězných bitvách připojí do armády hrdiny. Díky tomu se 5% zdraví padlých živých jednotek převede do zdraví Kostlivců.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Namísto Kostlivců vytvoří Kostlivé hoplity. Dalších 5% zdraví padlých živých jednotek se převede do zdraví Kostlivých hoplitů. 
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Dalších 5% zdraví padlých živých jednotek převede do zdraví Kostlivých hoplitů.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Vysátí many
novic Hrdina získá nazpět 10 many po zabití skupiny živých jednotek.

Shnilé kosti
novic Kostlivci a Kostliví hoplité způsobují 1 poškození zemí za každou jednotku ve skupině jednotkám, které je napadnou zblízka.

Zlo bez spočinutí
novic Nekromancie vytváří jednotky také z padlých nemrtvých jednotek.

Tvář strachu
expert Všechny nepřátelské jednotky získají v boji -15 k morálce.

Temná nova
expert Temný šíp Namtaru zasáhne také všechny nepřátelské jednotky v okolí cíle.

Duchovní jízda
mistr Nekromancie navíc oživí Bánší v hodnotě 8% zdraví padlých živých jednotek.

Věčná služba
velmistr Oživí 25% již zničených Kostlivců nebo Kostlivých hoplitů ve skupině, která již zaútočila a nebyla při oplácení zcela zničena.

 
Krvavé šílenství
 
  Novic: Hrdina začíná s krvavou zuřivostí na hodnotě 5. Krvavá zuřivost se přičte k útoku přátelských jednotek, ale v průběhu bitvy se snižuje:
-2 vždy, když jednotka použije akci čekání nebo obrany. -2 na konci každého bojového kola. Krvavá zuřivost skončí při dosažení 0.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Hrdina začíná s dalšími 2 body v krvavé zuřivosti. 
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Hrdina začíná s dalšími 2 body v krvavé zuřivosti.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Nával
novic Přátelské jednotky s krvavou zuřivostí obdrží +1 k pohyblivosti.

Zuřivost náčelníka
novic K základní účinnosti hrdiny se přičte 20ti násobek aktuální krvavé zuřivosti.

Překypující zuřivost
novic Všechny přátelské jednotky způsobí poškození nepřátelským jednotkám v okolí při ukončení krvavé zuřivosti. Poškození je rovno
100 násobku počtu bojových kol, ve kterých krvavá zuřivost trvala.

Síla nad magií
expert Přátelské jednotky s krvavou zuřivostí utrpí pouze polovinu přímého poškození kouzly.

Ohnivá zuřivost
expert Přátelské jednotky získají během krvavé zuřivosti +5 k iniciativě.

Touha po krvi
mistr K morálce všech přátelských jednotek se přičte dvojnásobek aktuální krvavé zuřivosti.

Hněv Nebeského otce
velmistr Hrdina začíná s dalším 1 bodem krvavé zuřivosti. Krvavá zuřivost se zvyšuje o 1 bod při zabití každé skupiny jednotek.

 
Pomsta přírody
 
  Novic: Nepřátelské jednotky získají až 1 značku poté, co se stanou cílem útoku nebo schopnosti přátelské jednotky.
Jednotky útočící na označenou jednotku mají +4 k útoku za každou značku na cíli. Značka trvá do konce bojového kola.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Nepřátelské jednotky získají až 2 značky.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Nepřátelské jednotky získají až 3 značky.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Značka mstitele
novic Hrdinův útok navíc označí cílovou jednotku.

Zabránění
novic Označené nepřátelské jednotky také mají -1 k pohyblivosti.

Rychlé dobíjení
novic Balista sylvanských elfů získá druhý útok po útoku na označenou jednotku.

Povzbuzení
expert Schopnost obnovení Matky entů navíc přidává cílové jednotce +2 k pohyblivosti a +10 k iniciativě.

Zloba přírody
expert Hrdina získá +1 k magii za každou značku na nepřátelské jednotce až do konce bojového kola.

Bodnutí
mistr Na konci každého bojového kola utrpí všechny nepřátelské jednotky 50 poškození zemí za každou značku, kterou na sobě mají.

Štěstí přírody
velmistr Přátelské jednotky útočící na nepřátelskou jednotku se 3 značkami vždy provedou kritický zásah.

 
Malassino zahalení
 
  Novic: Všechny přátelské jednotky jsou na začátku bitvy zahalené. Zahalení umožňuje jednotce projít skrze JAKOUKOLI jinou jednotku.
Zahalení končí poté, co je jednotka napadena.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Zahalené jednotky mají +1 k pohyblivosti.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Zahalené jednotky mají při útoku +4 k útoku a +10 ke štěstí.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Zmatení
novic Hrdinův útok navíc potlačí schopnost nepřítele oplácet, a to až do konce kola právě aktivní jednotky.

Dýmovnice
novic Když přátelská jednotka ztratí zahalení, všechny sousedící nepřátelské jednotky získají -25 k iniciativě do konce příštího bojového kola.

Jedovatý pach
novic Přátelské zahalené jednotky způsobí 1 poškození temnotou za každou jednotku ve skupině, jakmile projdou nepřátelskou jednotkou.

Slabé místo
expert Nepřátelské skupiny získají -3 k útoku a -3 k obraně po napadení zblízka. Efekt trvá do konce bojového kola.

Mrtvý úhel
expert Nepřátelské jednotky budou oplácet s hodnotou útoku 0, pokud na ně přátelská jednotka útočí zcela ze zálohy.

Ukrytí
mistr Přátelské jednotky získají zahalení na konci bojového kola, pokud v daném bojovém kole neutrpěly poškození.

Koordinace
velmistr Pokud první útok zblízka přátelské jednotky v bojovém kole nebyl oplacen útokem, získá jednotka okamžitý druhý útok zdarma na stejný cíl.

 
Runová magie
 
  Novic: Umožňuje nasadit až tři runy, které poskytují pasivní efekty aury a aktivní schopnosti.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Hrdina získá runu štěstí.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Hrdina získá runu destrukce.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: Hrdina získá runu odolnosti.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Runa berserku
novic Hrdinova základní účinnost je navýšena o 25% za každou přátelskou runu ovlivňující cílovou jednotku.

Runa léčení
novic Podpůrná válečná jednotka Runový kámen také vyléčí všechny přátelské jednotky uvnitř aury jakékoli vlastní runy.
Tyto léčebné účinky se mohou sčítat.

Runa iniciativy
novic +10 k iniciativě všech přátelských run.

Runa směřování
expert Na konci každého boje získá hrdina nazpět 1 bod many za každou jednotku stojící v auře nejméně jedné vaší runy.

Runa rozštěpení
expert Aktivní schopnosti runy destrukce způsobují o 50 % větší poškození. Štít runy štěstí absorbuje o 15 bodů větší poškození.

Runa záření
mistr Všechny runy z runové magické dovednosti získají druhou aktivní schopnost, která ztrojnásobí efekt své aurové schopnosti,
a to až do konce dalšího bojového kola. Lze aktivovat pouze jednou za boj.

Runa rozptýlení
velmistr Kdykoli bude nepřátelská jednotka v auře přátelské runy napadena zblízka, dalších 50% bodů k udělenému poškození
je rozděleno rovným dílem mezi všechny ostatní nepřátelské jednotky v auře jakékoli přátelské runy.

 
Ekonomie
 
  Novic: +150  denně.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Dalších +150  denně.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Dalších +150  denně.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Architekt
novic Guvernér: Cena budov (zlata) v tomto městě se sníží o 10%.

Předák
novic Guvernér: Produkce pil a rudných dolů v oblasti vlivu tohoto města se zvyšuje o +1.

Obchodník
novic Hrdina zlepší podmínky pro obchodování surovin stejně, jako byste měli další tržiště.

Alchymista
expert +1 krystalů dračí krve, dračí oceli, stínové oceli nebo hvězdného stříbra náhodně denně.

Plánovač města
expert Guvernér: V tomto městě můžete postavit dvě budovy za den.

Náborčí
mistr Guvernér: Rekrutování jednotek v tomto městě stojí o -15% zlatých méně.

Jmění
velmistr Všechna vaše města vám denně poskytnou +15% zlatých navíc.

 
Ochrance
 
  Novic: Hrdina získá o +5% zkušeností více.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Hrdina získá o dalších +5% zkušeností více.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Hrdina získá o dalších +5% zkušeností více.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Osvícený vůdce
novic Guvernér: Všichni přátelští hrdinové v oblasti kontroly tohoto města získají o 20% více zkušeností.

Bojovník
novic +2 k síle. +2 k obraně.

Dračí krev
novic +2 k magii. +2 k duchu.

Magická intuice
expert +5 k magické znalosti. Hrdina má 75% šanci na naučení se kouzel seslaných v průběhu boje nepřátelskými hrdiny. Je nutné splnit
požadavky na úroveň magické znalosti těchto kouzel.

Spřízněnost s magií
expert +30% k maximální maně.

Mentor
mistr Zvyšuje množství bodů zkušeností ostatních přátelských hrdinů na 15% bodů zkušeností hrdiny a naučí je všechna kouzla, která hrdina zná,
pokud splňují příslušné požadavky.

Mistrovství magie
velmistr Kouzla, pro které má hrdina alespoň příslušnou novickou úroveň, budou seslána s mistrovskou dovedností.

 
Osud
 
  Novic: Zvyšuje osud hrdiny o +5.
Vyžaduje: -
 
  Expert: Zvyšuje osud hrdiny o dalších +5.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně novic.
 
  Mistr: Zvyšuje osud hrdiny o dalších +5.
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně expert.
 
  Velmistr: -
Vyžaduje: jednu schopnost z úrovně mistr.
 

Schopnost Úroveň Popis

Požehnaná země
novic Guvernér: Všichni přátelští hrdinové v oblasti kontroly tohoto města získají +20 k osudu.

Hledač pokladů
novic Pokladnice sebrané hrdinou obsahují o +50% zlatých více.

Cestovatelské štěstí
novic Hrdina získá každý týden náhodný dočasný bonus.

Magie chaosu
expert Hrdina bude při sesílání útočného kouzla házet hod na štěstí na základě svého osudu. Úspěšný hod zvýší účinnost kouzla o 50%
 (75% se Smrtícím úderem).

Dokonalý útok
expert Kritické zásahy přátelských jednotek nelze oplácet.

Smrtící úder
mistr Kritické zásahy přátelských jednotek nyní způsobí 200% poškození místo 150%.

Přelétavá magie
velmistr Kouzla a magické efekty kouzel od nepřátel seslané na jednotky, které ovládáte, mají 50% šanci na selhání.

 

Tags: Heroes VII

Komentáře   

#4 Antalyan 2016-11-09 17:41
Nekromancie byla ve finální verzi trochu nerfnuta.
Dělostřelecká příprava se aktivuje max. jednou za tah.
U runové magie jsou posunuty popisy skillu o jednu úroveň.
#3 Antalyan 2015-11-09 16:59
Řekl bych, že worldofheroes má v současnosti na informace k H7 v češtině monopol :lol:
#2 LordGraa 2015-11-08 18:02
Hmm... a já si říkal, že 3+3+6 asi nebude 10 :D Díky, opraveno.
#1 Antalyan 2015-11-08 15:49
V úvodním odstavci má být uvedeno "maximálně ve 3 dovednostech úrovně velmistra, ve 3 dovednostech mistra a ve 4 (ne 6) zbývajících experta.", jinak by se člověk (ani nikdo jiný) nedopočítal 8)

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.